BATI ASYA REKABETLERİ STRATEJİK ETKİLEŞİMLERE DÖNÜŞMÜŞ

Bizi Şia ve Sünni savaşı çıkarmakla suçlayanların ta kendisi Sünni bir grup olan Müslüman Kardeşleri terörist sayıyorlar ve terör suçlamalarıyla direnişi sorgulamaya çalışıyorlar.

BATI ASYA REKABETLERİ STRATEJİK ETKİLEŞİMLERE DÖNÜŞMÜŞ

Tesnim Haber Ajansı - “Asya'nın Batısındaki Jeopolitik Gelişmeler” konulu ulusal konferansta konuşan İran Savunma Stratejisi Araştırmalar Merkezi Başkanı Tuğgeneral Ahmed Vahidi, Batı Asya hususundaki bölgesel emniyete vurgu yaparak şu açıklamalarda bulundu: Asya’nın batısında Mısır da dâhil olmak üzere 25 ülke bulunmaktadır ki Orta Asya ve Kafkaslar da belirlenen vizyonlarda Batı Asya’nın bir parçası sayılmaktadır. Mısır da Arap dünyası ve Filistin meselesi sebebiyle bu bölgeye aşırı bağımlılığından dolayı Batı Asya’nın bir parçası sayılıyor. Bölgede 680 milyon Müslüman nüfusu bulunmakta olup bölgenin 34 milyar dolar gayrisafi yurt içi hasılası vardır. Süveyş Kanalı, Bab’ül Mendeb ve Hormoz Boğazı gibi önemli bölgeler Batı Asya’da bulunmaktadır.

Günümüz rekabetlerinin stratejik etkileşimlere dönüştüğüne değinen eski savunma bakanı şöyle ekledi: Bu etkileşimlerde uluslararası, bölge ve ulus ötesi aktörler rol oynuyorlar. Uluslararası, bölgesel ve ulusal alanlarda bu gelişmeler gerçekleşmektedir. Uluslararası alanda da yeni oluşan güçlerin ortaya çıkması, bazı ülkelerin güçlerinin azalması ve bölgesel alanlarda maceracı ve bazı sınırları göz ardı ederek hareket eden aktörler gözlemlenmektedir.

Arabistan da Irak, Libya ve el-Cezair gibi Arap ülkelerinin Saddam gibi eski liderlerinin yokluğunda Arap dünyasının liderliğinin peşindedir ve bunu gerçekleştirmek için çabalıyor.

İran’ın söylemlerinin vahdet ve direniş içerikli söylemler olduğunu belirten Tuğgeneral Ahmed Vahidi şöyle devam etti: Düşmanlar Şia ve Sünni kavgası çıkararak vahdet söylemleriyle mücadele etmeye çalışıyorlar. Bizi Şia ve Sünni savaşı çıkarmakla suçlayanların ta kendisi Sünni bir grup olan Müslüman Kardeşleri terörist sayıyorlar ve terör suçlamalarıyla direnişi sorgulamaya çalışıyorlar.

İlgili Haberler
En Çok Okunan İran Haberler
En Önemli İran Haberler
En Çok Okunan Haberler