جهش تولید با مشارکت مردم، چگونه؟|رحمان نادی

جهش تولید با مشارکت مردم، چگونه؟|رحمان نادی

امروز حمایت‌ از تولید یک‌ ضرورت اجتناب ناپذیر است‌ هدف عمده دشمن‌ از تحریم‌ ها این‌ است‌ که‌ با افزایش‌ هزینه‌ های تولید قدرت رقابت‌ را در بازار برای کالاهای تولیدی بگیرند و چرخ تولید را از کار انداخته، موجبات رکود اقتصادی را فراهم‌ آورند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امسال  از سوی مقام معظم رهبری سال "جهش تولید با مشارکت مردم"  نامگذاری شد. انتخاب این شعار بیانگر اهمیت توجه به تولید ملی و نقش حیاتی مشارکت همگانی مردم در تحقق این هدفگذاری ملی است و رهبر  انقلاب، این نکته بسیار حیاتی را در شعار امسال متجلی ساختند.

امروز حمایت‌ از تولید یک‌ ضرورت اجتناب ناپذیر است‌ هدف عمده دشمن‌ از تحریم‌ ها این‌ است‌ که‌ با افزایش‌ هزینه‌ های تولید قدرت رقابت‌ را در بازار برای کالاهای تولیدی بگیرند و چرخ تولید را از کار انداخته، موجبات رکود اقتصادی را فراهم‌ آورند لذا به‌ منظور خنثی‌ نمودن ترفندهای استکبار حمایت‌ از تولید در استحکام بخشی‌ به‌ اقتصاد داخلی‌ است‌ به‌ فرموده مقام معظم‌ رهبری اگر ما توانستیم‌ تولید داخلی‌ را رونق‌ ببخشیم‌ مسئله‌ تورم حل‌ خواهد شد

رحمان نادی، دبیر اتاق تعاون استان همدان در تبیین تحقق شعار سال طی یادداشتی نوشت:

در تبیین‌ تحقق‌ شعار سال 1403 مقام معظم‌ رهبری اشاره فرمودند جهش‌ تولید باعث‌ ایجاد اشتغال پایدار و در نتیجه‌ کاهش‌ بیکاری و رونق‌ صادرات و کاهش‌ تورم و استقلال اقتصادی و عزت ملی‌ و افزایش‌ اعتماد بنفس‌ ملی‌ خواهد شد و از زمان تنظیم‌ برنامه‌ اول تاکنون توصیه‌ های مکرر برای جبران مشکلات اقتصادی و ایجاد رشد توأم با عدالت‌ اجتماعی‌ و رفاه اقتصادی آحاد جامعه‌ را داشته‌اند. به‌ منظور دستیابی‌ به‌ رفاه اقتصادی در کشورهای مختلف‌ عمدتاً دو روش را اجرا می‌ نمایند.

یک‌ روش ساده و بی‌ درد سر که‌ پاسخ‌ نیازهای فی‌ الحال جامعه‌ را می‌ دهد اینکه‌ منابع‌ مالی‌ کشور به‌ سمت‌ واردات کالاهای مصرفی‌ می‌ رود و نوعی‌ شبه‌ رفاه اقتصادی را ایجاد می‌کند.

روش دوم اینکه‌ درآمدها و منابع‌ به‌ سمت‌ سرمایه‌ گذاری و اصلاح زیر ساختهای اقتصادی از جمله‌ توسعه‌ شبکه‌ حمل‌ و نقل‌ – توسعه‌ سدها و منابع‌ آبی‌ و تولید انرژی – توسعه‌ علوم و دانش‌ فنی‌ – توسعه‌ بهداشت‌ و درمان و تندرستی‌ و سلامت‌ آحاد جامعه‌ و افزایش‌ نرخ امید به‌ زندگی‌ و تأمین‌ صنایع‌ دفاعی‌ و تولید امنیت‌ – توسعه‌ بخشهای صنعت‌ و معدن کشاورزی مسکن‌ و تأمین‌ و تولید نیازهای ضروری آحاد جامعه‌ که‌ سرانجام آن خودکفایی‌ و رفاه واقعی‌ نهایتآ استقلال اقتصادی است‌.

