Boko Haram’ın Oluşmasına Zemin Hazırlayan Etkenler

Boko Haram, aşırıcı İslami gruplar arasındadır ki, düşünsel açıdan da vahabilik ve Selefilik anlayışını benimsemişlerdir, bu grubuntarih sahnesine çıkmasında çeşitli etkenler rol oynamıştır.

Boko Haram’ın Oluşmasına Zemin Hazırlayan Etkenler

Tesnim Haber Ajansı - Boko Haram, aşırıcı İslami gruplar arasındadır ki, düşünsel açıdan da vahabilik ve Selefilik anlayışını benimsemişlerdir, bu grubuntarih sahnesine çıkmasında çeşitli etkenler rol oynamıştır.  Sosyal ve düşünsel nedenler, Nijerya’ın kötü giden ekonomisi,  iktidarların yanlış politikaları, batı emperyalizminin rolü ve Suudi Arabistan’ın afrika politikaları gibi başlıca etkenler bu grubun ortaya çıkarak gelişmesinde rol oynamıştır. Boko Haram örgütünün, İslam Şeriatinin iktidara gelmesi ve Müslümanlarının haklarının korunması  uğrunda çaba sarfettikleri söylemlerine rağmen, bu grubun şimdiye kadar yaptıkları eylemleri sıraladığımızda Boko Haram’ın kendiliğinden ortaya çıkarak sıradan insanlardan oluşturduğu ve yönettiği bir örgüt olmadığı gerçeği ile karşılaşmış oluruz. Bu örgütün eylemleri incelendiğinde, Boko Haram’ın belli bir hedef uğrunda organize dilmiş piyon bir örgüt olduğu ve iste istemez arap ve batı dünyasının amaçları uğrunda hareket ettikleri sonucuna varmış olmaktayız. Örgütün, İslam öğretilerine ve İslam dünyasına bakışın olumsuz olması için,  dünya üzeründe özellikle batı dünyası kamu oyunu nedenli etkilediği gözler önündedir.

Bu örgütün batı’nın ekonomik çıkarları ve iktidarda olan grupların üyelerinin çıkarları için  oldukça olumlu ekileri olmasına ek olarak, örgütün eylemlerinin Nijerya halkı arasında İslam’a bakış açısının olumsuz  etkıilenmesine ve ülkede İslam karşıtı bir tablonun oluşmasına neden olduğunu görmekteyiz. Bu konuda altınınçizilmesi gereken huzuz şudur ki, Nijerya’da medya, basın kuruluşları ve iletişim araçları her zaman ülkede iktidarın ve uluslarası siyonizmin yönlendirmesi ile İslam’ı aşırıcı ve şiddete yönelimli bir din olarak göstermek çabasındadır. Bu örgütün eylemleri ile birlikte İsla’ın yaralanması ve Müslüman ve Hristiyan Nijeryalıların birbirlerine karşı hassas ve tedirgin olmalarını ülkede çıkabilecek bir din savaşının olası olduğu anlamına gelmektedir. Aynı zamanda ülkeyi bir istihbarat devletine çevirerek ülkede varolan başka dini kimliklere özelliklede Nijerya İslami Hareketi gibi İslami grupların çalışmaları kısıtlanmakta ve onların siyasi iktidar  olma ve ülkede değişiklik  yapma çabaları gün geçtikçe engellenmektedir. Genel ortamda “Boko Haram”ın eylemlerini değerlendirirsek şu sonucu elde edebiliriz ki, bu örgütün oluşması ve eylemleri Nijerya kamuoyunun ülkede önem arzeden olaylardan uzaklaşması, din çatışmalarınınn yartılması, bir ülkenin Müslüman ve Hristiyan bölgeleri arasında ihtilaf yaratmak, ülkedeki Şii müslümanları baskı altına almak, İslami iktidarların yönetime ulaşmasının önüne engel koymak, petrol ve uranyum gibi yeraltı zenginliklerinin yağmalanmasına göz yumulmasına neden olmuştur.

Batı dünyası ve Siyonistler öncelikli olarak mülümanların iktitarda olmasını istememektedirler ve her zman onların iktidar dışı kalmaları için çaba sarfetmektedirler  varoaln durumda amacın  Müslüman ve Hristiyan’ların arasında ihtilafları artırarak  Nijerya’yı kuzey ve güney olarak bölüp ülkeyi Balkanize ve Sudanize etmek için çalışmakta ve bu uğurda gayret göstermektedirler.

En Çok Okunan Görüş/Röportaj Haberler
En Önemli Görüş/Röportaj Haberler
En Çok Okunan Haberler