TÜRKİYE İLE TERÖRİSTLERİN İLİŞKİSİNİN KESİLMESİ ATEŞKESİN TEMEL ŞARTI

Suriye krizinin sonlandırılmasının tek akılcı yolu, silahlı grupların dışarıyla irtibatının kesilmesi, silahların bırakılması, ulusal uzlaşı ve barış sürecine müdahil olunmasıdır.

TÜRKİYE İLE TERÖRİSTLERİN İLİŞKİSİNİN KESİLMESİ ATEŞKESİN TEMEL ŞARTI

Tesnim Haber Ajansı - Suriyeli siyasi yazar Ahmed Hacı Ali şu açıklamalarda bulundu: Suriye’deki faal taraflar ve gruplardan çoğu ateşkesin sağlanmasından yanaydılar. Bu nedenle 100’den fazla silahlı grup ateşkes zamanı açıklanmadan önce kendilerinin ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.

Bu Suriyeli yazara göre, sadece teorik anlamda muvafık olduğunu ve ateşkesten yana olduğunu açıklamak bu anlaşmayı başarıya ulaştırmaz. Bilakis bu sürecin hayata geçirilmesinin en önemli aracı, bütün tarafların ve grupların ateşkesin sağlanması yönünde işbirliği yapmalarıdır.

Suriye’de daha önce de yapılan benzeri ateşkes anlaşmaları hakkında Hac Ali şöyle konuştu: Şam’ın bu anlamda tecrübeleri çoktur ve bu tecrübeler, terör gruplarının anlaşmaları ihlal etmede öncü olduklarına vurgu yapmaktadır. Buna rağmen Suriye meselesinde gerçekleşen değişiklik ve gelişmeler görmezden gelinemez.

Bu analist şu hususlara vurgu yaptı: Dünya halklarının terörizm tehlikesi ve aynı şekilde savaş meydanındaki eşitliği Suriye düzeninin aleyhinde bozan terör gruplarının ağır yenilgileri hususunda bilgi düzeylerinin yükselmesi, bu anlaşmanın sonuçlanmasına yardımcı olabilir.

Amerika Dışişleri Bakanı Cohn Keryy’in Suriye krizi hususunda Washington’un alternatif planı olduğu hususunda yaptığı açıklamaya değinen bu yazar şöyle ekledi: Bu açıklamalar, Amerika’nın gizlide başka bir hedef güttüğünü ve şu anda varılan anlaşmayı ciddiyetle takip etmediğini bilakis vakit kazanma ve durumu kendi çıkarına çevirmek için manevralar yaptığını gösteriyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın bir İspanya gazetesine verdiği en son röportajda ateşkesin ve Suriye’deki askeri operasyonların başarıya ulaşmasında en temel şartın terörist gruplara verilen desteklerin durdurulması ve sınırların kapatılması olduğu hususundaki açıklamaları, terörizmle mücadelenin ana unsurudur.

Bu açıklamaların en önemli muhataplarının Arabistan ve Türkiye olduğuna değinen Ahmed Hacı Ali şöyle devam etti: Suriye krizinin sonlandırılmasının tek akılcı yolu, silahlı grupların dışarıyla irtibatının kesilmesi, silahların bırakılması, ulusal uzlaşı ve barış sürecine müdahil olunmasıdır.

En Çok Okunan Dünya Haberler
En Önemli Dünya Haberler
En Çok Okunan Haberler