خبرهای سایر حوزه ها
انبارلویی

یادداشت/محمدکاظم انبارلویی

حق پرسش‌گری

انبارلویی نوشت: نمایندگانی که طرح دوفوریتی «تامین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی» را امضا کردند باید این حق را رعایت کنند و حداقل حقوقی را که در قوانین جمهوری اسلامی برای تضمین آزادی‌های سیاسی وضع شده ، محترم بشمارند.

مهمترین عناوین