YEMEN'DE İNSANLIK ÖLÜYOR

Yemen'deki ekonomik ve insani kriz, 14 milyon Yemenli’yi açlık tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır.

YEMEN'DE İNSANLIK ÖLÜYOR

Tesnim Haber Ajansı- Yemen'deki ekonomik ve insani kriz, ülkenin yakın tarihinin en kötü kriz olarak sayılmaktadır. Hava, kara ve denizden kaynaklanan yaptırımlar, 14 milyon Yemenli’yi açlık tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır.

Yemen petrol ihracatının durdurulması

Yemen'deki ekonomik ve insani kriz,  bütçesinin yüzde 75’ ni petrol satışından elde eden Yemen’in petrol ihracatının durdurulmasıyla birlikte ortaya çıkmıştır.

Bu sorunların ortasında Yemen riyalinin değeri dolar karşısında yüzde 25 düşmüştür.

Bu durumda açlık krizi ülkenin geneline yayılarak devam etmekte ve bu yüzden mevcut rakamlara göre insani kriz alarmı verilmiştir. Özelliklede açlık tehlikesi en önemli sorunu teşkil etmektedir.

Her gün 25 bin Yemenli aç insan sayısı artıyor

Oxfam enstitüsü’nün araştırmalarına göre 2015 mart ayının sonlarından itibaren, her gün 25 bin Yemenli aç insan grubuna katılıyor.

BM İnsani İşler ve Acil Durumlar Koordinatör Yardımcısı, bu durumdan önce yemende 10 milyon insanın bir sonraki öğünü temin edemeyecek konuma geleceğinin uyarısını yapmıştı.

Yalnız  BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) yayınladığı raporda 14 milyondan fazla Yemenli’nin  gıda güvensizliği tehdidi ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Benzer şekilde Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyonu Ofisinin raporunda 21 milyon 200 bin Yemenli’nin temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını ve  yardıma muhtaç olduklarını ve buna ek olarak, 20 milyon Yemenli’nin içme suyu ve hizmet sıkıntısı ile karşı karşıya olduklarını açıkladı.

Yemenlilerin yüzde 80’i yoksulluk içinde yaşıyor

Uluslararası bankaların son raporuna göre 24 milyon yemenliden 20 milyonu yoksul sınıfında yaşamaktadır. Diğer bir deyişle Yemen halkının yüzde 80’i yoksulluk içinde yaşamaktadır. Bu oran 2015 Nisan ayı itibari ile karşılaştırıldığında yüzde 30’ luk bir artış gözlenmiştir.

Yemen’e karşı  başlatılan savaş, kişi başına düşen milli gelirin yüzde 23 ile 28 arasında azalmasına sebep olmuştur.

Gıda fiyatlarının hızla artması

Yemen gıda ihtiyacının yüzde 90’ nı,  özelliklede buğdayı dışardan temin ediyor. Yemen 23 ton buğday ithalatı ile en çok buğday ithal eden Arap ülkeleri arasında yer alıyor.

Gerçek şu ki, Yemen savaş ve yaptırımların gölgesinde  bütün ithal malların denetimi ve  buna ek olarak artan ulaşım maliyetleri ve her geçen gün gıda ürünlerinin dağıtımının  azalması, diğer yandan ülkeye gıda sevkiyatı yapan tacirlerin yapılan saldırılardan korkması, Yemen’e yapılan ihracat sürecini kötü etkileyerek ihracatı kısıtlamıştır.

Yemende işsizliğin artması

Resmi olmayan rakamlara göre işsizlik oranı çalışma çağındaki insanlar arasında yüzde 50’yi geçmiş durumdadır. Buna ek olarak binlerce devlet memuru ve işçisi şirketlerin ve elçiliklerin işleri tatil etmesi üzerine; işlerini kaybetmişlerdir.

Sonuç olarak bu kaos ortamında, insanların en temel yaşam ihtiyaçlarını bile temin etmeleri çok zor bir hale gelmiştir.

Bu arada evlerini terk eden insanlar büyük bir sefalet içinde yaşamaktadırlar. Şu manada ki yaklaşık 2 milyon Yemenli, savaş yüzünden evlerini barklarını terk etmek zorunda kalmışlardır. Eğer onlar için bir an önce bir şeyler yapılmazsa bütün bu insanlar açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklardır. Bu yüzden 121 bin Yemenli ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlardır.

Açıklanan resmi rakamlara göre ülkedeki 22 vilayetin 10’unda gıda güvenliği konusunda acil durum yaşanmakta ve insanlar hayat mücadelesi vermektedir.

Yemendeki bazı şehirlerin tahliye edilmesi

Örnek olarak Harad şehri sakinleri Suudi saldırıları yüzünden kaldıkları şehiri terk etmişlerdir.

Asim adlı bir şahıs evini ve her şeyini kaybedenlerden biri olarak; “ Arabistan’ın saldırıları yüzünden herkes her şeyini bir gecede kaybetti ve bu insanlar, iş ve barınak bulmak için ülkenin başkenti olan Sana’ya kaçtılar.” dedi.

Evlerinden olan insanların yavaş yavaş ölmesi

Asım adlı şahıs ; “ Sana’da da durum pek iç açıcı değil, insanlar zorluk içerisinde yaşamakta ve ölümle karşı karşıya kalmış durumdadırlar. Zira ne işleri ne de bir gelirleri vardır; ancak bazı yardımlar sayesinde hayatlarını devam ettirebilmektedirler.” dedi.

Bu şartlar yüzünde 13 bin çocuk tahsil hayatına devam edememektedir.

Yardım kuruluşlarının yaptığı yardımlar ise ihtiyaçların sadece yüzde 20’sine cevap verebilmektedir. Yardımlara rağmen her geçen gün sorunlar çoğalmakta ve açlık sınırının çemberi daha da genişlemektedir.

Başka bir deyişle yardım kuruluşları ve uluslararası kuruluşların yardımları büyük bir insanlık dramının yaşandığı Yemen’ade temel ihtiyaçların çok azını karşılamaktadır.

İlgili Haberler
En Çok Okunan Dünya Haberler
En Önemli Dünya Haberler
En Çok Okunan Haberler