Lübnan’ın Kuzeyindeki Gelişmeler Ve Bölgenin Emniyet Sorunu

Lübnanlı Tuğgeneral Abbas İbrahim; Terör örgütleri mültecilerin aralarına sızarak kendi eylemlerini hayata geçirmeye çalışmaktalar. Bu durum Lübnan’da mülteci sorununu hassas bir noktaya taşımıştır.

Lübnan’ın Kuzeyindeki Gelişmeler Ve Bölgenin Emniyet Sorunu

Tesnim Haber Ajansı - Lübnan emniyet güçleri terör ile mücadeleyi birlikte yürüttüğü direniş cephesi ile birlikte Lübnan’da terör örgütlerine ait birçok hücre evine operasyonlar gerçekleştirmiş ve tekfirci terör örgütlerinin Lübnan’da olası eylemlerinin önüne geçebilmiştir. Bu anlamda Tesnim Haber ajansına konuşan Tuğgeneral Abbas İbrahim, Lübnan ve Suriye arasındaki güvenlik koordinasyonu da dahil olmak üzere bölge emniyeti, İran İslam Cumhuriyeti ile işbirliği ve Filistinlilerin mülteci kamplarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Tuğgeneral Abbas İbrahim’in Röportajından Önemli Notlar

Görevimizi vatanı her türlü tehdit ve tehlikeye karşı koruma bilinci ile yerine getirmekteyiz. Lübnan emniyet birimleri şeffaf bir şekilde terör ağlarını tespit etmektedir. Lübnan halkı düşman olarak gördüğü İsrail ve tekfirci terör gruplarına karşı ortak bir bilince sahiptir.

Filistinli mülteciler teröristlerin tespiti ve yakalanması için Lübnan emniyet birimleri ile işbirliği içerisinde hareket etmekteler. Biz ise Filistinli kardeşlerimizin emniyetini en iyi şekilde karşılamaya çalışmaktayız.

Lübnan ve İran arasındaki karşılıklı ilişki ise sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Ve her iki ülkede ilişkilerini daha ileriye götürmek amacıyla daha sağlam adımlar atmaktadır.

Teröristler tarafından kaçırılan askerleri kurtarmak ve ailelerini mutlu etmek amacıyla bir an dahi operasyonlarımıza ara vermiyoruz.

Şuana Kadar Teröristlere Ait Kaç Adet Hücre Evi Tespit Edildi?

Emniyeti ilgilendiren konularda tespit edilen her şeyin söylenilmesi mümkün değildir. Bizim görevimiz vatanı her türlü tehdit ve tehlikeye karşı savunmaktır. Emniyet birimlerimiz şeffaf bir şekilde terör ağlarını tespit etmekte ve gerekli görülen bilgileri Lübnan halkıyla da paylaşmaktadır.Teröristlerden Elde Ettiğiniz En Önemli İstihbarat Bilgisi Nedir?

Emniyet güçlerinin operasyonlarında elde edilen istihbarat bilgileri teröristlerin psikolojik analizlerinden ve bir takım görüntülerden oluşmaktadır. Söz konusu bilgiler üzerinde yapılan analizler sonucunda teröristlerin taktiksel yöntemleri tespit edilmiştir. Yani yapılan araştırmalar sonucunda teröristlerin ilişiği bulunan mekan ve şahıslar genel bir stratejiyi ortaya çıkartmaktadır. Elde edilen bu genel plan ve strateji çerçevesinde emniyet birimleri operasyonlarına devam etmektedir.

Lübnan’da Düzenlenen Bu Yılki Aşura Merasimlerini Nasıl Değerlendiriyorsunuz?

Özellikle son zamanlarda farklı münasebetler nedeniyle gerçekleşen merasimler ve emniyet birimlerinin göstermiş olduğu özveri ve telaş, Lübnan iç politikasında ve uluslararası alanda ortak bir bilince ve işbirliğine dönüşmüştür. Lübnan halkı düşman olarak gördüğü İsrail ve tekfirci terör gruplarına karşı kolektif bilince sahiptir.

Şuanda Lübnan’ı Tehdit Eden Bir Tehlike Var mı?

Tehlike, kaynağı yok olmadıkça her zaman varlığını sürdürecektir. Ancak tehlikenin boyutları bölgesel ve uluslararası dengelerin değişmesi ile de alakalı bir durumdur. Her şekilde Lübnan emniyet birimleri ordu ile işbirliği halinde içeriden ve dışarıdan gelecek her türlü tehlikeye karşı hazır ol vaziyetini koruyacaktır.

Lübnan’ın Kuzeyindeki Gelişmeleri Ve Bölgenin Emniyet Sorununu Nasıl Değerlendiriyorsunuz?

