اخبار آفریقا
مصر مذاکرات آشتی ملی فلسطینی

نگاهی به مهمترین انگیزه‌های فعال‌شدن پرونده آشتی ملی فلسطین/بخش پنجم

حضور ناگزیر مصر در پرونده آشتی ملی فلسطین به‌ علاوه انگیزه‌های قدرت‌طلبانه

مصر به‌دلایل ژئوپولیتیک و تلاش برای بازیگری در منطقه خود را به‌نوعی برای حضور در پرونده آشتی ملی ناگزیر می‌بیند علاوه بر اینکه مصر از جانب غرب و رژیم صهیونیستی نیز به این کار تشویق می‌شود.

مهمترین عناوین اخبار