İdeolojinin ve Önderliğin Hareketlerdeki Rolü

Her bir hereket bir ideolojiye dayanmaktadır, örneğin Leninizm, Maoizm vb. Dünya görüşlerinin her birinin bir ideolujisi bulunmaktadır ve tarih boyunca hiç bir hareket ideolojisiz oluşmamıştır.

İdeolojinin ve Önderliğin Hareketlerdeki Rolü

Tesnim Haber Ajansı - Her bir hereket bir ideolojiye dayanmaktadır, örneğin Leninizm, Maoizm vb. Dünya görüşlerinin her birinin bir ideolujisi bulunmaktadır ve tarih boyunca hiç bir hareket ideolojisiz oluşmamıştır. Bu hareketlerin birbirlerinden tek farkı ideolojiderin değerlendirmeleri ve doğru ile yanlışı kavrayış biçimlerindedir.  İslam Devrimi, islami ideolojisi ve İslam’ı en mükemmel din olarak tanımladığı için ideolojik anlamda büyük bir başarı elde edebilmiştir, başka bir değişle gerçek İslam, İran İsam İmkılabı ile kendi yolunu çizmiştir. 

Hareketlerin her zman karizmatik ve kendine haz özelliklere sahip olan liderleri bulunmaktadır, İRAN islam İnkılabı’nda da İran halkı İmam Humeyni’nin liderliğine inandı, İmam Humeyni, İnkıalp şurasını kurmasının ardından kendi beceği ve yönetim kabiliyeti ile İslam Cumhuriyeti Devleti’nin düşündel yapısını ortaya koyarak bir referandum gerçekleştirdi. Bu sayede görüyroruz ki kimi zaman, devletler kurulmadan  liderler ortaya çıkarak, aşama aşama devlet kurumlarını inşa ederek devleti kurmaktadırlar.

Yeni devletin kurulmasında kurucu irade ve halkın birlikte hareket etmesi oldukça önemlidir, ;slam İnkılabı’nda halk ve derrim önderleri birlikte mücadele etmiş ve her adımlarını bir ortak akılla atmışlardır. Siyasi İslam, İslam İnkılabı’nda halk kitlelelerinin desteği ile kendi yoluna başlamıştır. Önderin öncülüğü ve kendinden emin söylemler kullanması devlet kurulmasındaki en önemli etkenlerden birisidir, Önder önemli kararları verebilmeli ve yeri geldiğinde halkı için canından vazgeçebilmelidir. Bazı uzmanlar,hareket önderlerinin en tehlikeli anlarda, tehlikeye karşı direnmek ve ani karar verme yetilerinin oldukça kuvvetli olduğu ortak kanaatindedirler.  Önder ile halk arasında aracı olmaması ve halkın önder ile direk ilşkiye girebiliyor olması başarının anahtarı sayılabilecek nedenlerdendir. Önderin halkla yüzyüze olması, hakın öndere sesini duyurabilmesi gibi olgular önderin başarılı bir yönetici olmasına başka bir etken olarak sayılmalıdır.

En Çok Okunan Görüş/Röportaj Haberler
En Önemli Görüş/Röportaj Haberler
En Çok Okunan Haberler