Riyad Ve Kahire Arasındaki Diplomatik İlişkiler Kesilebilir/ Arabistan İran’ın Çapında Ve Kapasitesinde Değil

Kifaye Hareketi kurucusu ve Mısır milletvekillerinden Emin İskender, ülkesinin Suudi Rejimi ile ilişkisinin kesilmesinin uzak bir ihtimal olmadığını, Mısır ve Arabistan arasındaki ilişkilerin kesilmesinin İslam Ümmetinin lehine olduğunu belirtti.

Riyad Ve Kahire Arasındaki Diplomatik İlişkiler Kesilebilir/ Arabistan İran’ın Çapında Ve Kapasitesinde Değil

Tesnim Haber Ajansı - Kifaye Hareketi ve El-Kerame Partisi kurucusu ve milletvekili olan Emin İskender, Suudi Arabistan’ın terörizmin destekçisi olduğunu ve kendisini olduğundan farklı gösterdiğini vurguladı ve şunları söyledi: “Yaşanan son gelişmeler hakkında şu söylenmelidir ki, ilk olarak Suudi Arabistan, direnişe karşı terörizm adıyla bir koalisyon oluşturdu ama dost ve düşman herkes Arabistan’ın kendisinin terörizmin kurucusu olduğunu biliyor. İkinci olarak, Arabistan kendisini olduğundan farklı ve üstün gösteriyor. Oysaki bölgede etkili bir rol oynama konusunda İran kadar bir ülke değil. Özetle söylemek gerekirse bölgedeki iki kutup Suudi Arabistan ve İran’ı değil, İran ve Mısır’ı kapsamalı.”

Emin İskender, Mısır ve Arabistan arasındaki gergin ilişkilere de değinerek şu ifadelerde bulundu: “Mısır’ın 30 Haziran olaylarından sonra Suudi Hükümeti karşısındaki duruşu ve ekonomik durumlar nedeniyle Mısır’ın Suudi parasına olan ihtiyacı ve Abdülfettah Sisi’nin Kral Abdullah’ın alını öperek terörle mücadele bahanesiyle kurulan koalisyona girmeyi başarması, Mısır’ın onuruna yapılan bir hakaretti. Çünkü dost ve düşman herkes, terörizmi oluşturanın Suudi Hükümeti olduğunu biliyor. Mısır’ın Suudi bayrakları altındaki savaş uçaklarıyla Yemen halkının öldürülmesine ortak olması bir rezaletti.

Mısır’ın Suriye karşısındaki duruşu hakkında ve Birleşmiş Milletler Genel Toplantısında Mısır temsilcisinin Rusya ve Fransa’nın tasarısına olumlu oy vermesi hakkında şunu söylemeliyiz ki, Rusya ve Fransa’nın tasarısının arasında aslı itibariyle bazı çelişkiler bulunmaktaydı ve bu iki tasarı da birbirinden farklıydı. Mısır’ın iki tasarıya da oy vermesi, Rusya temsilcisinin Birleşmiş Milletler tarihinde böyle şaşırtıcı bir sahnenin yaşanmadığını dile getirmesine neden oldu. Suudi Arabistan, Mısır’ın Rusya’nın tasarısına oy vermesinden dolayı çok öfkelendi ve Suudi temsilci Mısır’ın tutumunu acı verici olarak nitelendirdi ve sonrasında da Suudilerin Mısır’a karşı yürüttüğü kampanyalara şahit olduk. Onlar Sisi rejimine verdikleri paraları Mısır halkının yüzüne vurdular ve iki ülke arasındaki ihtilafların ortaya çıkmasıyla birlikte, Suudilere karşı saldırıda bulunmaları için Mısır basınına emir verildi ve bu duruma son günlerde Mısır basını ve gazetelerinde şahit olmaktayız.”

Mısırlı milletvekili, Mısır’ın bölgedeki rolüne değinerek şunları söyledi: “Maalesef biz gerçek bir krizle karşı karşıyayız. Bunun nedeni ise Mısırlı yetkililerin Mısır’ın kapasitesini ve etkisini kavrayamamalarıdır. Mısırlı politikacılar ülkenin bölgedeki rolünü çok küçük görüyorlar ve Suudilerin siyasi hâkimiyeti altında hareket etmekten hoşnutlar. Bu durumda Mısır’ın bölgedeki rolüne zarar verdi ve zayıflattı. Çünkü Suudiler İran ile çatışma halindedir ve bölgede İran kadar etkili olmaya çalışmaktadır. Suudiler kendilerini olduğundan fazla görmektedir. Onların imkânları ve gücü bölgede önemli bir rol oynayabilecek derecede değildir ve bu yüzden de İran gibi olamazlar. Bölgede İran ve Arabistan olarak değil, İran ve Mısır olmak üzere iki kutup bulunmalıdır. Ama maalesef Mısır yetkilileri bunu anlayamamakta ya da Mısır’ın rolünü kavrayamamaktadır. Bu yüzden de geri çekilmeyi kabul etmişlerdir. Bu geri çekilişin en önemli kanıtı da Tiran ve Senafir adalarının Suudilere satılmasıdır.”

Emin İskender, Suudi Rejiminin Mısır’daki büyükelçisini çağırması ve iki ülke arasındaki gerginliklerin bu ülkelerin diplomatik ilişkilerinin sonlanmasına neden olabileceği hakkında şu ifadelerde bulundu: “Suudi Arabistan’ın Mısır’ın Birleşmiş Milletler’deki tutumuna tepki olarak iki ülke arasındaki ilişkileri gergin tutmaya devam etmek istemektedir ve Suudi Büyükelçisinin Arabistan’a çağırılması da Suudilerin bu isteğini ortaya koymaktadır. İki ülke arasındaki ilişkilerin kesilmesini uzak bir ihtimal olarak görmüyorum ve şahsım adına Mısır ve Arabistan arasındaki ilişkilerin kesilmesinin Arap ümmetinin yararına olacağına inanıyorum.

Emin İskenderi, “Acaba Mısır ve Arabistan arasındaki ilişkilerin bozulmasıyla birlikte bölge meseleleri konusunda koordinasyon sağlamak için Mısır, İran ve Rusya eksenini oluşması mümkün mü ve böyle bir eksenin ne gibi etkileri olacaktır? sorusu üzerine şunları söyledi: “Suriye Mısır’ın doğu kapısıdır ve güvenlik geçididir. Mısır’ın Birleşmiş Milletler’de Rusya’nın tasarısına oy vermesi Mısır’ın ulusal güvenliğini sağlama doğrultusundaydı. Eğer Mısır sadece Rusya’nın tasarısına oy vermiş olsaydı, böyle bir eksenin oluşması mümkün olabilirdi ama Mısır Fransa’nın tasarısına da olumlu oy verdi.”

En Çok Okunan Görüş/Röportaj Haberler
En Önemli Görüş/Röportaj Haberler
En Çok Okunan Haberler