Arşiv

İKİNCİ ULUSLARARASI TEKFİRCİLİKLE MÜCADELE KONGRESİ -2

“İkinci Uluslararası Tekfircilikle Mücadele Kongresi” yüzlerce Sünni ve Şia âlimin katılımıyla Kum şehrinde düzenlendi. katılan alimler kongere sırasında özel toplantılarda bulundular.