اخبار اقتصاد کلان و بودجه
مهدی حاجی وند

/یادداشت اقتصادی/

سود مجامع؛ انشائی که نوشته اما خوانده نمی‌شود

یکی از واقعیت‌های دیروز، امروز و فردای بازار سرمایه این است که سود تقسیمی مجامع شرکتها علاوه بر این که در بورس ما با حاشیه‌ها و موافق و مخالفان بسیار همراه است، در عمل "انشائی است که نوشته اما خوانده نمی‌شود".

خوش چهره

خوش چهره:

قرار بود با سند چشم‌انداز کشور اول منطقه شویم، ولی فاصله ما با ترکیه و عربستان بیشتر شد

محمد خوش چهره اقتصاددان گفت: در سند چشم انداز ۲۰ساله گفتیم که می خواهیم بین ۲۴ کشور اول شویم، آن موقع ترکیه و عربستان از ما جلوتر بودند، اما از آن سال تاکنون نه تنها نتوانستیم فاصله را با ترکیه کمتر کنیم بلکه بیشتر هم فاصله گرفتیم و عقب افتادیم.

مرکز آمار

مرکز آمار پاسخ داد

چرا جمعیت شاغلان در بهار ۹۶ افزایش یافت؟

مدیر کل دفتر جمعیت ، نیروی کار و  سرشماری های مرکز آمار ایران گفت: در کشوری مثل ایران که بخش قابل توجهی از مشاغل آن از جمله مشاغل بخش کشاورزی در بهار به فعلیت می‌رسد، به‌‌طور طبیعی در بهار نسبت به زمستان تعداد شاغلان فصلی افزایش می‌یابد.

مهمترین عناوین اخبار