خبرهای آذربایجان شرقی
آتش نشانی اراک

شهردار تبریز:

مراکز آتش‌نشانی تبریز به ۲۳ ایستگاه افزایش یافت

شهردار تبریز گفت: با تکمیل و تجهیز ۳ ایستگاه در دست اجرا شمار ایستگاه‌های تبریز به ۲۳ مورد افزایش می‌یابد که این امر در توزیع خدمات ایمنی به تبریز و پیرامون شهر و تسریع در زمان حضور تیم‌های آتش‌نشانی نقش مهمی دارد.

مهمترین عناوین
برگزیده
گردشگری
آذربایجان‌شرقی