ابلاغ افزایش ۲۷درصدی مستمری‌ بازنشستگان + جزئیات

ابلاغ افزایش 27 درصدی مستمری‌ بازنشستگان+جزئیات

کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان مشمول قانون تأمین‌ اجتماعی برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری (مبلغ ۴۱,۷۹۷,۵۰۰ ریال) و کمتر از آن، به‌میزان ‏%۲۷ و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به‌میزان ۲۱% افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی موضوع افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1402 (بخشنامه شماره 80 مستمری‌ها) طی نامه شماره 1000/1402/3701 مورخ 1402/04/10 توسط مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شد.

طبق متن بخشنامه افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1402 (بخشنامه شماره 80 مستمری‌ها)، در اجرای مواد (96) و (111) قانون تأمین‌ اجتماعی و با عنایت به تصمیمات متّخذه در جلسه مورخ 29‏‏/12‏‏/1401 شورای‌عالی‌ کار و تصویب‌نامه شماره 25332‏/ت61249ﻫ مورخ 18‏/02‏/1402 هیئت‌ محترم وزیران، میزان افزایش مستمری و کمک‌های جنبی (به‌همراه مبالغ متناسب‌سازی) قابل پرداخت از ابتدای سال 1402 به‌شرح ذیل تعیین گردیده است:

الف) میزان افزایش مستمری‌ (موضوع ماده (96) قانون تأمین اجتماعی)

از تاریخ 01‏‏‏/01‏‏‏/1402 کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان مشمول قانون تأمین‌ اجتماعی که تا پایان سال 1401 برقرار شده است، به‌ترتیب برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری (مبلغ 41,797,500 ریال) و کمتر از آن، به‌میزان ‏%27 (بیست و هفت درصد) و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به‌میزان 21% (بیست و یک درصد) به‌علاوه مبلغ ثابت 2,507,880 (دو میلیون و پانصد و هفت هزار و هشتصد و هشتاد) ریال مستمری آنان در پایان اسفندماه سال 1401 افزایش می‌یابد.

ب) مبلغ حداقل مستمری در سال 1402

بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار، حداقل میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول اجرای ماده (111) قانون تأمین اجتماعی از تاریخ 01‏‏‏/01‏‏‏/1402، ماهیانه مبلغ 53,082,840 ریال تعیین می‌شود.

2‏‏‏ ـ با توجه به مقررات و ضوابط قانونی، گروه‌های ذیل از شمول بند (1) خارج و افزایش مستمری آنان صرفاً به‌میزان 27% (بیست و هفت درصد) می‌باشد:

1‏‏‏‏‏ ـ 2‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ـ مشمولین بند‌های (ل) و (و) تبصره (14) قانون بودجه سال 1386، بند (47) قانون بودجه سال 1388، بند (17) قانون بودجه سال 1389، بند (91) قانون بودجه سال 1390 و بند (66) قانون بودجه سال 1391 کل کشور

2‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ـ 2‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ـ مشمولین قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق‌بیمه پرداخت کرده‌اند.

3‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ـ 2‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ـ مشمولین بند (ج) ماده (39) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

4‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ـ 2‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ـ مشمولین جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (3) بند (3) ماده (80) قانون تأمین اجتماعی

5‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ـ 2‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ـ مشمولین قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو (مصوب 1376)

6‏ ـ 2‏‏‏ ـ مستمری‌بگیران ازکارافتاده ‌جزئی

نکته: به‌منظور تکمیل آیتم متناسب‌سازی 75% اعاده سطح نسبت به زمان برقراری در خصوص مشمولین وفق بخشنامه شماره 1‏/76 مستمری‌ها، آیتم «متناسب‌سازی 25% باقیمانده اعاده سطح نسبت به زمان برقراری» با کد (00042) محاسبه و به‌همراه مبلغ مستمری سال 1401، مشمول افزایش سال 1402 گردیده است.

