IŞİD’in Orta Asya’da Gelişmesinin Nedenleri


IŞİD’in Orta Asya’da Gelişmesinin Nedenleri

İŞİD bölgenin şimdiki durumnda, istihbarati, askeri, siyasi ve kültürel boyutlarını tüm yönleri ile içerisinde barındıran bir durumda ve bölgenin tüm düzeninni bozabilecek bir tehlike boyutundadır.

Tesnim Haber Ajansı - İŞİD bölgenin şimdiki durumnda, istihbarati, askeri, siyasi ve kültürel boyutlarını tüm yönleri ile içerisinde barındıran bir durumda ve bölgenin tüm düzeninni bozabilecek bir tehlike boyutundadır. Bu nedenle IŞİD’in Tacikistan’da oluşmasının ve gelişmesinin etkileri ve muhtelem oluşturabileceği tehditleri araştırmak durumundayız. Bu terör grubunun Asya’nın Batısında yani Suriye ve Irakta olmasına rağmen ideolojisinin küresel bir İslam düzeni tefekkürünü kapsadığını ele almamız durumunda, Işıdizmin, bölgenin ve dünyanın çeşitli yerlerinde oluşabileceğini söylememiz mümlün olur. Bu nedenle bu tekfirci terör örgütünün tüm eylemleri incelenmelidir. Elimizde olan veriler IŞİD’in, İslam dünayasının çeşitli bölgelerinde özellikle Orta Asya’da ve Tacikistan’da yei bir aktivite aşamasına geldiğini göstermektedir.

Orta Asya’nın ve özellikle Tacikistan’ın büyük bir medeniyetinin beşiği olduğunu ve büyük İran medeniyeti coğrafyasında yeralması bölgedeki IŞİD faliyetlerinin İran’ın güvenliği için olası bir tehlike anlamını taşıdığının göstergesidir. Başka bir değişle eğer, radikalizm Orta Asya ve Tacikistan’da Ortadoğuda olduğu gibi güce sahip olması durumunda bu İran’ın siyasi sınırlarının tekfirci terör grupları tehlikesi ile karşı karşıya gelmesi anlamına gelmektedir.

IŞİD’e bağlı olan kişilerin Tacikistan’daki faliyetleri özellikle son bir yılda büyük artış göstermiştir ve bu ülkede olan sosyal ve kültürel alanlar gözönüne alarak ülke yönetiminde olan çatışmaların ele alınması durumunda bu aşırıcı örgütün  Tacikistan’a yerleşmesine olumlu bir zemin oluşturduğu gözlemlenmektedir, aynı zamanda çeşitli uluslarası nedenlerde özellikle batı ülkelerinin ve Suudi Arabistan’ın bu grubun oluşmasında, gelişmesinde ve IŞİD’in Tacikistan’da hücreler oluşturmasında büyük etkileri olmuştur.

Hiç kimse, ABD’nin, Batı’nın, Arap ülkelerinin ve bu ülkelerle işbirliği yapan Türkiye hükümeti’nin IŞİD’in Suriyede oluşmasındaki rolünü görmezden gelemez ve bu bize aynı tarafların Orta Asya’da da aynı tehlikeyi oluşturma ihtimallerinin olduğu gerçeğini önümüze sermektedir.

En Çok Okunan Röportaj Haberler
En Önemli Röportaj Haberler
En Çok Okunan Haberler