خبرهای خواندنی
نیویورک تایمز

حمله دوباره ترامپ به یک رسانه آمریکائی:

«نیویورک تایمز» برای نجات آبرویِ از دست رفته اش تبلیغ کرده است!

رئیس جمهور آمریکا با انتشار یک پیام توئیتری اعلام کرد: «نیویورک تایمز» برای نجات آبرویِ از دست رفته اش تبلیغ (حقیقت) کرده است؛ گزارش دهی صحیح و منصفانه را هم امتحان کنید!

حضرت زهرا(س)

مدیر پژوهش شبکه جهانی ولایت:

اصل مسئله فدک مورد تایید منابع اهل سنت است

در صحیح بخاری که از نگاه اهل سنت بعد از قرآن معتبرترین کتاب است در صفحه ۱۰۴۰ روایت ۴۲۴۰ و ۴۲۴۱ آمده: دختر رسول خدا(ص) سراغ ابوبکر فرستاد و ارثیه خود (وجوهات مدینه که به پیامبر(ص) داده بودند، فدک و مابقی خمس خیبر) را مطالبه کرد.

بانک مرکزی رشد اقتصادی

چرا رشد اقتصادی پسابرجام برای جامعه ملموس نیست؟

کارشناس اقتصادی گفت: حس مردم نمی‌تواند و نباید مبنای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی یا قضاوت درباره درستی یا نادرستی توافقاتی مانند برجام قرار بگیرد، چرا که در اکثر مواقع در حوزه اقتصاد جامعه نگاهی کوتاه‌مدت و کم عمق به آثار سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دارد.

مهمترین عناوین