اخبار بازنشستگان , افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ,

جهت نگهداری حساب‌های مربوط به آیتم مذکور در سیستم‌های مالی کدهای ذیل تعیین می‌گردد:

ج) میزان کمک‌های جنبی

به‌منظور جبران بخشی از افزایش هزینه‌های زندگی و ارتقای وضعیت معیشت مستمری‌بگیران و به‌موجب ضوابط قانونی و مفاد بودجه سنواتی سازمان، میزان کمک‌های جنبی در سال 1402 به‌شرح ذیل تعیین می‌گردد:

‏‏‏‏1‏‏‏‏‏ ـ حق سنوات

حق سنوات مازاد بر 20 سال سابقه پرداخت حق‌بیمه (اصلی و ارفاقی) آن‌دسته از مستمری‌بگیران که وفق ضوابط مندرج در بند (5) با موضوع مزایای جنبی مستمری‌بگیران بخشنامه تنقیح و تلخیص شماره 11580‏‏‏/99‏‏‏/1000 مورخ 06‏‏‏/12‏‏‏/1399 در حال پرداخت می‌باشد، در سال 1402 به‌میزان 5,000 (پنج هزار) ریال به‌ازای هر سال سابقه مازاد بر 20 سال افزایش می‌یابد.

‏‏‏‏2‏‏‏‏‏ ـ کمک‌هزینه عائله‌مندی، کمک‌هزینه اولاد و کمک‌هزینه همسر متکفل فرزند

میزان این کمک‌ها در سال 1402 به‌شرح ذیل تعیین و وفق ضوابط جاری به مشمولین پرداخت می‌گردد:

کمک‌هزینه ماهانه عائله‌مندی 9,174,720 ریال

کمک‌هزینه ماهانه اولاد 4,225,200 ریال

کمک‌هزینه ماهانه همسر متکفل فرزند 9,174,720 ریال

3‏‏‏ ـ کمک‌هزینه مسکن

میزان کمک‌هزینه مسکن به‌ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و بازماندگان به‌مبلغ 2,000,000 ریال در ماه تعیین شده است.

4‏‏‏ ـ کمک به تأمین معیشت مستمری‌بگیران

میزان کمک‌ به تأمین معیشت مستمری‌بگیران به‌ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی

و بازماندگان به‌مبلغ 2,660,000 ریال در ماه تعیین شده است.

هـ) لیست‌های پرداخت و صدور احکام افزایش مستمری

1‏‏‏ ـ کلیه شعب موظفند پس از اجرای نرم‌افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری، نسبت به محاسبه مابه‌التفاوت مستمری فروردین ماه اقدام نمایند.

2‏‏‏ ـ احکام افزایش مستمری در زمان انتقال پرونده‌های مستمری به سایر شعب می‌بایست پس از حصول اطمینان از صحت آن، از سامانه متمرکز مستمری اخذ و پس از تأیید مسئولین ذی‌ربط در پرونده الکترونیک مستمری‌بگیر بارگذاری گردد.

3‏‏‏ ـ‌ به‌منظور اطلاع مستمری‌بگیران گرامی، احکام افزایش مستمری از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به‌نشانی es.tamin.ir در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت.

‏ـ به‌منظور جبران خدمات همکارانی که در امر تهیه لیست مابه‌التفاوت افزایش مستمری و صدور احکام افزایش سالیانه مستمری‌بگیران در سال جاری مشارکت داشته‌اند (اعم از کارکنان ستاد مرکز، ادارات‌کل استان‌ها و واحدهای اجرایی)، دستور اداری پرداخت حق‌الزحمه مربوطه متعاقباً صادر خواهد شد.

مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات با توجه به مفاد این بخشنامه، نظارت بر نصب نرم‌افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری و امکان نمایش احکام را به‌عهده دارد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران‌کل، معاونین تعهدات بیمه‌ای و پشتیبانی و توسعه مدیریت، رؤسای ادارات مستمری‌ها، نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاری‌های رسمی، آمار و فناوری اطلاعات، امور مالی، منابع انسانی و ادارات‌کل استان‌ها و مسئولین ذی‌ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

انتهای پیام/+

واژه های کاربردی مرتبط
دهۀ «رکود، عبرت، تجربه»
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
پاکسان
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon
بانک ایران زمین