Siyonistler Tarafından Tutuklanan Mahkumların Kesin Sayısı/Mahkumların Altıda Biri Kadın Ve Çocuklardan Oluşuyor

Yaklaşık yedi bin Filistinli mahkûm Siyonist Rejim hapishanelerinde bu rejimin baskıcı eylemlerinden dolayı çok zor şartlarla karşı karşıyadır ve böylesi bir durumda Filistinli mahkumların açlık grevi, Siyonistleri büyük zorluklarla karşı karşıya bırakmıştır.

Siyonistler Tarafından Tutuklanan Mahkumların Kesin Sayısı/Mahkumların Altıda Biri Kadın Ve Çocuklardan Oluşuyor

Tesnim Haber Ajansı - Filistin El-Esir Kulübü Başkanı Kudret Fars, Tesnim Haber Ajansı ile yaptığı röportajda Siyonist Rejim tarafından tutuklanan mahkumların son durumu ve onların Siyonistleri bası altına almak ve meşru haklarını kazanmak için gerçekleştirdikleri açlık grevinin son durumu hakkında konuştu ve Kudret Fars şu ifadelerde bulundu:

Durum çok karmaşıktır ve hatta felaket boyutundadır ve bunun nedeni, yıllar boyunca işgalcilerin mahkumlara karşı benimsedikleri politikaları ve eylemleridir ve onlar bu yılların tecrübesinden de kendi menfaatlerine yararlanmışlardır. Yani her dönemde mahkumlara karşı yeni politikaların benimsendiğine şahit oluyoruz. Çünkü bu politikaların ve tedbirlerin arkasında bulunan hedefler, işgalcilere karşı savaşan Filisin halkına karşı birikmiş bir kin ve nefretin sonucudur. Biz bu politikaların sınırlı olmadığını görüyoruz ve sonuç olarak sürekli ve kasıtlı olarak mahkumlarla ilişki konusunda bütün uluslararası kuralların ve uluslararası anlaşmaların ihlal edildiğine şahit oluyoruz.

Şu an toplam bütün mahkumların sayısı yaklaşık yedi bin kişidir ve bunlardan 600’ü müebbet hapis cezasına çarptırılmış, yaklaşık 700 mahkûm yargılanmadan tutuklanmıştır. Mahkumlardan sekizi milletvekili, 300’ü çocuk, yaklaşık 54’ü kadın ve yaklaşık 700 mahkûm da mermi isabet etmesi sonucu yaralanan ya da sakatlığı ya da kalp rahatsızlığı bulunan ya da kanser ve diğer tehlikeli hastalıkları bulunan kişilerdir.’

Tesnim Haber: Kudüs mahkûmlarına karşı açık bir şekilde ağır kararların çıktığına şahit olmaktayız ve tutuklanan kişilerin sayısı oldukça fazladır. Mahkumlardan kaç kişi Kudüs mahkumlarındandır ve Kudüs sakinlerinin, ailelerinin, mahkumlarının ve tutuklananlarının hedef alınmasındaki en önemli özellik ve kanıt nedir?

Kudret Fars: Bizim istatistiklerimize göre, 2016 yılında tutuklananların tamamının sayısı yaklaşık 6 bin 400 kişiydi ve onlar arasından yaklaşık iki bin 90 kişi Kudüs sakiniydi yani 2016 yılında tutuklanan bütün Filistinlilerin üçte biri Kudüs sakinlerindendi ve sonuç olarak Kudüs, bu saldırıların hedefi oldu. Bin 336 ya da 330 kişi de çocuklardı yani çocukların sayısı da tutuklananların altıda birini oluşturuyor ve bunların büyük bir kısmı da Kudüs sakini çocuklarıdır. Neticede Kudüs, tutuklananlar ya da el koyma, toprak istimlakı, evlerin çalınması ve yıkılması gibi eylemler konusunda işgalcilerin hedefinin ilk sırasındadır.

Tesnim Haber: İşgalciler mahkumlara karşı baskı uygulamaya çalışıyor ve sürekli olarak onlara karşı yeni cezalar ve ırkçı kanunlar çıkararak hatta hapishanelerde bile eylemlerine devam ediyorlar. Onların uyguladığı en önemli ceza nedir?

