خبرهای نمایش
یوجینو باربا

مشروح صحبت‌های یوجینو باربا در گفتگو با خبرنگاران تئاتر

یک ساعت با کارگردانی که خود را «میراث زنده تئاتر» می‌داند

یوجینو باربا در زمان سفرش به ایران نشستی صمیمانه با خبرنگاران داشت. او در یک ساعت گفتگویش به تئاتر تجربی و سنتی، دراماتورژی، تاریخ گروه اودین، انسان و جنگ و ... پرداخت.

مهمترین عناوین
برگزیده