واریز ۲۵۰۰ میلیارد ریال از منابع هدفمندی یارانه ها به حساب ادارات راهداری و دانشگاه های علوم پزشکی

واریز 2500 میلیارد ریال از منابع هدفمندی یارانه ها به حساب ادارات راهداری و دانشگاه های علوم پزشکی

واریز ۲هزار ۵۳۵ میلیارد و ۲۴۹ میلیون ریال دراجرای بند (۳۵) جدول مصارف تبصره (۱۴) بودجه درسال ۱۴۰۰ به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سراسر کشور از محل منابع سازمان هدفمندسازی پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در راستای اجرای بند (35) جدول مصارف تبصره (14) قانون بودجه کل کشور در سال جاری، واریز 2هزار 535 میلیارد و 249 میلیون ریال بابت اجرای پروژه های محرومیت زدایی به ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای و همچنین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سراسر کشور به پرداخت شد.
سازمان هدفمندسازی یارانه ها از محل بند یاد شده 240 میلیارد ریال به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت، 191 میلیارد و 400 میلیون ریال به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، 106 میلیارد و 913 میلیون ریال به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین، 90 میلیارد ریال به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، 690 میلیارد و 263 میلیون ریال به به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان شمالی،250میلیارد و 726 میلیون ریال به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی تهران، 20 میلیارد ریال به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان، 97 میلیارد و 337 میلیون ریال به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان، 282 میلیارد و 78 میلیون ریال به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان و 93 میلیارد ریال به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در این مرحله پرداخت کرده است.
همچنین از همین محل نیز به اداراه کل راهداری و حمل و نقل جاده ایی استان تهران 56 میلیارد و 792 میلیون ریال، 193 میلیارد و 919 میلیون ریال به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان، 175 میلیارد و 602 میلیون ریال به اداراه کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی و 46 میلیارد و 850 میلیون ریال به شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی پرداخت شد.

شایان ذکر است، بند (35) مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه کل کشور در سال 1400  مربوط به اجرای پروژه های محرومیت زدایی می باشد.

انتهای پیام/

فلای تو دی
همراه اول
طبیعت
مادیران
triboon
ایران خودرو