Kudret Fars: Cezalandırma ilk olarak toplu cezalandırma olarak ayrılmaktadır ve bu uluslararası kanunlara aykırıdır. Toplu cezalandırmalar, güvenlik eylemleri yoluyla, bir bölgeye saldırıda bulunarak gerçekleşmektedir. Bu saldırı mahkumlarla çatışmaya neden olmaktadır ve hapishane yönetimi de kendi adına mahkumları toplu bir şekilde bastırmayı hakkı olarak görmektedir. Kapalı alanlarda kullanımı yasak olan göz yaşartıcı gaz fırlatmak, mahkûmlara işkence yapmak ve mahkumları uzun süre birbirinden ayırmak gibi eylemler de uygulanan baskı eylemlerinin bir parçasıdır. Bazı mahkumlar uzun yıllar boyunca diğer mahkumlardan ayrı bir şekilde hücre hapsinde tutulmaktadır. Ne havalandırmanın bulunduğu ne de düzgün yemek verildiği daracık hücrelerde tek başına tutulmak çok zor bir durumdur.

Tesnim Haber: Hapishanelerdeki mahkumların hem hapishane içerisinde işgalciler karşısındaki direnişi hem de onların istikrarı konusundaki başarılarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kudret Fars: Mahkumlar savaşçı bir gruptur. Onların kesinlikle, direniş, mücadele, Filistin halkının bağımsızlık ve özgürlük hakkına inancı vardır. Sonuç olarak, amaçları mahkumların iradesini kırmak ve onları duruşlarını gözden geçirmeye mecbur bırakmak ve mahkumları tutukluluk süreleri dolduktan sonra gelecek nesiller için bir örnek teşkil edecek bir şekilde değil de ümitsiz, güçsüz ve savaştıkları hedeften vazgeçmiş bir şekilde hapishaneden çıkarmak olan işgalcilerle savaş halinde olmaları mahkumların başarısıdır.

Tesnim Haber: İşgalci Rejim yetkilileri aynı şekilde mahkumlara karşı baskı uygulamaktadır. Acaba bu baskılar devam edecek mi?

Kudret Fars: Mahkumlara yönelik baskı devam edecektir. Onlar işgalcilerle bir yıpranma savaşı içerisindeler ve bu savaş sonlanacak gibi görünmüyor. Çünkü İsrailliler sürekli olarak, gerçekleşmeyen ve gerçekleşmeyecek bir şeyi gerçekleştirecekleri yanılsaması içerisindeler. Çünkü bu mahkumların da şehitler gibi, Filistin ulusal hareketinin güçlü ve sağlam bir çekirdeği olduğunu biliyorlar ve sonuç olarak işgalcilere göre, bu mahkumların akıl ve vicdanında bir değişim oluşması için onlara uygulanan baskı eylemleri devam etmelidir. Bu mahkumların aileleri de işgalcilerin baskı eylemleri altındadır.

Tesnim Haber: Hasta mahkumların durumunu, bu mahkumların tedavisi konusunda kasıtlı ihmallerin yapılması nedeniyle acı çektiklerini dikkate alarak nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kudret Fars: Hasta mahkumların çektiği acı ve sıkıntı, diğer mahkumlardan daha zordur. Onların bazılarının mermi isabet etmesi sonucu yaralanmasına rağmen, işgalciler onların uygun bir şekilde tedavi edilmesine olanak sağlamamıştır hatta işgalciler bazı mahkumların yaralarını soruşturma sırasında şantaj olarak kullanmıştır. Bazı mahkumlarda hareket etme noktasında tamamen ya da kısmi sakatlıkları bulunmaktadır. Bazı mahkumlar, böbrek, kalp ve kanser gibi tehlikeli hastalıklara müpteladır. Hapishane yönetimi yüksek maliyeti nedeniyle mümkün olduğunca mahkumları sivil hastanelere göndermektedir ve sonuç olarak ta bu mahkumlar çok acı çekmektedir ve bu mahkumların çektiği acı diğerlerinden daha fazladır.

En Çok Okunan Görüş/Röportaj Haberler
En Önemli Görüş/Röportaj Haberler
En Çok Okunan Haberler