خبرهای دولت
عبدالله عبداللهی

عبدالله عبداللهی/در نقد شیوه مواجهه با اظهارات اخیر روحانی

چگونه از اقتدارگرایان «دموکراسی‌خواه» و از خودمان «دیکتاتور» می‌سازیم!

مخالفان سخن روحانی باید به‌گونه‌ای سخن خود را بیان کنند که از آن مخالفت با مردم‌سالاری تلقی نشده و مرز مخالفت با سخن روحانی توأم با قبول داشتن مردم‌سالاری حفظ شود.

مجید انصاری

انصاری در حاشیه هیئت دولت:

روز قدس امسال باید نمایش وحدت و بیداری مسلمانان جهان ایران باشد

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت:روز قدس امسال باید نمایش وحدت و بیداری مسلمانان جهان به ویژه ملت مسلمان ایران باشد تا اعلام کنند مسئله فلسطین، غصب سرزمین‌های اشغالی ا اینگونه حاشیه‌سازی‌ها فراموش نمی‌شود.

مهمترین عناوین