جمهوری اسلامی‌ ایران با انتخاب این‌ شیوه در برنامه‌ اول از سال ١٣6٨ حرکت‌ خود را آغاز و با شتاب نرخ رشد درخور تحسین‌ قدم در راه توسعه‌ گذاشت‌ که‌ موفقیت‌ های حاصل‌ موجبات شکفتی‌ جامعه‌ بین‌ المللی‌ گردید و دشمنان و معاندین‌ نظام را حساس ساخت‌ چرا کشوری که‌ تا چهل‌ سال قبل‌ برای تأمین‌ نیازهای ابتدایی‌ خود نیازمند سایر ملل‌ بود امروز قدم در راه خودکفایی‌ گذاشته‌ است‌ برای بازدارندگی‌ جلوگیری از رشد و پیشرفت‌ نظام اقدام به‌ تحریم‌ ناجوانمرادنه‌ ای نمود که‌ تا کنون در سطح‌ بین‌ المللی‌ با این‌ شدت علیه‌ کشوری اعمال نشده است‌ اما همین‌ تحدید بزرگ با درایت‌ و فراست‌ مقام معظم‌ رهبری و ارائه‌ الگوی اقتصادی مقاومتی‌ در مسیر پیشرفت‌ اقتصادی کشور ما بر مدار رونق‌ تولیدات شد و زمینه‌ تحقق‌ و تقویت‌ رشد زیر ساخت‌ های سیاسی‌ و اجتماعی‌ و اقتصادی را فراهم‌ ساخت‌ و تهدیدات با هوشیاری و مقاومت‌ ملت‌ مسلمان و مومن‌ ایران قطعا به‌ یک‌ فرصت‌ تبدیل‌ خواهد شد. ملاحظه‌ می‌ فرمایید بعد از اعمال این‌ همه‌ تحریم‌ که‌ کافی‌ بود ظرف مدت کوتاهی‌ یک‌ کشور مقتدر اروپایی‌ را نابود کند با اعمال این‌ سیاست‌ توانسته‌ایم‌ حتی‌ در شرایط‌ فشار هم‌ مسیر رشد و حرکت‌ رو به‌ جلو را داشته‌ باشیم‌. که‌ این‌ خود مصداق تعریف‌ مقام معظم‌ رهبری از اقتصاد مقاومتی‌ است‌ که‌ در تاریخ‌ ١٧/ 5/١٣٩١ فرمودند: «اقتصاد مقامتی‌ یعنی‌ آن اقتصادی که‌ به‌ یک‌ ملت‌ امکان می‌ دهد و اجازه می‌ دهد حتی‌ در شرایط‌ فشار هم‌ رشد شکوفایی‌ خود را داشته‌ باشد.این‌ یک‌ فکر است‌ یک‌ مطالبه‌ عمومی‌ است‌.»

امروز در فضای مقاومت‌ اقتصادی ملت‌ رشید ،کشورهای متخاصم‌ و معاند را سردرگم‌ کرده است‌ و علی‌ رغم‌ همه‌ تحریم‌ ها به‌ استناد آیه‌ ١٢ سوره آل عمران _ وان تبصروا و تتقوا لایضرکم‌ کیدهم‌ شیعا اگر مقاومت‌ کنید و تقوا پیشه‌ کنید توطئه‌ و مکر دشمنان خنثی‌ خواهد شد این‌ وعده تخلف‌ ناپذیر خداوند است‌ که‌ از دل صبر قطعا ظفر و پیروزی تجلی‌ می‌ یابد. شما ملاحظه‌ می‌ فرمایید در طول جنگ‌ تحمیلی‌ همه‌ کفر جهانی‌ کمر همت‌ به‌ نابودی جمهوری اسلامی‌ بستند اما مقاومت‌ جانانه‌ مردم مسلمان نتیجه‌ داد و از دل جنگ‌ قدرت نظامی‌ و فرهنگی‌ سپاه پاسداران و بسیج‌ که‌ به‌ قول خود آنان امروز تبدیل‌ به‌ یک‌ هژمونی‌ ( قدرت بلامنازع) در منطقه‌ گردیده است‌. ظهور پیدا کرد.

