خبرهای حقوق بشر
انبارلویی

/یادداشت /محمد کاظم انبارلویی

بیداری اسلامی و افول قدرت صهیونیسم

جهان این همه ستم در سرزمین های اشغالی را نمی تواند تحمل کند. بیش از نیم قرن اشغالگری، تجاوز، کشتار بی رحمانه زنان، کودکان، پیران و...، ویران کردن خانه ها و شکنجه و آزار مردم مظلوم فلسطین، چیزی نیست که پایدار بماند.

پناهندگان افغان

رسانه‌های آلمانی گزارش دادند

اختلاف شدید اپوزیسیون و دولت آلمان بر سر اخراج پناهندگان به افغانستان

مسئله اخراج پناهندگان به افغانستان این روزها به موضوعی بحث برانگیز و مورد اختلاف در بین سیاستمداران بلند پایه آلمانی تبدیل شده و اختلاف شدیدی در این باره بین اپوزیسیون و دولت آلمان ایجاد شده است.

مهمترین عناوین