ARABİSTAN’IN YEMEN’E KARŞI PLANLADIĞI BÜYÜK KOMPLO

Suudi rejiminin tarihi ve onun geçen yüz yıl zarfında Yemen hususundaki siyaseti, Yemen topraklarına göz dikmekle doludur. Bu rejim petrol dolarları yoluyla veya İngiltere, Amerika ve dünya müstekbirlerinin güçlerinin yardımıyla güç kullanma yoluyla Yemen hususunda topraklarını genişletme politikası yürüttü.

ARABİSTAN’IN YEMEN’E KARŞI PLANLADIĞI BÜYÜK KOMPLO

Tesnim Haber Ajansı -  Şu anda bile Suudi hanedanı Yemen topraklarının çoğu kesimine göz dikmiştir. Yemen’in; Asir, Necran ve Cizan gibi bölgelerini işgal etmek bu rejim için yeterli olmamıştır. Bilakis bu rejimin yöneticileri şu anda da Yemen’in diğer topraklarına, boğazlarına ve Hadra-Mevt eyaletinin bazı kesimlerine göz dikmiştirler.

Suudi hanedanı ilk defa 1934 yılında Asir, Necran ve Cizan bölgelerini işgal edip oraları kendi toprağına katarak toprak genişletme politikasını gösterdi. Suudi hanedanı defalarca Yemen’e karşı savaş açmış ve silahlı çatışmaya girişmiştir. Arabistan ile Yemen arasında 1934 Taif anlaşması ve 2000 Cidde sözleşmesi bulunmasına rağmen Suudi hanedanı yine de güç ve servet kullanarak Yemen topraklarını yutmak için toprak genişletme politikasını sürdürdü.

Suudi yöneticileri Yemen topraklarının işgalini kolaylaştırmak için yaptıkları girişimlerde Yemen’in bazı sivil ve askeri yetkilileri ve Şeyhleri petrol dolarlarıyla satın almayı ve yavaş yavaş belirlenen amaç doğrultusunda Yemen topraklarını Arabistan’a katmayı başardılar. Aynı şekilde Arabistan rejimi Yemen’e karşı toprak genişletme politikasını hayata geçirebilmek için bu ülkeye karşı ekonomik ve güvenlik savaşları başlattı. Böylece Arabistan rejimi, kendisinin aç gözlülüğü karşısında ve on yıllar öncesinde işgal ettiği toprakların geri alınmasında bir karşılık verememesi için Yemen’i yıpranmış, zayıf ve güçsüz bir ülke haline getirmeği amaçlıyordu.

Wikileaks sitesinin yayımladığı bazı belgeler, Arabistan rejiminin Yemen’e karşı planladığı büyük komploları ve kötü niyetini deşifre ederek bu rejimin alçaklığını ortaya koyuyor. Arabistan rejimi, ömrü bitmiş ve Yemen halkının kabul etmediği cumhurbaşkanına meşruiyet kazandırmak amacıyla çeşitli ülkelerden oluşan güçlerle Yemen’e karşı savaşa giriştiğini iddia ediyor.

Ancak Wikileaks belgeleri, Suudi hanedanının Yemen’e karşı savaş açmasının asıl sebebin onun aç gözlülüğü olduğu hakikatini ortaya koydu. Bu belgelere göre,  Arabistan’ın Yemen’e saldırmasının amacı, Umman Denizi’nde Yemen kanalıyla bir geçit oluşturmaktır. Bu, on yıllar öncesinden hayata geçirilmek için planlanan bir komplodur.

Suudi hanedanı şu anda bile çeşitli yollarla Hadar-Mevt ve el-Mahra’yı Arabistan’a katmayı umuyorlar. Arabistan rejimi çirkin girişimler kanalıyla (Fars Körfezine komşu Arap ülkelerinin girişimleriyle) Yemen’in altı federal bölgeye bölünmesi projesini onaylatmayı başardı. Bu proje doğrultusunda Hadar-Mevt ve el-Mahra bir federal bölge olacaktır. Bu da Yemen’in bölünmesinin ve daha sonraki dönemlerde Hadar-Mevt’in Arabistan’a katılmasının ön hazırlığıdır.

Arabistan’ın aç gözlülüğü sadece bir deniz geçidi oluşturmakla sınırlı değildir. Bilakis Arabistan rejimi, Yemen’in petrol kaynaklarına da göz dikmiştir. Yaklaşık yirmi yıl önce dünyadaki uzman petrol arama şirketleri tarafından (Yemen’de saklı define) unvanıyla Yemen hakkında yapılan jeopolitik araştırma raporunun yayımlanması sonucunda Arap Yarım Adası’ndaki Marib, el-Cevf, Hadar-Mevt, Şabva ve Abyan illerini kapsayan bölgenin arasında bir petrol gölü bulunduğu ortaya çıktı. Bu bölge, dünya petrol sahasının üçüncü bölgesini kapsamaktadır. Eğer bu alan kullanıma açılacak olursa Yemen bu bölgeden günlük yaklaşık beş milyon iki yüz bin varil petrol elde edebilir. Bu nedenle Arabistan bu petrol gölünü kendi kontrolüne geçirmek için planlar yapıyor.

İlgili Haberler
En Çok Okunan Dünya Haberler
En Önemli Dünya Haberler
En Çok Okunan Haberler