Muhammed el Hac Hasan Kimdir?


Muhammed el Hac Hasan Kimdir?

Amerikalı Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’ın seçim kampanyasında cübbe ve abasıyla objektiflere takılan Şii alimin kimliği herkesin merak ettiği bir soru haline geldi. Özellikle her konuşmasında Müslümanları hedef alan Donald Trump, sözüm ona ruhani bir alimi neden arkasına alma gereği duymuştur. Daha da önemlisi cübbe ve abayı kendisine kalkan yapmış söz konusu alim kimdir ve nasıl bir düşünceye sahiptir?

Tesnim Haber Ajansı - Donald Trump’ın seçim kampanyasında görülen söz konusu şahıs 2006 yılında Özgür Lübnanlı Şiiler hareketinin kurucusu olan Muhammet el Hac Hasan’dır. Kurucusu olduğu partiyi Lübnan siyasetinin yeni hareketi olarak tanımlarken söz konusu siyasi oluşum Hizbullah ve Emel hareketi tarafından şiddetle kınanmıştır.

Muhammet el Hac Hasan Lübnan siyasetinin yeni bir hareketi olarak tanımladığı söz konusu oluşum ile Lübnan içerisindeki Arap milliyetçiliği ve ılımlı Şiilik bileşenlerini, Suud rejiminin Lübnan’da oluşturduğu 14 Mart ittifakına yakınlaştırmayı amaçlamıştı. Özgür Şii hareketi Lübnan’da 8 Mart ittifakını oluşturan diğer Lübnanlı Şiilerin aksine, Sa’d Hariri’nin liderliğindeki el Mustakel ve Samir Geagea hareketine yakın durmaktaydılar.

Medrese Eğitimi Ve Lübnan’daki Üç Yıllık Tutukluluğu

Lübnan’ın Baalbek kentinde 1976 tarihinde dünyaya gelen Muhammet el Hac Hasan’ın dini eğitimi hakkında her ne kadar yeterli bilgi olmasa da kendisinin 17 yaşlarında Baalbek medresesinde ilk eğitimine başladığı bilinmektedir. Ayrıca Ayetullah Sistani’nin Suriye’deki medresesinde bulunduğu ancak kısa süre içerisinde medreseyi terk ederek tekrar Lübnan’a döndüğü belirtilmektedir. El Ahbar gazetesinin haberine göre ise Muhammet el Hac Hasan’ın babası Siyonist İsrail rejiminin casusu olmakla suçlanmış ve bu bağlamda Muhammet Hasan’da gözetim altında tutulmuştu.

Muhammet Hasan’ın yurt dışından kaçak telefon alıp satması nedeniyle de Lübnan’da üç yıllık sabıka kaydı bulunmaktadır. Ancak kendisi mahkemeye cübbe ve abasıyla çıkmak istemiş ve üç yıllık hapis süresince de dini kıyafetlerini yanında taşımıştır. Hizbullah’ın girişimi ile özgür kalan Muhammet Hasan’ın davacılarına 13 bin dolar ödeme yapması kararlaştırılırken kendisinin cübbe ve aba giymesi de yasaklanmıştır.

Özgür kalmasının ardından uzun bir süre gözlerden uzak olan Muhammet el Hac Hasan tekrar 2006 yılında cübbe ve abasıyla ortaya çıkarak Özgür Şii Hareketini kurduğunu açıklamıştı. Özellikle Suriye iç savaşının başlaması ve Hizbullah’ın tekfirci terör örgütleri ile mücadele için Suriye’de bulunmasının ardından dikkatleri üzerine çeken Muhammet el Hac Hasan, Seyyit Muhammet Ali el Hüseyni gibi Şii şahsiyetleri izleyerek bir çok Arap kanalına çıkmış ve Hizbullah karşıtı bir duruş ortaya koymuştu.

Muhammet el Hac Hasan: Seyyid Hasan Nasrallah Şiilerin Bin Ladin’idir

Muhammet el Hac Hasan’ı daha iyi bir şekilde tanımak için kendisinin açıklamalarına ve görüşlerine yer vermek gerekmektedir. Anadolu ajansına verdiği röportajda Hizbullah’ın Avrupa Birliği tarafından terörist olarak kabul edildiğini belirterek “Eğer Hizbullah Lübnan ve Suriye’de İran siyasetinin destekçisi olmaya devam ederse terör örgütü olarak anılmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı. Açıklamalarında “ Biz Avrupa Birliğinin Hizbullah’ı terör listesine alma kararını destekliyoruz” diyen Muhammet Hasan Hizbullah’ın Suriye’deki birliklerini geri çekmesi gerektiğini belirtti. Muhammet Hasan’ın açıklamaları Hizbullah’ın Suriye’deki varlığından birkaç yıl sonra gelirken Lübnanlı Hristiyanlar dahi IŞİD ve diğer tekfirci örgütlere karşı Beyrut’ta mücadele edilmesi gerektiğini savunmaktaydılar.

