فراخوان مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون فوتبال

فراخوان مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون فوتبال

فدراسیون فوتبال فراخوان مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال را که روز هشتم شهریور برگزار می‌شود، منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سایت رسمی فدراسیون فوتبال فراخوان برگزاری مجمع عمومی این فدراسیون را به شرح زیر صادر کرد:

« کلیه علاقه‌مندان به شرکت در این انتخابات که مطابق با اساسنامه و مقررات انتخاباتی حائز شرایط قانونی هستند، می‌توانند از روز سه‌شنبه مورخ 1401/4/14 لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/4/20 درخواست نامزدی خود را از طریق سامانه آنلاین مجمع عمومی فدراسیون فوتبال (سامع) به آدرس اینترنتی http://same.ffiri.ir و با تکمیل فرم‌های (فرم ثبت نام، فرم تعهد و فرم اطلاعات فردی) مندرج در سامانه و بارگذاری مدارک عمومی به‌صورت خوانا، ثبت و ارسال نموده و علاوه بر آن، کلیه نامزدهای پست‌های هیئت رئیسه شامل رئیس، نایب رئیس اول، دوم و نماینده باشگاه‌ها در هیئت رئیسه باید شخصاً جهت تکمیل فرآیند ثبت نام، تحویل اصل مدارک عمومی و امضای فرم‌های مذکور، در روزهای کاری فوق‌الذکر و در ساعات (از 8 صبح تا 16) به دبیرخانه مجمع مراجعه و رسید اخذ نمایند. لازم به توضیح است که راهنمای استفاده از سامانه سامع در زمان ورود به سامانه، در صفحه اصلی بارگذاری شده است.

مطابق با مفاد اساسنامه فدراسیون و تصمیم مجمع عمومی فدراسیون به تاریخ 1401/3/10، در این انتخابات برای پست‌های رئیس فدراسیون، نایب رئیس اول و نایب رئیس دوم و نماینده باشگاه‌ها در هیئت رئیسه ثبت نام و رأی‌گیری به عمل خواهد آمد.

شرایط و توضیحات مرتبط با نامزدی در پست‌های هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به شرح ذیل است:

1- انتخابات به شرح فوق برای چهار نفر از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون و به شرح ذیل انجام خواهد شد:

الف) رئیس فدراسیون
ب) 2 نایب رئیس، شامل نایب رئیس اول و نایب رئیس دوم (که رئیس کمیته مسابقات نیز هست).
ج) یک نفر عضو از بین مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر و یا لیگ دسته اول.

2- رئیس فدراسیون، نواب رئیس پیشنهادی و عضو هیئت رئیسه بر اساس پستی که برای آن نامزد شده‌اند، توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. هریک از نامزدهای پست ریاست باید از 5 نفر از اعضای مجمع عمومی، تأییدیه اخذ نمایند. هریک از نامزدهای پست ریاست باید 2 نفر را به عنوان نامزدهای پست نایب رئیس اول و دوم، در فرم درخواست نامزدی خود معرفی نمایند. نواب رئیس پیشنهادی و نامزد هیئت رئیسه باید از 2 نفر از اعضای مجمع عمومی، تأییدیه اخذ نمایند.

3- تاریخ اتمام دوره مسئولیت رئیس فدراسیون، نایب رئیس اول و نایب رئیس دوم و نماینده باشگاه‌ها در هیئت رئیسه‌ای که در مجمع 1401/6/8 انتخاب می‌شوند، به همراه سایر اعضای هیئت رئیسه‌ای که در مجمع عمومی انتخاباتی به تاریخ 1399/12/10 انتخاب شده‌اند، 1403/12/9 می‌باشد و زمان آغاز فعالیت اعضای جدید هیئت رئیسه، بعد از خاتمه مجمع عمومی که ایشان را انتخاب نموده است (1401/6/8) آغاز و در تاریخ 1403/12/9 به اتمام می‌رسد. هیچ شخصی نمی‌تواند بیش از سه دوره متوالی یا متناوب، در هیئت رئیسه فدراسیون باشد (چه به عنوان رئیس، نایب رئیس یا سایر اعضای هیئت رئیسه).

