خبرهای آمریکا
obama

دستاوردهای نظامی رئیس جمهوری که برنده جایزه نوبل شد!

در دوران ریاست جمهوری "باراک اوباما" عملیات نظامی آمریکا در افغانستان و عراق پایان نیافت، اقدامات نظامی در آفریقا و خاورمیانه گسترش یافت، داعش بوجود آمد، جنگ خونین در سوریه آغاز شد و روابط با روسیه به فاجعه نزدیک شده است.

حزب سوسیال دموکرات آلمان

حزب سوسیال دموکرات آلمان مطرح کرد

۴ سال سخت پیش روی روابط ۲ سوی آتلانتیک تحت ریاست جمهوری ترامپ

یکی از مسئولین حزب سوسیال دموکرات آلمان روی کار آمدن ترامپ در آمریکا را باری بر دوش روابط دو سوی آتلانتیک ارزیابی کرده و تصریح کرد که ما در این راستا احتمالا چهار سال سخت را در پیش رو داریم.

obama

تسنیم گزارش می‌دهد

چرا اوباما بدترین رئیس جمهور آمریکاست؟

ضعیف ترین رئیس جمهور آمریکا، تجربه خطرناک‌ترین سال های بشریت در دور ریاست جمهوری او و یکی از بدترین روسای جمهور تاریخ آمریکا از جمله توصیفاتی که درباره اوباما و دوران ریاست جمهوری او شنیده می‌شود، اما باید پرسید چرا؟

مهمترین عناوین