خبرهای ایلام
گلیم کرمان

معاون میراث فرهنگی استان ایلام:

همایش ملی توسعه گلیم نقش برجسته در استان ایلام برگزار می‌شود

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام از برگزاری همایش ملی گلیم نقش برجسته با محوریت‌های تعیین شده در استان ایلام خبر داد.

مهمترین عناوین
برگزیده
گردشگری