4- رئیس، نایب رئیس اول و نایب رئیس دوم و نماینده باشگاه‌ها در هیئت رئیسه باید علاوه بر شرایط مندرج در بند 9 ماده 20 اساسنامه (اعضای ارکان فدراسیون باید منطبق با فرآیند مشروح در این اساسنامه و بدون هیچگونه نفوذ خارجی، انتخاب یا منصوب شوند. اعضای ارکان فدراسیون نباید هیچگونه سابقه محکومیت کیفری که مغایر با مسئولیت آنها باشد، داشته باشند)، در زمان ثبت نام دارای تابعیت ایرانی و ساکن جمهوری اسلامی ایران باشند. رئیس، نایب رئیس اول و نایب رئیس دوم و نماینده باشگاه ها در هیئت رئیسه فدراسیون باید علاوه بر سابقه فعالیت در فوتبال، حداقل 4 سال سابقه مدیریت ورزشی به شرح مندرج در ضمیمه یک اساسنامه را داشته باشند.

5- براساس مقررات انتخاباتی، اعضای کمیته‌های انتخاباتی (بدوی - استیناف) می‌بایست بر فرآیند انتخابات مدیریت و نظارت نمایند و سایر اعضای ارکان فدراسیون نیز باید تکالیف قانونی خود را تا تکمیل فرآیند انتخابات (1401/6/8) انجام دهند.

6- هیچ یک از اعضای هیئت رئیسه نمی‌توانند به صورت همزمان رئیس، معاون یا عضو یکی از ارکان مستقل فدراسیون، نماینده یکی از اعضای فدراسیون در مجمع فدراسیون، دبیرکل فدراسیون، داور فعال فوتبال، فوتسال یا فوتبال ساحلی، واسطه نقل‌وانتقالات، کارگزار مسابقات، رئیس، معاون یا عضو کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون باشند.

مدارک مورد نیاز جهت بارگذاری در سامانه سامع و تحویل اصل آنها به دبیرخانه مجمع عمومی:

الف) مدارک عمومی
1- ارائه اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی.
2- ارائه دو قطعه عکس 4*6 با زمینه روشن.
3- ارائه اصل و تصویر مدارک مثبته سوابق مدیریت ورزشی.
4- ارائه اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری.

*اصل مدارک فوق پس از تطبیق با تصویر آن توسط کمیته‌های انتخاباتی، از تاریخ 1401/5/18 به نامزدها عودت داده می‌شود.

ب) مدارک اختصاصی
1- ارائه فرم شماره 1 توسط داوطلب نامزدی پست ریاست.
2- ارائه فرم شماره 2 توسط نامزدهای پیشنهادی پست نواب رئیس.
3-ارائه فرم شماره 3 توسط داوطلب نامزدی سایر پست‌های هیئت رئیسه.

*تکمیل کلیه موارد مندرج در فرم ها در هنگام ثبت نام الزامی است.

سوابق مدیریت ورزشی:

1- در هر کجای اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران که به سوابق مدیریت ورزشی اشاره شده است، منظور سوابق مدیریتی فرد مذکور به شرح زیر می‌باشد:

الف) عضو هیئت رئیسه یک فدراسیون ورزشی، یک باشگاه، یک هیئت ورزشی استانی یا کمیته ملی المپیک؛ یا
ب) عضو کمیته (دایمی یا مستقل) یک فدراسیون ورزشی؛ یا
ج) مدیریت ارشد در بخش اداری یک فدراسیون ورزشی، یک باشگاه یا هیئت ورزشی استانی، کمیته ملی المپیک یا وزارت ورزش

2- موارد زیر معادل چهار (4) سال سابقه مدیریت ورزشی محسوب می‌شود:

بازیکنان
الف) حداقل 4 فصل بازی در لیگ حرفه‌ای مردان یا لیگ زنان، یا لیگ فوتسال؛ یا
ب) بازی در تیم ملی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی مردان و زنان.

مربیان:

الف) حداقل 4 فصل مربیگری در لیگ حرفه‌ای مردان، یا لیگ زنان یا لیگ فوتسال؛ یا

ب) مربیگری در تیم‌های ملی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی زنان و مردان.

داوران:

الف) حداقل 4 فصل در لیگ حرفه‌ای مردان یا لیگ زنان یا لیگ فوتسال داوری کرده باشد؛ یا
ب) حداقل 4 سال حضور در لیست داوران بین‌المللی.

3- سوابق فوق الذکر از طرق ذیل تأیید می‌شوند:

الف) در مورد مناصب دولتی با استناد به ابلاغ (حکم) انتصاب و حکم کارگزینی.
ب) در مورد مناصب ورزشی (فدراسیون‌ها، هیئت‌های استان‌ها، باشگاه‌ها، کمیته ملی المپیک، فیفا و کنفدراسیون) با استناد به حکم انتصاب.
ج) هیچ یک از اشخاص موضوع این ضمیمه، مادام که در مناصب دولتی، حکومتی و لشکری در سطح مدیرکل و معادل آن یا بالاتر مسئولیت دارند، نمی‌توانند در انتخابات هیچ یک از پست‌های هیئت رئیسه شرکت نمایند. اینگونه اشخاص باید در هنگام ثبت نام برای انتخابات از سمت خود استعفای رسمی داده باشند.

