İran İslam Cumhuriyeti Baskıcı Rejimlere Karşı Olduğu İçin Çeşitli Komplo Ve Düşmanlıklarla Karşı Karşıyadır


İran İslam Cumhuriyeti Baskıcı Rejimlere Karşı Olduğu İçin Çeşitli Komplo Ve Düşmanlıklarla Karşı Karşıyadır

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamenei İslam’dan neşet bulan ve bölgedeki çeşitli konularda nüfuza ve güce sahip olan bir sistemin dünya güçlerinin düşmanlığına ve nefretine neden olacağını ifade etti.

Tesnim Haber Ajansı - Ayetullah Hamanei bugün fıkıh dersleri öncesinde müstekbirlerin İslami hakimiyete karşı düşmanlığına ve nefretine ve İslami sistemin gücünü yok etmek için yaptığı çabalara değindi ve şu hatırlatmalarda bulundu: “Bugün müstekbir güçlerin İslam Cumhuriyeti ile mücadeledeki teorisi ve çabası, maddi ve manevi güçleri ve İran halkının iradesini ve isteğini yok etme doğrultusundadır. Buna karşılık olarak bu güç korunmalı ve günden güne geliştirilmelidir.”

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamenei Peygamber’den (s.a.v) bir rivayet naklederek toplumda hayır ve refaha ulaşmanın yoları ile ilgili olarak şunları söyledi: “Amerika gibi müstekbir güçler toplumun refahını sağlamak ve Amerikan değerleri olarak nitelendirdikleri şeye ulaşmak için, servet biriktirmenin yada dünyaya hakim olmanın peşindeler ama İslam, insanın saadet ve refahının insani kemale ulaşarak ve toplumun her kesiminde ve her alanında Kur’an-i düşünce ve fiilleri harekete geçirerek sağlanacağına inanıyor.”

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamenei İslam’dan neşet bulan ve bölgedeki çeşitli konularda nüfuza ve güce sahip olan bir sistemin dünya güçlerinin düşmanlığına ve nefretine neden olacağını ifade ederek şunları söyledi: “Baskıcı rejim, dünyada ayrım ve zulüm karşısındaki tüm düşünce ve hareketlere muhaliftir ve bir hareket bir milleti harekete geçirdiğinde bu hareket karşısında tüm gücüyle mücadeleye kalkışmaktadır.”

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamenei İran İslam Cumhuriyeti karşısındaki çeşitli düşmanlıkların ve komploların kökünün İran’ın baskıcı rejimlere karşı olmasından, insani, ekonomik ve doğal kaynaklarının bolluğundan ve sistemin kabiliyetli kuvvet ve araçlarından kaynaklandığını belirterek şu hatırlatmalarda bulundu: “İran İslam Cumhuriyeti bu düşmanlıklar karşısında gücünü arttırmalıdır ve iç gücün arttırılması ve içyapının kuvvetlendirilmesi gerektiğinin vurgulanmasının nedeni de bu konudur.”

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamenei fikri, ekonomik ve toplumsal olarak çeşitli güçlerle donanımlı olunması gerektiğine değinerek sözlerine şunları ekledi: “Yaklaşık 40 yıl geçmesine rağmen İran İslam İnkılabının yıl dönümünde milyonlarca kişinin sokaklara inmesi, İslami sistemin halkı seferber etmedeki gücünü göstermektedir ve bunun dünyada eşi benzeri yoktur.”

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamenei düşmanların İslami sistemin gücünü oluşturan unsurları yok etmek için başvurdukları hile ve kurnazlıklara değinerek şu ifadelerde bulundu: “Düşman tıpkı bir hırsız gibi evi ele geçirmek istemektedir ama bunun nedeninin ev sahibinin savunma amaçlı sahip olduğu bir silah olduğunu ve eğer bu silahı yere bırakırsa, tartışmanın sona ereceğini söylemektedir. Bu yüzden hile, konuşmak, şaka yapmak, gülümsemek ve korkutmak gibi çeşitli yollarla ev sahibini silahsızlandırarak eve girmeye çalışmaktadır.”

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamenei mutlu olmanın ve mutsuzluğun güçten nasıl yararlanıldığına bağlı olduğunu belirterek, nükleer silahtan kaynaklanan güç hakkında şunları söyledi: “Nükleer silahın engellenmesi fıkhi ve akli olarak çok önemli ilkelere dayanmaktadır ama diğer güçleri elde etmek için çaba gösterme imkanı hükümetin ve milletin elindedir.”

En Çok Okunan İran Haberler
En Önemli İran Haberler
En Çok Okunan Haberler