خبرهای حقوق بشر
دکتر ینز پتر استفن

کارشناس برجسته آلمانی در گفتگو با تسنیم:

تا زمانیکه غرب با نظامی‌گری به‌دنبال منافع خود است ترور ادامه دارد/ نباید پناهندگان را با تروریست‌ها برابر دانست

یکی از مسئولین موسسه صلح پزشکان جهانی برای جلوگیری از جنگ‌های اتمی تاکید کرد تا زمانی که غرب از منافع اقتصادی و سیاسی خود با راهکار نظامی در دنیا حمایت می‌کند ترور و ناامنی همچنان ادامه دارد.

مهمترین عناوین