Selefilik IŞİD ve Tekfir Fıkhının İlişkisi


Selefilik IŞİD ve Tekfir Fıkhının İlişkisi

IŞİD’in siyasi ideolojisi Selefiliğe dayandığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Selefilik genel anlamda Sünni bir akım olarak tanımlansada, Sünni İslam inancının Hanifilik, Şafilik, Malikilik ve Hanbelilik kollarının hiç biri ile bağlantılı olarak değerlendirilmemektedir.

Tesnim Haber Ajansı - IŞİD’in kendine özgü inan söylemler bulunmaktadır ki biz onu “Tekfircilik Fıkhı” olarak adlandırıyoruz, Tekfircilik Fıkhı, IŞİD ve benzeri Tekfirci grupların eylem ve söylemleri üzerine olurturulmuş bir tanım olarak özetlenebilir. Bu gruplar toplumların şiddet unsurlarını içeren duygularını mezhebi söylemlerle birleştirerek inançları şiddet unsurlarının temeline dönüştürmüşlerdir.

IŞİD dört Ehlisünnet mektebinin kafir olduğuna inanıyor, IŞİD’e göre bu mektebin inananları Allah’ın emrini yerine getirmeyerek cihadı bırakmış ve Allah’ın hükümlerini uygulamamakta onları kafir olması için yeterli olmaktadır, daha doğrusu bir IŞİD’liye göre bir kafiri öldürmek farzdır ve tekfircilerin görüşüne göre bir IŞİD’li yoldan çıkan bir müslümanı öldürdüğünde kendisine terörist değil Allah yolunda cidad eden bir Cihatçı olarak görmektedir ve ona göre bu eylem oldukça haliz ve iyi niyet taşımaktadır.

IŞİD konusunda önemli bir noktaya dikkat çekmek gerekiyor ki IŞİD sadece bir ideal yada kurum değildir,  IŞİD şu an düşünsel bir kavrammışcasına davranmaktadır, IŞİD’in kendine özgü bir rasyonelliği, pratik metodları ve temelleri bulunmaktadır. IŞİD’i şimdilerde şiddet eylemleri ile tanısakta bu örgütün sosyolojik anlamda etki sağlayabilecek  düşünce ve etki alanı bulunmaktadır. Bu nedenlerden dolayıIŞİD kendi söylemleri ve rutin eylemlerine ek olarak İslam halifeliği ve tarihi İslam topraklarını yeniden diriltmek istemektedir işte bu sebepten Ebubekir El Bağdadi, bu örgütü El Kaide’den resmi olarak ayırmış ve kendisini İslam aleminin halifesi olarak ilan etmiştir.

IŞİD örgütününün büyük askeri liderlerinin Saddam Hüseyin döneminde Irak ordusunun komutanları arasında yer aldığı da dikkate alınmalıdır. Bu gün IŞİD, Irak ve Suriye dışında Afganistan, Tacikistan ile Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinde büyük göze çarpacak büyüklükte etki göstermektedir. IŞİD’in bu ülkelerde de eylem planları yaptığı dikkate alınmalıdır.

IŞİD defalarca Avrupa ve ABD’de eylemler yapmış ve onları kendi saldırıları ile tehdit etmiştir bu nedenle yaşananlar şu şekilde yorumlanabilir, IŞİD islam hilafetini tekrar kurmak ve Orta Asyadan, Avrupa ve Afrikaya kadar uzaanan eylemler yapmak için önceden planlanmış bir projedir.

En Çok Okunan Röportaj Haberler
En Önemli Röportaj Haberler
En Çok Okunan Haberler