İNGİLTERE KENDİNE AİT YENİ Şİİ MODELLER YARATMAK İSTİYOR

İranlı akademisyen ve yazar Hasan Rahimpur Ezkadi İngiliz Şiiliği üzerine yapılan programda İngiliz Şiiliğinin vahdeti savunan tüm Müslümanlar için tehdit oluşturduğunu belirtti.

İNGİLTERE KENDİNE AİT YENİ Şİİ MODELLER YARATMAK İSTİYOR

Tesnim Haber Ajansı- İranlı  akademisyen  ve  yazar  Hasan  Rahimpur  Ezkadi  İngiliz  Şiiliği  üzerine  yapılan  programda  İngiliz  Şiiliğinin  vahdeti  savunan tüm  Müslümanlar  için  tehdit  oluşturduğunu  belirterek " Müstekbirler  vahdet  ehli  olan  Şiiler ile  birlikte  vahdeti  savunan  Sünni Müslümanlara  yönelik de  tefrikaya  dayalı  yeni  senaryolar  geliştirmektedirler."  açıklamasını  yaptı.

Bir  çok  vahdeti  savunan  Sünni  alimin  terör  ile  suikasta  uğradığını  belirten  İranlı  akademisyen  Hasan  Rahimpur konuşmasının  devamında " öldürülen  tüm  bu  Müslümanlar  Ehlibeytin  muhabbetini  taşıyorlardı" dedi.

İran  İslam İnkılabından  sonra  Mezheplerin  tekrar  tanımlandığını  kaydeden  Hasan  Rahimpur "Batı  her zaman  mezhepleri kullanarak  İslam  ülkelerinde  tefrikayı  ve  tekfirciliği  amaçladı. Örneğin  bugün  Belçika'da  vahabi  ideolojiyi  savunan  merkezler yer  almaktadır. Ancak  hiçbir kurum  ya da  grubun  bu  merkezle  en  ufak  sorunu  bulunmamakta. Avrupa  Parlamentosunun  200 metre  yakınındaki  bir  merkezde  konuşma  yapan  vahabi  din  alimi  kendilerinin  Amerika  ile  hiçbir  sorunlarının  olmadığını  teyit etmekte."  açıklamasını  yaptı.

"Vahabi  din  alimleri  köpeklere  dokunan  ve  başı  açık  olan  insanları  açıkça  kafir  ilan  ederken  Avrupa'da  bu  anlayışa  karşı  hiçbir önleyici  program  yer  almaz  iken,  vahdeti  savunan  ve  İslam  İnkılabından  yana  olan  Sünni  din  alimlerine  hiçbir  faaliyet  izni verilmemektedir."  diyen Hasan  Rahimpur  bu  tutumun  tefrika  amaçlı  bir  siyaset  olduğunu  belirtti.

Amerika  ve  İngiltere'nin  kendisine  ait  yeni    Şii  modeller  yaratmak  istediğini  kaydeden  Hasan  Rahimpur " İngiliz  Şiiliğini  tek bir fert  üzerinden  veya  bir  kaç  uydu  yayını  ile  ele  almamak  gerekir. Bu bir  tefekkür  ve  düşünce  şeklidir. İngiliz  Şiiliğinin düşünce temeli  tarih  sahnesinde  İmam  Ali  (a.s.)  ve  İmam  Hüseyin'i  savaş  meydanlarında  yalnız  bırakan  Müslümanlardan alınmıştır." dedi.

Müstekbirler'in  istediği  Beni  Ümeyye  çatısı  altında  yer  alan  Şia'dır  diyen  Hasan  Rahimpur  konuşmasının  devamında  " İmam Hasan  (a.s.)' nın  hükumetinin  sonlanması  ve  İmam  Hüseyin (a.s.)'nin  şehit  edilmesine  neden  olan  şey  işte  bu  İngiliz Şiiliğidir." açıklamasını  yaptı.

Hasan  Rahimpur  Sünni  Müslümanların  vahabi  ideolojiye  karşı  olduğunu  ve  Ehlibeyt'e  muhabbet  duyduklarını  belirterek" Sünni Müslümanların  bu  sesi  dünyada  duyulmamakta. Tekfirci  Sünniler  ve  İngiliz  Şiileri  kendi  mezhepleri  adına  konuşmakta ve sözleri  tüm  dünyaya  yayılmaktadır. Katolikler  ve  Protestan  mezhepleri  arasında  33  yıl  Avrupa'da  gerçekleşmiş  mezhep savaşlarını bugün  Ortadoğu'da  planlamaktadırlar.  John Cary  mezhep  savaşlarına  işaret  ederek  şunları  söylemekte " Ortadoğu'da 30  yıl  veya  daha  fazla  sürecek  olan  mezhep  savaşları  başlamıştır." açıklamasını  yaptı.

En Çok Okunan Yaşam/Kültür Haberler
En Önemli Yaşam/Kültür Haberler
En Çok Okunan Haberler