بلاتکلیفی مالیاتی ۲۱۳ هزار میلیارد تومانی/ منظور: سود سپرده های بانکی فعلا از مالیات معاف است

بلاتکلیفی مالیاتی 213 هزار میلیارد تومانی/ منظور: سود سپرده های بانکی فعلا از مالیات معاف است

رئیس سازمان مالیاتی رقم پرونده های بلاتکلیف مالیاتی را بالغ بر ۲۱۳ همت اعلام کرد و گفت: سود سپرده های بانکی از مالیات معاف است و فعلا هیچ بحثی از حذف معافیت مذکور مطرح نشده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داود منظور در نشست خبری که صبح امروز در سازمان امور مالیاتی برگزار شد، با اشاره به اینکه، هنوز در باره نرخ افزایش دستمزد نمی‌توان با قطعیت اظهار کرد، هرچند لایحه دولت پیش بینی رشد 20 درصد را داشت، گفت: نرخ رشد مالیات بر دستمزد کارکنان 27 درصد است. بخشی از مالیات وصولی مربوط به دوره های قبل است، برخی از مودیان مالیات تکلیفی حقوق و دستمزد را به خزانه واریز نکرده اند. همچنین پرونده های رسیدگی نشده سنوات قبل بررسی خواهد شد. بر این اساس رشد نرخ مالیات بیش از نرخ رشد حقوق است‌. میزان وصول مالیات حقوق بیش از نرخ مصوب در قانون بودجه بوده است که به مجموع دراند سنوات گذشته و سال بودجه ای رسیدگی و وصول می‌شود.

وی افزود، در مشاغل عقب افتادگی در حوزه مالیات وجود دارد، این موضوع به مالیات توافقی دوره های گذشته با رشد 10 تا 15 درصد مرتبط بوده است. به عنوان مثال مالیات مشاغل در تبصره 100 رشد پایینی داشته است. میانگین پرداخت مالیات یک صنف 6 میلیون و مالیات پرداختی حقوق بگیر 8 میلیون بوده و این فاصله در طول تاریخ ایحاد شده و تلاش می‌کنیم این مشکل بر طرف شود. یعنی مالیات مشاغل از طریق واریز به پوز محاسبه می‌شود. منظور گفت: 3 میلیون و 300 هزار مودی در بخش مشاغل مالیات مقطوع را پذیرفتند. این درحالی است که اطلاعات این مالیات از فروش مودی محاسبه شده بود. بر این اساس مالیات مشاغل و اصناف در سال 1400 رشد 200 درصدی داشته است. به این ترتیب با رویکرد جدید برای برخی اصناف دو برابر و برای گروه‌های دیگر تا 3 برابر افزایش میزان مالیات رخ داده است.

رئیس سازمان مالیاتی با بیان اینکه، سود سپرده های بانکی از مالیات معاف شده، گفت: فعلا هیچ بحثی از حذف معافیت مذکور مطرح نشده است. سود سپرده گذاران نسبت به تورم به قدری نیست که بتوان از آن مالیات گرفت. چراکه این موضوع نظام بانکداری را مختل خواهد کرد.

وی با اشاره به رشد درآمدهای مالیاتی در سال بعد گفت: سال آینده مالیات به 700 همت خواهد رسید که رشد 54 درصدی خواهد داشت. منبع اول این رشد تعداد زیاد پرونده مالیاتی باقی مانده از دوره های قبل در هیئتهای بدوی، تجدید نظری و شورای عالی مالیاتی است. رقم پرونده های بلاتکلیف مالیاتی در هیئتهای رسیدگی بالغ بر 213 همت است. امسال حدود 200 همت پرونده سنوات قبل(از سال 95 به این سو) قطعی سازی شده است. حدود 40 درصد این برآورد قابل وصول است. منظور ادامه داد، 45 درصد مالیاتها از محل ارزش افزوده است، بر این اساس منبع دوم پوشش افزایش درامدهای مالیاتی نیز مربوط به مالیات ارزش افزوده است. عامل سوم مربوط به تحقق 700 همت دراند مالیاتی قانون پایانه های فروشگاهی است.

وی افزود: از ابتدای آبان این قانون اجرایی شده است که اجرای آن شیب قابل قبولی داشته است. تاکنون 11 میلیون صورت حساب از شرکتهای مشمول صادر شده است. در سه ماه اخیر رقم این صورت حساب‌های 400 شرکت بورسی بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان است. میزان مالیات ارزش افزوده نیز 33 همت است. به این ترتیب مالیات عملکرد و ارزش افزوده رشد جدی خواهد کرد. در این سامانه 50 هزار شرکت مشخص شده اند که از شرکتهای بورسی خرید کرده اند.

رئیس سازمان مالیاتی گفت: سهم مالیات در بودجه 58 درصد لحاظ شده درحالی که سال قبل حدود 40 درصد بوده است.

