اخبار دانشگاه
دانشکده حقوق دانشگاه تهران

در گفت‌وگو با تسنیم مطرح شد

اقدام تأمل‌برانگیز دانشگاه تهران در قبال یک تشکل‌ دانشجویی

مسئول بسیج دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران می‌گوید رئیس این دانشکده به‌خلاف قوانین از حضور نماینده این تشکل دانشجویی در شورای فرهنگی دانشکده ممانعت کرده است.

مهمترین عناوین اخبار