توسعه تحقیقات علمی در بخش کشاورزی استان مرکزی


توسعه تحقیقات علمی در بخش کشاورزی استان مرکزی

گروه استان‌ها- رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی با بیان اینکه توسعه تحقیقات علمی در بخش کشاورزی استان مرکزی با جدیت انجام می‌شود گفت: از فعالیت دانش‌بنیان‌ها در حوزه کشاورزی استان مرکزی استقبال و حمایت می‌شود.

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، بی‌شک دانش نوین در بخش کشاورزی نقشی مهم و اساسی دارد بنابراین باید توجه بیشتری به فناوری‌های این بخش انجام بگیرد که در این راستا اجرای آموزش‌های ترویجی برای بالا بردن سطح دانش کشاورزان جهت استفاده فناوری‌های نوین با توجه به افزایش عملکرد و درآمد اجرای سیاست‌های تشویقی و تسهیلات برای مجاب کردن کشاورزان برای استفاده از روش‌های نوین، ایجاد مزارع الگویی و معرفی کشاورزان پیشرو از جمله اقداماتی است که باید برای ورود کشاورزی به مدرنیزه شدن انجام گیرد.

مسئله نقش دانش‌های نوین در کشاورزی و ضرورت توجه به دانش های نوین در این حوزه موضوعی است که رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی به صورت مفصل و جامع به تشریح آنها پرداخته است که مشروح آن در زیر می آید:

''غلامرضا گودرزی'' رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی با اشاره به اینکه امنیت غذایی در سیستم مدیریتی کشور از جایگاه بالایی برخوردار است، اظهار داشت: کار در این سیستم، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از نهاده‌های بخش کشاورزی هم حائز اهمیت است، با توجه به شعار سال، شعار سال هفته جهاد کشاورزی، کشاورزی دانش‌بنیان تولید ملی و امنیت غذایی نامگذاری شده و گره خوردن دانش و نوآوری و فناوری‌های جدید به امنیت غذایی اهمیت زیادی پیدا می‌کند و به نوعی این وظیفه برعهده سازمان تحقیقات است که بیشترین نقش را در تولید و انتقال آن به بخش کشاورزی دارد.

وی افزود: در سال‌های گذشته روی افزایش عملکرد اقدامات بسیاری شامل معرفی ارقام، روش‌های کشت، راهکارهای مختلف به‌زراعی و به‌نژادی صورت گرفت،هم اکنون روی بحث معرفی ارقام بیشتر بر رقم‌هایی مانند غلات حبوباتی کار می‌شود که مقاومت آنها به تنش‌های محیطی بالاتر باشد ضمن اینکه عملکرد آنها حفظ و با توجه به مشکلاتی که در زمینه آب مانندجنبه‌های زیست محیطی، افت آب‌های زیرزمینی و شکست زمین وجود دارد آب کمتری استفاده شود.

 رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی تصریح کرد: ورود دانش و فناوری‌های جدید در سیستم کشاورزی و معرفی ارقام و استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری از اولویت‌ها و برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات است و از سوی دیگر راهکارهایی که بتوان آب را بهتر حفظ کرد و در واقع از کودهایی استفاده شود که بتواند رطوبت خاک را حفظ کند.

گودرزی بیان کرد: یکی از مشکلات، معضلاتی است که بر سر راه نفوذ دانش در مزارع و استفاده از نوآوری‌ها و مسائل دانش‌بنیان در کشاورزی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در شعار سال بر آن تاکید فرمودند بنابراین بحث فناوری در زمینه‌های مختلف باید وجود داشته باشد و در معرفی ارقام باید رقم‌های جدیدی که با شرایط اقلیمی سازگاری دارد معرفی شود ضمن اینکه باید از منابع خاک و آب به بهترین نحو استفاده کرد.

سال گذشته حدود 110 طرح تحقیقاتی در استان مرکمزی آماده و ارائه شد

وی عنوان کرد: سال گذشته حدود 110 طرح تحقیقاتی وجود داشته است که در گرایش‌های مختلف باغی، زراعی، گیاه پزشکی، منابع طبیعی، خاک و آب، علوم دامی، آبخیزداری، اقتصادی، اجتماعی، فنی و مهندسی انجام شده‌ است.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی ادامه داد: طرح‌های فنی و مهندسی در حوزه‌های مختلف از جمله توسعه گلخانه‌ها و توسعه سامانه‌های آبیاری نوین در اراضی کشاورزی استان مرکزی استفاده شد و 43 طرح پایان یافته در سال گذشته انجام و نتایج یافته‌های این طرح‌ها به کشاورزان انتقال داده شده است.

