Müslüman Kardeşler Hakkında Şimdiye Kadar Söylenilmeyenler Ve Mısır’ın Geleceği İle İlgili Tahminler

Müslüman Kardeşler Cemiyeti eski liderlerinden biri yaptığı açıklamada, Müslüman Kardeşler’in görevlerinden saptıklarını ve siyasi hedeflerinden vazgeçtiklerini belirtti.

Müslüman Kardeşler Hakkında Şimdiye Kadar Söylenilmeyenler Ve Mısır’ın Geleceği İle İlgili Tahminler

Tesnim Haber Ajansı - Mısır merkezli Müslüman Kardeşler Cemiyeti Batı grubu eski sözcüsü ve Britanya İslam Topluluğu Kurucusu Kemal El-Halbawy, 31 Mart 2012 yılında Müslüman Kardeşler Cemiyeti’nden istifa etti. El-Helbawy Tesnim Haber Ajansına verdiği röportajda, cemiyetin hedefinden uzaklaştığını ve saptığını itiraf ederek, “Ne yazık ki Müslüman Kardeşler kaybolmuş biri durumdadır ve Cemiyetin mevcut liderleri geçmiş olaylardan hiçbir ders almamışlardır.” ifadelerini kullandı.

El-Halbawy’in röportajdaki en önemli cümleleri:

Mısır’ın güvenliğini tehdit eden aşırıcı gruplar ve şiddet yanlısı davranışlarla mücadele edilmelidir.

Müslüman Kardeşler kaybolmuş durumdadır ve gerçekleri görememektedirler.

Müslüman Kardeşler Cemiyeti hedefinden sapmış ve siyasi hedeflerinden vazgeçmiştir.

Müslüman Kardeşler Cemiyetinin mevcut liderleri geçmişten ders almamışlardır.

Müslüman Kardeşler Cemiyeti inkılap hareketine katılmış ve hemen hareketten ayrılmıştır.

Obama Müslüman Kardeşler’e 8 milyar dolarlık yardım gönderme sözü vermişti.

Tesnim: Bazıları diyorlar ki, ülkedeki siyasi durum her geçen gün daha sorunlu hale gelmektedir, örneğin Müslüman Kardeşler diyorlar ki askeri darbeci liderin yönetimi ele geçirmesi durumunda, ülkeyi yıkıma götüreceğiz, sizin bu konudaki görüşünüz nedir?

Kemal El-Halbawy: Ne yazık ki Müslüman Kardeşler gerçeklikten uzaktır ve geçmişten gelen hedeflerinden uzaklaşmıştır. Yine diğer siyasi gruplar gibi ve diğer gruplarla yaptıkları işbirliğiyle Mısır meydanlarında şiddet yanlısı davranışlarda bulundular ve tüm bunlar onların siyasi itibarlarına zarar verdi. Mısır halkı Müslüman Kardeşler’i kurtarıcıları olarak görüyorlardı ve onları içinde bulundukları sıkıntılardan ve problemlerden kurtarmalarını bekliyorlardı. Ancak Müslüman Kardeşler'in yönetimde oldukları bir yıl boyunca yanlış davranışları doğru davranışlardan daha çoktu ve onların şiddet kullanma tehdidi, onların siyasi hedeflerinden uzaklaştığının göstergesidir.

Tesnim: Müslüman Kardeşler Cemiyetinin mali konularda teminleri ile ilgili bazı kesimler şunu söylüyor; bu cemiyet Amerika ve İsrail’den mali destek alıyor ve İsrail’in menfaatlerini koruma doğrultusunda faaliyet gösteriyorlar, sizin bu konudaki görüşünüz nedir?

El-Halbawy: Eğer bir konuyu belgelerle ispat edemiyorsak, hiç kimseyi herhangi bir şeyle suçlayamayız, ancak şunu biliyorum ki Muhammed Mursi’nin cumhurbaşkanlığı döneminde, Obama onlara 8 milyar dolar yardımda bulunma sözü vermişti ve bunu bu konuda net bilgisi olan para transferi yapan bankalar gibi kaynaklardan araştırmak gerekir.

Tesnim: Daha önce siz, Müslüman Kardeşler Cemiyeti’nin misyonlarından uzaklaştıklarını belirtmiştiniz, acaba Müslüman Kardeşler’in bu misyonu, memleketteki her konuda ıslah planı yapılmış bir ıslah düşüncesi midir?

El-Halbawy: Kesinlikle…kesinlikle, Müslüman Kardeşlerin ıslah düşüncesi kabul edilebilir ve saygı duyulan bir düzenlemeydi. Ancak onlar uygulamada yollarından saptılar.

Tesnim: Bazıları Müslüman Kardeşler Cemiyetindeki gençleri Cemiyet lideriyle farklı düşündüklerine inanıyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

El-Halbawy: Hepsi aynı tarafta değildir. Müslüman Kardeşler Cemiyetindeki hatta Facebook’a karşı olan bazı gençler vardır ve bu gençler şiddet yanlısı davranışlar göstermekte ve gösteri düzenlemektedir. Bazı gençler ise ne şiddet yanlısıdırlar, ne taassupcu ve ne de katıdırlar. Elbette gençlerin çoğunluğu şiddet ve taassup yanlısı olmayan kişilerdir. Her ne kadar Ahmet El-Muğir ve Abdurrahman Az gibi Müslüman Kardeşler üyesi olan ancak ılımlı İslam’a inanmayan kişiler olsa da.

