یادداشت | چرا نرخ سود بالای بانکی به ضرر اقتصاد است؟

تعیین نرخ سود بانکی یکی از موضوعات چالشی اقتصاد ایران است. عده‌ای افزایش نرخ سود بانکی را لازمه کنترل تورم در ایران می‌دانند، اما عده‌ای دیگر معتقدند افزایش این نرخ می‌تواند آثار سوئی مانند کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.

‌تصویربردار: یوسف بیابانی 

کارگزاری فارابی