گودرزی خاطرنشان کرد: سال گذشته 19 دستورالعمل و نشریه ترویجی وجود داشت و دو جلد کتاب در حوزه کشاورزی توسط این مرکز چاپ شد و کشاورزان پیشرو و بهره‌برداران برای انتقال یافته‌های طرح‌های تحقیقاتی مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در عرصه‌ها حضور یافته و نتایج طرح‌ها برای انتقال به سایر کشاورزان در اختیار آنان قرار گرفت.

مهم‌ترین خروجی‌های بخش کشاورزی معرفی ارقام است

وی عنوان کرد: مهم‌ترین خروجی‌های بخش کشاورزی معرفی ارقام است سال گذشته 12 رقم جدید در این مرکز شامل یک رقم صنوبر، سه رقم گندم، 2 رقم گندم دیم، 2 رقم جو و چهار رقم لوبیا ارائه شده است.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی بیان کرد: میانگین تعداد تولید صنوبر کاری‌های استان چیزی حدود 12.5 متر مکعب است که این رقم تا حدود 45 متر مکعب عملکرد دارد ضمن اینکه بیشترین مقاومت در مقابل آفات و تنش‌های محیطی را دارد.

گودرزی تصریح کرد: اقدام دیگری که دراین طرح انجام گرفت استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری برای زراعت صنوبر است که برای نخستین بار در استان و منطقه اجرا و نتایج خوبی حاصل شد و مصرف آب در رقم صنوبر از 18 هزار متر مکعب در سال به حدود 9 هزار متر مکعب در سال رسید یعنی 50 درصد کاهش مصرف آب وجود داشت و از سوی دیگر عملکرد هم افزایش پیدا کرد.

پردیس تحقیقات و آموزش لوبیای خمین، ظرفیت بین المللی استان مرکزی

وی خاطرنشان کرد: یکی از پتانسیل‌های بسیار خوب استان که در سطح بین‌المللی مطرح است پردیس تحقیقات و آموزش لوبیای خمین است که در این پردیس از صفر تا 100 معرفی رقم انجام می‌گیرد، سال گذشته دو رقم پاچ باقاله و 2 رقم لوبیای سبز معرفی شدند و چندین رقم در دست معرفی است.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی عنوان کرد: گیاه لوبیا یکی از آب‌بر ترین گیاهان است که در استان ما بین 16 هزار تا 22 هزار متر مکعب در هکتار در سال بسته به شرایط اقلیمی، توپوگرافی و بافت خاک مصرف آب دارد به همین سبب توقف کشت این گیان در دستور کار بود که با انجام کار تحقیقاتی بر روی این گیاه در پردیس آموزش و تحقیقات لوبیای خمین، سیستم میانگین عملکرد بالا رفته و صرفه جویی هزینه تولید نیز ایجاد شده و 2 رقم لوبیا نیز در دست معرفی برای امسال است.

گودرزی ادامه داد: استفاده از سیستم‎‌های آبیاری نوین در کشت لوبیا مانند طراحی، اجرا و توسعه انجام شده و این طرح مورد استقبال اکثریت کشاورزان قرار گرفته است و توسعه می‌یابد در این روش مصرف آب از 18 هزار متر مکعب به حدود 6‌ هزار و 300 و در واقع آب مصرفی به یک سوم رسیده و میانگین عملکرد بالا رفته است ضمن اینکه صرفه‌جویی بسیار خوبی در زمینه نهاده‌هایی مانند کود، سم و سایر نهاده می‌شود و هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد.

وی تصریح کرد: در بحث معاونت پژوهشی باید حداکثر بهره‌وری از نهاده‌ها، استمرار در تولید  وجود داشته باشد و توانمندی و امکانات مرکز تحقیقات جوابگوی مشکلات بخش استان نیست بنابراین استفاده از توانمندی‌های جوانان استان در اولویت کاری این مرکز قرار دارد و در این راستا استان مرکزی پیگیر مرکز رشد واحد‌های فناوری بخش کشاورزی است.