Tesnim: Geçtiğimiz 60 yıl boyunca, Müslüman Kardeşler Cemiyeti Cemal Abdul-Nasir ve ondan sonraki dönemde sahip olduğu, Sadat dönemi ve daha sonra da Mübarek dönemindeki şartları tecrübe ettiler. Acaba bu cemiyet tecrübelerinden ders aldı mı almadı mı?

El-Halbawy: Müslüman Kardeşler’in eski liderleri geçmişlerinden ders aldılar ancak şuan cemiyetin lideri olan kişiler ne geçmişten ders aldılar ve ne de diğerlerinin ders çıkarmasını anladılar.

Tesnim: Şua Mısır’da baş gösteren terörizm, tekfircilik ve çatışmalar dikkate alındığında, size göre bizim (Mısırlıların) akıbeti ne olacaktır?

El-Halbawy: Savaş devam etmektedir. Ülkedeki güvenlik birimleri terörizm ve şiddet yanlısı oluşumlarla mücadele etmelidir. Ordu ve silahlı kuvvetlerin ülkenin güvenliğinin sağlanmasında büyük bir görevi vardır ve üç ya da 4 diğer kurumun da bu konuda önemli bir görevi vardır. Örnek olarak, yargı kurumları adaleti sağlamakla güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunmalıdır. Ben bu konuda örnek olması amacıyla “Arap Serkeş” konusuna işret ediyorum ve bu konu araştırılması ve incelenmesi için uzun bir zamana ihtiyaç olan bir konudur, çünkü tutuklanmış olan davalıların üzerinde patlayıcı madde bulunmuş ve polislerin ve askerlerin öldürülmesinde ve terörist eyleminde bulundular ve kendileri de bu yaptıklarını itiraf ettiler. O halde bu davanın durumu açık ve nettir ve bununla birlikte yargı mensupları davalıları adil bir şekilde yargılamalı ve adaleti uygulamalıdırlar.

Aydınlar ve düşünürler güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunmalıdırlar ve bu da şu şekilde ki, kendi köy ve şehirlerinde El-Ehzer âlimleriyle sapkın tekfirci düşünceyle mücadele etmek doğrultusunda işbirliği yaparak toplantı ve konferans düzenleyebilirler. Ve gelecekte de bu oluşumları ortadan kaldırmak amacıyla herkes el ele vererek işbirliği yapmalıdır.

Tesnim: Müslümanlar nasıl tek parça bir birlik içinde bir ümmete dönüşebilir?

El-Halbawy: Biz birlik ve beraberliğe ulaşamayacağız ve tek bir ümmet olamayacağız. Ancak eğer Allah Resulü (s.a.a)’e uyarsak ve onun kişiliğini kendimiz için örnek alırsak o zaman başka. Allahu Teala Peygamer-i Ekrem(s.a.a) hakkında şöyle buyuruyor: Ey Peygamber, biz seni Allah’ın izniyle onları korkutman Allah yoluna davet etmen ve onlar için kurtuluş ışığını yakman için gönderdik.

O halde halkı için kurtuluş ışığı olmak isteyen herkes, İslam’ın bereketiyle başarmak için hayatının tüm alanlarını aydınlatmış olur. Kendimizi Batının peşinde koşmaktan ve onların sultasından kurtarmak amacıyla birlik ve beraberliği korumak için yapmamız gereken tam da budur. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap ülkeleri camiası görevlerini ve hedeflerini gerçekleştirme konusunda anlaştığında, o zaman bizler tek ümmetin manasını anlayabileceğiz. İslam’ın, Müslüman halkın, Peygamber-i Ekrem(s.a.a)’in sünneti ve tüm dünya için barış isteyen İslam düşüncesinin yardımıyla sadece bir ülkede değil dünyanın her yerindeki Müslümanların birlik ve beraberliğine şahit olacağız.

Tesnim: Müslüman Kardeşler Mısır ve diğer Arap ülkelerinde, yollarda gösteriler başlattılar ve bu gösteriler bazı durumlarda şiddet içermekteydi, size göre Müslüman Kardeşlerin elleri kana bulaşmış mıdır?

El-Halbawy: Şiddet olaylarına karışmış olan herkes dökülen kanlardan sorumludur. Neden ılımlı olarak eğitilmiş ahlaklı ve yetişkin her genç, protesto gösterilerine katılarak insanlara tuğla fırlatıp onların ölümüne sebep olsun veya şiddet yanlısı kişilerin neden gösterilere katılmasına izin versin? Gösterileri başlatanların bunun sonucunda ortaya çıkan olayların ve şiddetin sorumlusudur. Müslüman Kardeşler Cemiyetindeki bazı gençler bu suçlamaları reddetmektedir ve diyorlar ki “Bir grup haydut ve katil göstericilerin içine karışarak vurdular ve öldürdüler burada bizim ne suçumuz var?” Bizim buna cevabımız her zaman şu olmuştur: Bir gösteriyi kontrol altında tutmaya gücünüz yetmiyorsa, bu kişilerin gösterilere karışmasını engelleyemiyorsanız neden böyle gösteriler düzenliyorsunuz?