وی گفت: یکی از اقدامات مهم سازمان مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدید به شکل سیستمی از طریق کنترل پوزها بوده است. تا سال قبل 2.2 میلیون مودی جدید شناسایی شده اند که البته ممکن است مربوط به مشاغل کوچک باشد. این موضوع در جهت عدالت مالیاتی بوده است. هر کس ولو با درآمد پایین در بخش مشاغل باید نسبت به پرداخت مالیات تمکین کنند. این مودیان 1.5 میلیون اظهار نامه جدید ارائه کردند. امسال تا امروز یک میلیون مودی جدید شناسایی شدند امیدواریم این فرایند تا پایان سال جاری تکمیل شود. یعنی همه کسب و کارها در تور مالیاتی قرار گیرند.

وی گفت: تولید اظهار نامه برآوردی برای سه سال اخیر اقدام مهمی انجام شد. 300 هزار شرکت در سال فعالیت داشتند اما اظهارنامه ندادند. برای اینها اظهارنامه برآوردی تهیه شد. 3 میلیون واحد صنفی در سنوات اخیر علی رغم فعالیت اظهارنامه نداده اند. این افراد قبلا مودیان بوده اند اما اظهارنامه نداده بودند. برای این افراد نیز اظهارنامه برآوردی تهیه شده است. این مالیات برای مودیان مذکور حدود 90 همت است که این برگهای تشخیص ابلاغ خواهد شد. اگر نپذیرفت مودی مذکور باید اظهارنامه به سازمان مالیاتی بدهد.

وی با اشاره به شناسایی 3 شرکت کدفروش در سه استان با فرار مالیاتی 8 هزار میلیارد تومانی گفت: اخیرا یک شرکت کد فروش در یزد شناسایی شد که 3همت فرار مالیاتی ایجاد کرده اند. در همدان نیز یک شرکت ایجاد شده که 1500 همت فاکتور فروشی داشته است در آذربایجان نیز شرکت فاکتور فروشی شناسایی شد که 3 هزار میلیارد تخلف مالیاتی از طریق ایجاد شرکت صوری و کد فروش داشته است. 3 هزار شرکت مشکوک به صوری بودن شناسایی شده اند. 7 هزار شرکت در درگاه سازمان به عنوان کد فروش و صوری معرفی شدند. فعالان اقتصادی نباید با این شرکت‌ها مراوده اقتصادی داشته باشند.

منظور در پاسخ به تسنیم، با بیان اینکه، سازمان مکلف به برآورد مالیات بر اساس ارزش منصفانه است‌ این ارزش یعنی میزان سود بر اساس فعالیت‌های مشابه، گفت: این روند بر اساس نرخهای سود تعینی وزارت صمت برای اصناف مختلف است. به این ترتیب همکاران ما ضرایب مختلف را برای 700 صنف استخراج کرده اند. تاکید ما این است که مودیان اسناد ارائه کنند تا وارد محاسبه مالیات با ضریب سود و تخمین نشویم. این ضرایب به تشخیص کارشناسی وزارت صمت متکی است اما ضرایب ما پایین تر از آنها است. به همه ادارات‌ کل خود در قالب بخشنامه اعلام کردیم ضرایب بر اساس شرایط اقلیمی قابل تغییر است. این ضرایب متوسط و کشوری است و مدیر کل می‌تواند این ضرایب را به استناد بخشنامه که صادر شد اصلاح کند. البته با اصناف جلساتی برگزار کردیم تا اگر اعتراضی داشتند قطعا رسیدگی میکنیم. تعدادی آمدند و ضرایب اصلاح شده است.

رئیس سازمان مالیاتی گفت: مزایده خودروها یک اقدام مهم سازمان در مقابله با فرار مالیاتی بود. حدود 700 خودرو در چند نقطه پنهان شده بود و اموال در نهایت شناسایی شد. دو راهکار وجود داشت، عرضه درسامانه ستاد یا روشهای دیگر. این خودروها اموال دولت نبود و ضرورتی به عرضه در ستادنبود. به دلایلی می‌خواستیم سریع تعیین تکلیف شود اما سامانه ستاد محدودیت خاص خودش را دارد. بر همین اساس از مزایده عمومی استفاده شد. ارزش کل خودروهای فروخته شده بیش از 900 میلیارد تومان بود. یک‌مودی با 24 شرکت در 5 هزار روز اخیر یک ریال مالیات پرداخت نکرده است. ما نمی‌خواهیم به تولید آسیب بزنیم. یک وارد کننده بزرگ  فرار مالیاتی داشت و 700 میلیارد مالیات تشخیص داده شد که مودی نسبت به 400 میلیارد تومان تمکین کرده است. تلاش می‌کنیم افراد فراری از مالیات را شناسایی کنیم.

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
فلای تو دی
همراه اول
رازی
طبیعت
اپارک
مادیران
triboon
بانک ایران زمین
بانک سرمایه
سداد
;