نتیجه‌ تحریم‌ نهضت‌ نرم افزاری و پیشرفتهای علوم و دانش‌ فنی‌ باعث‌ شد بیش‌ از سیزده برابر متوسط‌ نرخ رشد علم‌ در جهان حاصل‌ گردید. در هر صحنه‌ ای که‌ به‌ ما تهاجم‌ کردند و مقاومت‌ کردیم‌ از دلش‌ یک‌ نیروی قدرتمند متبلور شده است‌. رسالت‌ اقتصاد مقاومتی‌ رفع‌ تهدید ها و هموار کردن مسیر رشد و پیشرفت‌ و نهایتاً یأس و نا امیدی دشمن‌ است‌ اقتصاد مقاومتی‌ یک‌ اقتصادی جهادی و پویا است‌ که‌ از درون خود جوشش‌ دارد اگر تحریم‌ و تهدیدی از سوی دشمنان ملاحظه‌ می‌ شود اینها بخاطر قدرت نظام ماست‌ امروز نظام سلطه‌ قدرت تحمل‌ ایران را ندارد چون ایران یک‌ رقیب راه بردی برای غرب شده است‌ لذا برای مقابله‌ با تهدید ها و تحریم‌ های اقتصادی و تحقق‌ اقتصاد مقاومتی‌ هوشیارانه‌ نیاز به‌ اقدام همگانی‌ داریم.

لذا امروز حمایت‌ از تولید یک‌ ضرورت اجتناب ناپذیر است‌ هدف عمده دشمن‌ از تحریم‌ ها این‌ است‌ که‌ با افزایش‌ هزینه‌ های تولید قدرت رقابت‌ را در بازار برای کالاهای تولیدی بگیرند و چرخ تولید را از کار انداخته، موجبات رکود اقتصادی را فراهم‌ آورند لذا به‌ منظور خنثی‌ نمودن ترفندهای استکبار حمایت‌ از تولید در استحکام بخشی‌ به‌ اقتصاد داخلی‌ است‌ به‌ فرموده مقام معظم‌ رهبری اگر ما توانستیم‌ تولید داخلی‌ را رونق‌ ببخشیم‌ مسئله‌ تورم حل‌ خواهد شد، مسئله‌ اشتغال حل‌ خواهد شد و اقتصادی داخلی‌ به‌ معنای حقیقی‌ استحکام پیدا خواهد کرد، بدین‌ منظور یکی‌ از الزامات اصلی‌ رشد اقتصادی ایجاد بستر مناسب‌ در مشارکت‌ مردمی‌ و مردمی‌ کردن اقتصاد است‌ باید در کشور فضایی‌ فراهم‌ گردد که‌ مردم خودشان را در رشد اقتصادی شریک‌ بدانند و توانایی‌ های خودشان را عرضه‌ کنند و با علاقمندی در فعالیتهای اقتصادی شرکت‌ نمایند و خوشحال باشند از اینکه‌ می‌ توانند مقداری از مشکلات کشورشان را حل‌ کنند در چنین‌ شرایطی‌ با مقاومت‌ مردمی‌ در مقابل‌ تهاجم‌ دشمن‌ پایه‌ های اقتصادی کشور مستحکم‌ و از منابع‌ سرمایه‌ ای بیشتر استفاده می‌ شود و شعار سال « جهش‌ تولید با مشارکت‌ مردم » محقق‌ می‌ شود و ابتکارات و خلاقیت‌ های عمومی‌ مردم در زمینه‌ حل‌ معضلات اقتصادی در هموار کردن مسیر رشد فراهم‌ می‌ گردد.

انتهای پیام/

 
دهۀ «رکود، عبرت، تجربه»
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
پاکسان
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon
بانک ایران زمین