مراحل بررسی مدارک نامزدها، نحوه درخواست استیناف و اعلام لیست نامزدها:

1- حداکثر 7 روز پس از پایان مهلت ثبت نام (تا پایان روز 1401/4/28)، کمیته بدوی انتخابات باید به نامزدهایی که موفق به ارائه مدارک مورد نیاز نشده‌اند، به‌صورت مکتوب اطلاع‌رسانی نماید و 3 روز اداری دیگر برای تکمیل نقص مدارک (تا پایان وقت اداری 1401/5/1) به آنها فرصت دهد. در صورت عدم تکمیل مدارک در این مهلت، نامزدی ایشان کأن لم یکن تلقی می‌گردد.

2- کمیته بدوی انتخابات باید صلاحیت نامزدهایی را که برای هیئت رئیسه ثبت نام کرده‌اند، ظرف 21 روز بعد از پایان مهلت ثبت نام (از 1401/4/21 تا پایان روز 1401/5/10) بررسی نموده و تصمیم کمیته بدوی را در همین مهلت به نامزدها اطلاع‌رسانی نماید.

3- درخواست استیناف از سوی نامزدها باید در قبال دریافت رسید در طی مدت 2 روز اداری بعد از دریافت رأی کمیته بدوی انتخابات، به دبیرخانه مجمع تحویل گردد.

4- کمیته استیناف انتخابات طی مدت 5 روز اداری از زمان وصول درخواست‌های استیناف به دبیرخانه مجمع، آنها را بررسی می‌نماید و تصمیمات کمیته استیناف انتخابات، قطعی و الزام‌آور می‌باشد.

5- لیست رسمی نامزدهای واجد شرایط و احراز صلاحیت شده حداقل 21 روز قبل از تاریخ مجمع عمومی انتخاباتی برای اعضای مجمع ارسال و همچنین در سایت رسمی فدراسیون منتشر خواهد شد.

اختیارات اعضای مجمع درخصوص فرم‌های پیشنهادی نامزدها:

هریک از اعضای مجمع فقط مجاز به پیشنهاد نامزدها به شرح ذیل هستند:

الف- پیشنهاد یک نفر برای پست ریاست (فرم شماره 4).
ب- پیشنهاد یک نفر به‌عنوان نامزد پست نایب رئیس اول (فرم شماره 5).
ج- پیشنهاد یک نفر به‌عنوان نامزد پست نایب رئیس دوم (فرم شماره 6).
د- پیشنهاد دو نفر به‌عنوان نامزد پست هیئت رئیسه از بین مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر یا لیگ دسته یک (فرم شماره 9).

اعضاء محترم مجمع برای معرفی نامزدهای مورد نظر خود، می‌بایست از روز سه‌شنبه تاریخ 1401/4/14 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه (ساعت 16) تاریخ 1401/4/20، فرم‌های مذکور را از طریق سامانه مجمع عمومی فدراسیون (سامع) به آدرس اینترنتی http://same.ffiri.ir تکمیل و از طریق سامانه مذکور ارسال نمایند. لازم به ذکر است بعد از ثبت و ارسال اطلاعات، امکان ایجاد تغییر در فرم‌های پیشنهادی در سامانه سامع وجود ندارد. راهنمای استفاده از سامع در زمان ورود به سامانه در صفحه اصلی بارگذاری شده است.

از کلیه نامزدها در خواست می‌شود به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی و همچنین عدم ایجاد اشکال در فرآیند ثبت نام، از موکول نمودن ثبت نام در سامانه سامع و حضور در دبیرخانه مجمع عمومی به روزهای پایانی خودداری نمایند.

نشانی دبیرخانه مجمع عمومی (انتخاباتی): تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه 12 متری سوم (فوتبال 3)، پلاک 4، طبقه 3، واحد 309 شرقی – شماره تماس: 88213303.

 موفق و موید باشید

حسن کامرانی‌فر

دبیرکل فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران»

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
تبلیغات
کتاب تسنیم - جنگ شناختی
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار ورزشی
اخبار روز ورزشی
مهمترین اخبار
فلای تو دی
همراه اول
رازی
بانی مد
میهن
طبیعت
بیمه ملت
الی گشت
opark
ایران پرس
triboon
بلیط هواپیما
بانک کارآفرین