اخبار مازندران
خلاق میرنیا

رئیس دانشگاه مازندران:

۲۰ میلیارد ریال برای تجهیز آزمایشگاه‌های دانشگاه مازندران اختصاص یافت

رئیس دانشگاه مازندران با تاکید بر توجه بیشتر دولت به زیرساخت‌های دانشگاه مازندران گفت: امسال ۲۰ میلیارد ریال برای تجهیز آزمایشگاه‌های دانشگاه مازندران اختصاص یافت.

مهمترین عناوین اخبار
برگزیده
گردشگری
مازندران