Muhammet el Hac Hasan’a ait sitede ise kendisinin Velayet-i Fakih hakkındaki görüşlerine yer verilmiş ve Velayet-i Fakih kavramını gereksiz bir arayış olarak yorumlayarak “söz konusu kavram İran toplumunun modernizm karşısındaki acizliğidir” ifadelerini kullanmıştır. Ayrıca Seyyid Hasan Nasrallah’ı Şiilerin Bin Ladin’i olarak tanımlamış ve “İran rejimi kendi inkılabının getirdiği sorunları diğer Şiilerin üstüne yıkmaya çalışmaktadır” açıklamalarını yapmıştır.

Suud Rejiminden Canlı Program Yapmak İçin Mali Yardım Talebi

Lübnan’ın el Cedit kanalı geçtiğimiz yıl Muhammet el Hac Hasan ve Şeyh Sahib Habli arasında ilginç bir tartışmaya sahne olmuştur. Muhammet Hasan belki bütün Şiileri şaşırtacak derecede Hizbullah’ı eleştirmiş ve “Şii camiaya maddi ve manevi hiçbir faydası olmayan bir örgütün Şiilerden ayrılması gerekmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

Kendisinin Şiilere faydası ve hizmetinin ne olduğu belli değilken konuşmasının devamında “Ben bu program sayesinde Suudi Arabistan ve Hariri ailesinden mali yardım talebinde bulunuyorum” açıklamasını yapmıştır.

Şeyh Sahib Halbi : Muhammet el Hac Hasan’ın Ailesi Dahi Kendisinde Uzak Durmakta

Rasa haber ajansı Dünya Direniş Uleması Birliği’nin üyesi Şeyh Sahib Halbi ile gerçekleştirdiği röportajda Şeyh Halbi, Muhammet el Has Hasan’ın Şii camia için büyük bir tehdit olduğunu vurgulamış ve “Ben ilk tartışmamızda kendisini tanımıyordum ancak  Şii olduğunu söyleyen bir şahsın bu denli Şiiler aleyhinde konuşmasına şaşırmıştım ve yarın cübbe ve abasıyla edebiyat yaparak vaaz vereceğini bilmek gerçekten nasıl bir dünyada olduğumuzu bana gösterdi” açıklamasını yaptı.

“14 Mart İttifakının Muhammet Hasan gibi direniş karşıtı haber yapan ve konuşan Şiilere her zaman ihtiyacı olmuştur. El Mustakbel gazetesinin muhabiri olan Rıfat En’am’da bir Şii olarak Lübnan İslami Direniş hareketine karşı açıklamalar yapan isimlerden birisidir. Lübnanlı hiçbir Şii Muhammet el Hac Hasan gibi isimleri desteklememektedir. Ben bizzat Sünni bir alim olarak Muhammet Hasan’ın doğduğu Baalbek kentine bağlı Şemstar köyünü ziyaret ettim. Bölge halkı beni büyük bir heyecan ve sevinç ile karşılarken Muhammet el Hac Hasan ismini duyduklarında öfkeye kapılarak kendilerinin o şahıstan beri olduklarını belirtiyorlardı.”

Şiileri Temsilen Vahabi Kanallarında Yer Alması

Muhammet el Hac Hasan’ın bir diğer özelliği ise Vahabi kanallarına çıkarak Şii mezhebinin itikat ve düşüncesini savunmaya çalışmasıdır. Suud rejimine ait Safa gibi vahabi ideolojiyi savunan kanallar özellikle son yıllarda Şiiler aleyhinde fetvalar çıkararak Şiileri tekfir etmektedirler.

Ayrıca tüm Şii alimler şunu bilmektedir ki vahabilerin kanallarına çıkmak düşmanın pazılını tamamlamak ve bu tarz kanalları haklı çıkarmak anlamına gelmektedir.

Donald Trump’ın Tutarsızlığı; Suud Rejimini Eleştirirken Suud Taraftarı Bir Şiiyi Tercih Etmek

Muhammet el Hac Hasan gibi dini ve mezhebi bir figürün Donald Trump’ın seçim kampanyasında karşımıza çıkması hiç şüphesiz Şiiler arasında yeni bir tartışma konusu meydana getirme amacını taşıdığı gibi Donald Trump’ın Müslümanlara yönelik ağır ithamlarını hafifleterek Muhammet Hasan gibi mezhebi figürleri kullanarak kendisini Şii ve Sünni kesim içerisinde ılımlı göstermeye çalışması olarak da yorumlanmaktadır.

Ancak unutulmamalıdır ki Muhammet el Hac Hasan açık bir şekilde Suudi Arabistan’a yakınlığı ile bilinmekte ve bu konuda da kendisini gizlememektedir. Oysaki bugünlerde Donald Trump kendisini Suudi Arabistan’ın başını çektiği Selefiliğe karşı en büyük engel olarak tanımlayarak Suud rejimine karşı olduğunu göstermekte. Peki Donald Trump gibi bir şahıs neden ve nasıl Muhammet el Hac Hasan gibi Suud taraftarı Şii bir isim ile yakınlaşabilmiştir? Elbette bututarsızlığı cevaplandırabilecek kişi de yine Donald Trump’un kendisi olacaktır.

En Çok Okunan Röportaj Haberler
En Önemli Röportaj Haberler
En Çok Okunan Haberler