اخبار حقوق بشر
یادبود لینکولن

تنش‌های نژادی گریبان یادمان‌های تاریخی آمریکا را گرفت +عکس

افزایش تنش‌های نژادی در آمریکا به نمادهای تاریخی این کشور نیز کشیده شد و پس از تصمیم برخی شهرها برای محو یادمان‌های دوره برده‌داری، بنای یادبود یکی از رهبران ضدبرده‌داری این کشور مورد تعرض قرار گرفت.

مهمترین عناوین اخبار