Zarif’ten Terörizme Karşı Ortak Mücadele Ve Diyalog Çağrısı

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Kuveyt'in El-Ray Gazetesindeki makalesinde, terörizm ve aşırıcılıkla etkin ve kararlı mücadelenin tek yolu, dünya toplumunun ortak anlayış ve görüşe varması olduğunu yazdı.

Zarif’ten Terörizme Karşı Ortak Mücadele Ve Diyalog Çağrısı

Tesnim Haber Ajansı - Zarif’in makalesinde şu ifadeler yer alıyor: Dünyadaki terörizmin yayılmasının asıl nedeni, uluslararası kuruluşların yetersiz kalmasıdır. Terörizm ve aşırıcılık; belirli bir bölge, din ve mezhebe özgü değildir. Terörizmin hiçbir biçimi dinler ve toplumsal guruplar tarafından onaylanmaz ve desteklenmez. Bütün dinler ve mezhepler açısından terörizm, şiddet ve aşırıcılık kınanıp lanetlenir.

Dünya'da hiçbir din, başka dinlere mensup insanların katledilmesine fetva ve emir vermez. Bütün dinlerin açık mesajı, barışçı toplumsal hayatı sağlamak ve korumaktır. Özellikle Rahmani din olan İslam, toplumsal barış ve dayanışma ile yardımlaşmaya özel önem vermektedir. Bütün dinlerin fırka ve mezhepleri ve özellikle İslam dinin mezhepleri, insan katline izin vermez. İslam dininin alt kolları olan İslam mezhepleri ve fırkalarının varlığından dolayı İslam âlemi düşmanları, İslam mezheplerine mensup insanlar arasında savaş ve çatışma çıkarmaya çalışıyorlar. Sömürgeci güç odakları, kendi sinsi emelleri doğrultusunda Batı Asya, Orta Asya ve Ortadoğu ile Kuzey Afrika bölgelerinde farklı adlar altında terör örgütlerini kurdurmuş bulunuyorlar. Batılı güçlerin ve devletlerin terörizmle mücadele politikaları şeffaf değildir. Terörizm tanımında farklı görüşler ileri sürdükleri ve ona bağlı olarak terör örgütlerini destekledikleri için terörizm ve şiddet ile aşırıcılık dünya çapında yayılıp güç kazanmaktadır.  Uluslararası kuruluşlar ve özellikle BM’de küresel güçlerin etkisi altında kalıp terörizmle mücadele de pasif ve yetersiz kalmaktadır. Batılı güçlerle onların farklı ülkelerdeki işbirlikçi rejimleri terörizmi bir araç olarak kullandıkları için Dünya toplumuna temsilen BM terörizm karşısında belirli ve ortak bir politika ve strateji doğrultusunda terörizm biçimleriyle mücadele edememektedir.

Terörizm ve Şiddetle aşırıcılık bütün dünya milletlerinin ortak sorunu ve duyduğu acıdır. IŞİD ve diğer adlar altında örgütlenip beslenen tekfirci terörizm Irak ve Suriye halkı başta olmak üzere İslam ve Ortadoğu ülkelerini kana bulamakla yetinmeyip, Avrupa ülkeleri başkentlerine sızarak terör saldırıları gerçekleştirmektedirler. Terörizm; bir dine, mezhebe, Irka, etnik yapıya ve bölgeye özgür değildir. Bu nedenle uluslararası toplum etkin ve kararlı bir şekilde her türlü terör eylemleri ve yönelişlerine karşı ortak mücadele başlatmalı ve bu beladan dünya toplumunu kurtarmalıdırlar. Ortak anlayış ve eylem birliğiyle ancak terörizmin kökü kazınabilir. Terör örgütleri ve terörizmin etkisiz hale getirilmesi de askeri ve güvenlik operasyonlarla sınırlı değildir. Toplumsal, kültürel, ekonomik, psikolojik, eğitim unsurları, çarpık ideolojik ve sapık dinsel inanç sistemlerini etkisiz hale getirmekte terörizmle mücadele de özel bir rol ifa etmektedir.

İran İslam Cumhuriyeti, dünya toplumuna karşı hareket ettiği mesuliyet bilinciyle 2013 yılında terörizm ve aşırıcılığın tehlikesi konusunda dünya toplumun uyardı. İran, BM'de onaylanan medeniyetler arası diyalog sürecinin kurucu babasıdır. Buna ilaveten Cumhurbaşkanımız Hasan Ruhani'nin BM Genel Kurulundaki konuşmasında; “Dünya Toplumunun Aşırıcılık Ve Şiddete Karşı Mücadele”, “Savaş Ve Terörizme Karşı Hayır-Barışa Evet” teklifi de BM üyesi ülkeler tarafından onaylandı. Bu nedenle dünya toplumu ve özellikle BM, İran İslam Cumhuriyetinin onaylanmış planını filli olarak uygulamak için, ayırım yapmadan her türlü terörizm biçimlerine karşı ortak ve gönül birliğiyle kararlı bir mücadele başlatmalıdır.

En Çok Okunan İran Haberler
En Önemli İran Haberler
En Çok Okunan Haberler