Lübnan’ın kuzeyi birçok kez bu ülkenin kalbi olduğunu ispat etmiştir. Lübnan topraklarının kuzeyde yaşayan evlatları her türlü tehdit ve tehlikeye karşı emniyet güçlerine ve orduya yardımcı olmuşlardır. Bu nedenle Lübnan emniyetine yönelik kuzeyden hiçbir tehdit bulunmamakta. Ancak unutulmamalıdır ki sadece Lübnan’ın kuzeyi değil uzak ve yakın birçok bölgedeki iktisadi ve sosyolojik sorunlar, bu topraklarda kaosu isteyenler tarafınca kullanılmaktadır.

Sabra Mülteci Kampının Durumu Nasıl?

Sabra mülteci kampı Filistinli mültecilerin genel durumunu gösteren Lübnan’daki önemli kamplardan bir tanesidir. Maalesef bu kampta adaletten kaçan bazı suçlular gizlenmektedir. Bu tüm mülteci kampları için geçerli bir sorun olmadığı gibi kamplarda kalan mülteciler içinde rahatsız edici bir hal almıştır. Mülteciler teröristlerin tespiti ve yakalanması için Lübnan emniyet birimleri ile işbirliği içerisinde hareket etmekteler. Biz ise Filistinli kardeşlerimizin emniyetini en iyi şekilde karşılamaya çalışmaktayız.

Direniş Cephesi İle İşbirliğiniz Hangi Seviyede?

Daha önce de söylediğim gibi Lübnan’ın ilk düşmanı İsrail rejimidir. Ve bugünde İsrail rejimi ile kalıcı bir savaş vermekteyiz. Bu nedenle Lübnan topraklarını ve halkını hedef alan bu rejime karşı her kesimle işbirliğine hazırız. Lübnan devlet makamlarının açık bir şekilde ifade ettiği üzere tüm emniyet birimleri gerekli işbirliğini yapmaktadır.

Suriye Emniyet Birimleri İle Özellikle Sınır Sorunundaki İşbirliğini Nasıl Değerlendiriyorsunuz?

Suriye ile Lübnan arasında özellikle sınır meselesine ilişkin imzalanan askeri ve güvenlik antlaşması devam etmektedir. İki ülke arasındaki ortak sınırda iki tarafında ekonomisini, siyasetini ve istikrarını etkileyen insan kaçakçılığı veya terörist geçişleri gibi gerçekleşen her türlü hukuksuz girişimlere karşı ortak hareket edilmektedir.

Suriyeli Mültecilerin Lübnan Emniyetine Ne gibi Zararları Var?

Suriyeli mültecilerin, uluslararası alanda ve Arap dünyasında cereyan eden en hassas ve önemli bir sorun halini aldığını söylememin abartı olmayacağını düşünüyorum. Hali hazırda Suriyeli mülteciler Lübnan nüfusunun 3/1’ni teşkil etmekte. Suriye ile sınır komşusu olmamız özellikle Lübnan’a mülteci akışına nene olmaktadır. Bu Lübnan nüfusunun çok üstünde bir durum olmakla birlikte Lübnan içerisinde bir takım suçların ve cinayetlerin artmasına da neden olmaktadır. Bunu nedeni ise Suriyeli mülteciler değil ülke içerisinde artmakta olan hedefsizlik ve toplumsal sorunlardır. Terör örgütleri ise söz konusu mültecilerin aralarına sızarak kendi eylemlerini hayata geçirmeye çalışmaktalar. Bu durum Lübnan’da mülteci sorununu hassas bir noktaya taşımıştır. Öyle ki ağır ve sert eleştirilere maruz kalan mülteci kamlarına yönelik ırkçı söylemler kendisini göstermekte. Lübnan devleti mülteci olayına tamamen insani bir gözle yaklaşmaktadır.

Terör İle Mücadelede Lübnan Ve İran Arasında İşbirliği Var mı?

Lübnan ve İran arasındaki karşılıklı ilişki sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Ve her iki ülkede ilişkilerini daha ileriye götürmek amacıyla daha sağlam adımlar atmaktadır. İki ülkenin de tarihi, dini, insani ve toplumsal gerçekleri birbiri ile iç içe geçmiştir. İran her zaman Lübnan’ın yanında olmuştur. Terör ile mücadelede ve her türlü uluslararası tehdide karşı İran ile işbirliğimiz devam etmektedir.

İran İle Sanayi ve Askeri Anlamda Ticari İlişkiniz Var mı?

Bu iki ülke arasında imzalanan antlaşmalar çerçevesinde gerçekleşebilecek bir durumdur. Ancak şuan için böyle bir antlaşma söz konusu değil. Umut ediyorum ki en kısa zamanda söz konusu alanlarda ticari ilişkiler başlayacaktır. Şuan için Lübnan içerisindeki tehditlere ve sorunlara karşı en iyi şekilde mücadelemizi ilerletme çabası içerisindeyiz.

İlgili Haberler
En Çok Okunan Görüş/Röportaj Haberler
En Önemli Görüş/Röportaj Haberler
En Çok Okunan Haberler