50’li yılların başlarında lise öğrencisi olduğum dönemde, şu olayı net hatırlıyorum, Müslüman Kardeşlere destek vermek amacıyla gösteri düzenlediğimiz zaman, dikkat ettik ve dışarıdan bazı kişilerin göstericilerin arasına karışarak gösterimizin barışçıl olmasını değiştirmelerine izin vermedik. Bizler gösteri düzenlediğimizde, gösteride düzeni ve huzuru sağlama konusunda kendimizi sorumlu görüyorduk ve gösteriye katılan herkes olaylardan sorumluydu, bununla birlikte gösteride şiddet yanlısı davranışlarda ve huzuru bozan hareketlerde bulunan kişiler suçludurlar, kaldı ki birisinin ölümüne sebep olsun.

Tesnim: Bazı siyasi uzmanlar şu açıklamayı yapıyorlar: Müslüman Kardeşler Ocak ayındaki inkılap hareketinin başlangıcında yer almamakla birlikte, ancak inkılabı inkılapçıların elinden almayı başardı. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir?

El-Halbawy: Bu insafsızca bir açıklamadır. Müslüman Kardeşlerin inkılapta yer almadıkları söylenemez, belki bu cemiyet uygulamada Ocak ayındaki inkılap hareketinde yer almadı ancak kısa bir gecikmeyle inkılap hareketine katıldı ve hemen meydanı terk etti. Belki de bu konu bazıların insafsızca Müslüman Kardeşlerin inkılap hareketine katılmadığını söylemelerine sebep olmaktadır.

Tesnim: Bazıları diyorlar ki; Müslüman Kardeşler gücü ele geçirdiler, ilkelerini değiştirdiler ve bu cemiyetin ilkelerinin aksine hareket ediyorlar, sizin bu konudaki görüşünüz nedir? 

El-Halbawy: Müslüman Kardeşler Cemiyeti ilkelerini değiştirmedi sadece ilk ilkelerinden uzaklaştı. Müslüman Kardeşler liderleri ister cumhurbaşkanı olsun, ister rehberlik bürosu olsun ve ister Adalet Partisi olsun hiçbirinin ilk ilkeleri değiştirecek böyle bir gücü yoktur. Çünkü bu grubun ilkeleri yazılıdır ve korunmaktadır ve hiç kimsenin bunu değiştirecek ve dönüştürecek gücü yoktur. Ancak onların davranışları ve uygulamaları bu cemiyetin ilk ilkeleriyle tamamen zıttır.

Tesnim: Mısır Cumhurbaşkanının politikaları hakkındaki görüşünüz nedir?

El-Halbawy: Elbette Cumhurbaşkanı Sisi bir hükumet kurarak, geçmişten gelen düzensizlikleri ve durumu düzeltmek için çalıştı ve anlaşılan o ki bu alanda olumlu adımlar da atılmıştır. Eski Cumhurbaşkanının geçmişte ülkeye hizmetleri olmuştur ve onun Mısır’ı tehdit eden konulardaki anlayışı, onun mevcut durum karşısındaki bilinçliliğinin ve sorumluluk bilincine sahip olmasının göstergesidir. Cumhurbaşkanı itibar sahibi bir insandır ve halk tarafından büyük oranda desteklenmektedir, seçim sonuçları ve halkın Sisi’nin başarısından dolayı kutlama yapmasının bunun kanıtıdır ve inşallah yakın zamanda Sisi’nin düzenleme planlarının ve programlarının başarılarına şahit oluruz.

Tesnim: Siz göre, gelecekte medyanın belirleyici ve etkin bir rolü olacak mıdır?

El-Halbawy: Medya, her zaman etkilidir ancak ne yazık ki onları etkisi her zaman iki olumsuz alanda olmuştur; ister aşırıcılık ve katılık, ister kanunlara aykırılık bakımından olsun ve bu ileride dikkat edilmesi gereken bir zarardır.

Tesnim: Son olarak, Mısır’ın siyasi geleceği ve genel olarak Mısır’ın geleceği nasıl olacağını düşünüyorsunuz?

El-Halbawy: Benim tahminim şudur; biz güvenlik ve istikrara doğru ilerliyoruz ve turizm sektörü yavaş yavaş eski halini alacaktır yine iç ve dış yatırımcılara sermaye teşvikiyle iş alanları oluşturulacaktır ve sonuç olarak halkın ve ülkenin sorunları azalacaktır ve ümit ederim gelecekte inşallah bu alanda başarılı oluruz.

En Çok Okunan Görüş/Röportaj Haberler
En Önemli Görüş/Röportaj Haberler
En Çok Okunan Haberler