خبرهای بین الملل
ترامپ رئیس جمهور آمریکا

بر اساس جدیدترین نظر سنجی

اکثر شهروندان آلمانی ترامپ را رئیس جمهور مناسبی برای آمریکا نمی‌دانند

بر اساس جدیدترین نظرسنجی، اکثر شهروندان آلمانی نزدیکی بین روسیه و آمریکا تحت ریاست جمهوری ترامپ را برای صلح جهانی خوب می دانند و در عین حال ترامپ را برای ریاست جمهوری آمریکا شخصیتی نامناسب می‌دانند.

ابراهیمی ترکمان

ابراهیمی‌ترکمان در افتتاحیه نخستین گفت‌وگوی ایران و شبه قاره هند:

خرد فرهنگی بر پایه مشارکت جمعی ایجاد می‌شود/ راه اندازی دبیرخانه دائمی گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و شبه قاره هند

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سمینار «گفت‌وگوی فرهنگی ایران و شبه قاره هند»، با اشاره به اینکه گفت‌وگوهای فرهنگی براساس پذیرش تنوع فرهنگی است، گفت: خرد فرهنگی بر پایه مشارکت جمعی ایجاد می‌شود.

مهمترین عناوین
برگزیده
یادداشت
گفتگو
پرونده ویژه
سازمان آگهی‌ها