جام جهانی 2022 قطر
 
Arşiv

Gilan'da Aşura Merasimi

عزاداری ظهر عاشورا در روستای کلاچای گیلانعزاداری ظهر عاشورا در روستای کلاچای گیلانعزاداری ظهر عاشورا در روستای کلاچای گیلانعزاداری ظهر عاشورا در روستای کلاچای گیلانعزاداری ظهر عاشورا در روستای کلاچای گیلانمراسم آیینی کرنی زنی عاشورا در کلاچای گیلانعزاداری ظهر عاشورا در روستای کلاچای گیلانعزاداری ظهر عاشورا در روستای کلاچای گیلانعزاداری ظهر عاشورا در روستای کلاچای گیلانعزاداری ظهر عاشورا در روستای کلاچای گیلان