اخبار احزاب و تشکل ها
مرتضی حاجی

گفت‌وگو‍ با مرتضی حاجی عضو ارشد بنیاد باران

مسئولیت عملکرد روحانــی با خــودش است

عضو ارشد بنیاد باران گفت: انتخابات طبیعتا فرصتی است برای اینکه فعالان مختلف حوزه‌های سیاسی و اجتماعی بتوانند نقد جدی خود را نسبت به آنچه در گذشته انجام شده، داشته باشند و نظرات و پیشنهادهایی را برای آنچه در آینده باید اتفاق بیفتد، مطرح کنند.

مهمترین عناوین اخبار