اخبار سایر حوزه ها
گفت و گو با سجاد نوروزی

مدیر سابق فرهنگسرای اندیشه در گفت‌وگو با تسنیم:

نشان دادیم با فعالیت‌های دینی می‌توان همه تیپ‌های اجتماعی را جذب کرد

سجاد نوروزی معتقد است: کار فرهنگی کار تبلیغی صرف نیست؛ اولاً و بالذات یک کار مفهومی است. شما باید یک مفهوم را تبلیغ کنید، یک مفهوم را عرضه کنید و آن مفهوم باید عینیت پیدا کند.

سلسله نشست های عاشورایی

سلسله نشستهای "تصویرگری عاشورا"-۴

نیازمند تشکیل کرسی‌های اندیشه ورز در سینما هستیم/ علت بحران محتوایی در سینمای ایران

روایت سینمایی از ارسطو تا به الان همواره یک اقتضاء خاصی داشته که ذاتا با مفاهیم دینی در تعارض است و به همین دلیل باید به فکر تولید فرمی مخصوص به پارادایم دینی خود، باشیم.

مهمترین عناوین اخبار