خبرهای حقوق بشر
ژاپن1

تسنیم گزارش می‌دهد؛

۱۹ فوریه؛‌ سالگرد اعزام اجباری ژاپنی‌تبارهای آمریکا به اردوگاه‌ها

۷۵ سال پیش، در ۱۹ فوریه ۱۹۴۲، رئیس‌جمهور آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی دستور داد ۱۰ هزار ژاپنی که تهدیدی برای امنیت ملی کشور محسوب می‌شدند، توقیف و به اردوگاه‌ها فرستاده شوند.

مهمترین عناوین