اخبار بورس
برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با تسنیم:

دست کشاورزان برای کشت پاییزه خالی است/ دولت مطالبات را نداد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: با وجود گذشت یک ماه از سال زراعی جدید به دلیل عدم واریز باقیمانده مطالبات کشاورزان از سوی دولت در حال حاضر دست کشاورز برای خرید نهاده های کشاورزی و آماده سازی سطح کشت خالی است.

مهمترین عناوین اخبار