ABD’nin Yaptıkları Ve Arabistan’ın BM İnsan Hakları Komisyonunda Yer Alması Eleştirilmelidir

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamenei, İmam Hasan (as)'ın mübarek veladet yıl dönümü dolayısıyla; kültür ahalisi, Fars Edebiyatı ve Şiiri hocaları, genç ve yaşlı şairler ayrıca Afganistan, Hindistan ve Türkiye'den gelen şairleri kabul etti.

ABD’nin Yaptıkları Ve Arabistan’ın BM İnsan Hakları Komisyonunda Yer Alması Eleştirilmelidir

Tesnim Haber Ajansı - Ülkede şiirin her geçen gün daha da gelişmekte olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamenei, Şiirin bir "Milli Zenginlik" olduğunu bildirerek, İslam İnkılabının ilk başından itibaren şiirin İnkılap hedeflerinden saptırılması yönünde bir takım girişimlerin mevcut olduğunu ve çabaların halen devam etmekte olduğunu bildirdi.

İslam İnkılabı Rehberi; şairlerden muhtelif konular hakkında manzume yazmalarını, ayrıca dünyanın bir takım ilginç konuları hakkında “Hiciv” dalında şiir söylemelerini isteyerek, “Allah Resulü (saav) kendi şair sahabesinden birine müşrikleri hiciv etmesi emrini verdi ve bugün de ‘Modern cahiliyenin’ yanında kılıç dansında bulunması veya Suudi Arabistan gibi bir yönetimin BM Teşkilatı İnsan Hakları Komisyonunda yer alması gerçek manada hiciv olunması gereken konulardandır.” dedi.

İslam İnkılabının zaferinin Şiir alanında yeni bir dönemin başlangıcı ve “ülkenin hedefleri hizmetinde ve basiret artırıcı şiir” söylemek amacıyla gençler ve şairlerin alana adım attıkları dönem olduğunu hatırlatan Ayetullah Hamenei, bu gibi şairlerin faaliyet alanının her geçen gün daha da genişlemekte olduğunu ve bugün şiirlerin genellikle dini ve inkılapçı hedeflere uygun dillendirildiğini ve her geçen gün gelişmekte olduğunu bildirdi.

İslam İnkılabı Rehberi, son istasyona ulaşmak tasavvuru ve duraklamanın şairler için korkunç bir zehir misali olduğunu belirterek, ülkenin şiir ağacının, gelişmek ve dallanmak için çok büyük kapasite ve potansiyele sahip olduğunu ve şiir vasıtasıyla günün kavram ve anlamlarının daha iyi mazmunlarla aktarılması gerektiğini söyledi.

Milli şahsiyetlerin durumu ve ülke olaylarının rapor edilmesi konusunda var olan zaafları hatırlatan İslam İnkılabı Rehberi, “İranlıların bu hususta tembelliğe düştüklerini belirtti ve “rahmetli İmam Humeyni, dost ve düşmanın büyüklüğüne itiraf ettikleri bir numaralı şahsiyettir. Ama acaba bu büyük şahsiyet hakkında şimdiye kadar kaç kitap yazılmıştır.” dedi.

Suriye olaylarını, harem savunucularını ve Irak'ın önemli gelişmelerini binlerce şiir söylenmeye layık gelişmeler niteleyen Ayetullah Hamenei, “Halkın önemli bir kesimi, Amerikalıların Irak'ta nasıl bir amaç güttüklerini ve nasıl başları taşa değdiğini bilmemekteler. Bu mesele önemli bir mevzuu olup, Saddam'ın Irak'ının nasıl oldu da şehit Hekim'in Irak'ına çevrildiğinin açıklanması gerekir” ifadesini kullandı.

Görüşmenin sonunda ise 30 İranlı şair, İslam İnkılabı Rehberi’nin huzurunda şiirlerini okudu.

En Çok Okunan İran Haberler
En Önemli İran Haberler
En Çok Okunan Haberler