تسهیل و توسعه بسترهای تولید ایده، دانش و فکر در بخش کشاورزی استان مرکزی

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی عنوان کرد: خوشبختانه با همکاری پارک علم و فناوری مرکز رشد راه‌اندازی شد، استان مرکزی جزو هشتمین استانی است که مرکز رشد را احداث کرد، در حال حاضر 28 مرکز رشد در سطح کشور زیر نظر پارک علم و فناوری فعالیت دارند و 14 شرکت در مرکز رشد مستقر هستند که 3 ایده دیگر نیز در دست بررسی است تا به این شرکت‌ها اضافه شوند، جوانان و صاحبان فکر ایده در بخش کشاورزی می‌توانند ایده‌ها و فکر خود را بیاورند و مورد حمایت قرار گیرند و بتوانند بخشی از مشکلات کشاورزی را حل کنند.

گودرزی ادامه داد: دو تا سه ایده اکنون در مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی در حال بررسی است که بیشتر این ایده‌ها در خصوص تغذیه دام، گیاهان دارویی، تولید محصولات ارگانیک و کشت بافت است.

وی عنوان کرد: از سال 94 با تمهیداتی که در وزارتخانه اندیشیده شد واگذاری آموزش به کشاورزان در راستای بهره‌گیری از اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات در جهت انتقال دانش جدید به کشاورزان انجام شده‌ است.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی گفت: آخرین دستاوردهای بخش کشاورزی به سه روش توسط مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد و بر این اساس سال گذشته 19 هزار و 700 نفرروز آموزش به بهره برداران شامل تشکل‌های بخش کشاورزی، کارکنان وظیفه و افراد تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) این استان ارائه شده است.

گودرزی ادامه داد: در بخش کشاورزی آموزش سربازان وظیفه و کارکنان بر عهده مرکز تحقیقات است که در سال گذشته 937 نفر روز این مهم انجام شده و از آموزش‌های مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی بهره‌مند شدند.

بالارفتن سن کشاورزان یک مشکل در بخش کشاورزی است

وی تصریح کرد: یکی از معضلات بخش کشاورزی بالا رفتن سن کشاورزان است که با همین دیدگاه مرکز تحقیقات و وزارت جهاد کشاورزی تربیت کشاورزان آینده در مقطع متوسطه در دستور کار این مرکز قرار گرفته و بر این اساس تاسیس هنرستان کشاورزی که نخستین هنرستان در سال گذشته در پردیس ساوه به بهره برداری رسید و 63 دانش‌آموز در این هنرستان جذب شدند.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی خاطرنشان کرد: هنرستان کشاورزی در سه رشته گل و گیاهان زینتی، گیاهان دارویی و ماشین آلات بخش کشاورزی آموزش‌های مورد نیاز را ارائه می‌دهد.

گودرزی بیان کرد: طرح برون‌سپاری آموزش از دیگر اقدامات مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی است و بر این اساس 284 نفر دانش‌آموز در رشته‌ها و شهرهای مختلف استان تحت آموزش قرار گرفته اند.

راه‌اندازی استودیو شبکه مجازی کشاورزی در استان مرکزی

رئیس مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی ادامه داد: آموزش کارکنان کشاورزی 360 نفر از کارکنان و 37 نفر از مدیران سازمان جهاد کشاورزی این استان سال گذشته از آموزش‌های این مرکز بهره‌مند شدند و دو هزار و 400 نفر روز آموزش برای کارکنان و 360 نفر روز آموزش برای مدیران این سازمان برگزار شده‌ است.

گودرزی خاطرنشان کرد: بسیاری از آموزش‌ها به صورت حضوری بود در بحث تجهیز و راه‌اندازی استودیو شبکه مجازی کشاورزی پیگیری و در سال 1400 این شبکه راه‌اندازی و تجهیز شد در این شبکه به صورت استانی و ملی آخرین دستاوردهای بخش کشاورزی ارائه می‌شود و کشاورزان از آن بهره می‌برند.

انتهای پیام/711/

 
تبلیغات
کتاب تسنیم - جنگ شناختی
پربیننده‌ترین اخبار استانها
اخبار روز استانها
مهمترین اخبار
فلای تو دی
همراه اول
رازی
بانی مد
میهن
طبیعت
بیمه ملت
الی گشت
opark
triboon
بلیط هواپیما
بانک کارآفرین