Kürt Aktivist: Suriye’den Ayrılma Niyetinde Değiliz


Kürt Aktivist: Suriye’den Ayrılma Niyetinde Değiliz

Abdulkerim Saruhan: Bizim şuanda uygulamaya çalıştığımız proje demokratik millet sistemidir ve etnik yapıdan ve mezhepten bağımsız olarak ahlaki ve insani değerleri tüm Suriye’de uygulama girişimidir.

Tesnim Haber Ajansı - Suriyeli Kürt aktivistlerden olan Canton Adaları Başkanı Abdulkerim Saruhan Tesnim Haber Ajansı ile yaptığı söyleşide merkezi devlet ile bağlantılarının olmadığını ama buna karşın merkezi devlete karşı savaş hareketinde bulunmayacaklarını vurguladı.

Abdulkerim, Suriye Devletinden her türlü ayrılığı reddederek ve huzurun tekrardan Suriye’ye geri dönmesi için Suriye’deki tüm grupların uyum içerisinde olması gerektiğini savundu.

Tesnim: Hali hazırda Suriye merkez yönetimi ile olan ilişkiniz ne durumdadır?

Bizimle merkezi devlet arasında bir irtibat yoktur. Çünkü merkezi hükümet bizim Kuzey Suriye’deki yönetimimizi tanımamaktadır. Bu yüzden devletle bir irtibatımız yoktur.

Tesnim: Suriye’deki terörizme karşı savaşın Suriyelilerin ortak noktası olduğunu ve terörizme karşı başarılı olacağınızı düşünüyor musunuz?

Eğer Suriye demokrasi ve federalizme doğru hareket ederse Suriye’nin lideri ölçü olacaktır.

Tesnim: Bazıları sizin müstakil Kürt bölgesi kurma çabası içinde olduğunuza inanmaktadır. Konuya ilişkin açıklama yapar mısınız?

Bizim hiçbir şekilde Suriye’den ayrılma planımız yoktur. Suriye halkının asıl sorunu ve asıl isteği şudur ki kendi iradeleri ve egemenliği altında yaşama isteğidir. Bizim şuanda uygulamaya çalıştığımız proje ise demokratik ulus devletidir ve etnik yapıdan ve mezhepten bağımsız olarak ahlaki ve insani değerleri tüm Suriye’de uygulama girişimidir.

Tesnim: Siz şuanda Kürt birlikler olarak IŞİD ile savaşan bir güçsünüz ve bazı Arap noktalarını da kendi kontrolünüze geçirdiniz. Bu bağlamda bölgedeki programınız nedir?

Bizim Suriye’nin kuzeyi için olan projemiz demokratik millet anlayışıdır ve biz bu bölgeyi IŞİD’den fazlasıyla temizledik. Bu bölge Kürt, Arap, Süryani, Çeçen, Ermeniler ve bu milletlerin bileşiminden oluşmaktadır. Bizim projemiz sadece Kürtler için değildir ki şovenizme doğru hareket etsin. Biz demokratik sistem peşindeyiz ve aynı çatı altında etnik yapı ve mezhep gözetmeksizin herkesin eşit şartlar altında olduğu bir sistem. Tüm bu gruplar kendi dil ve kültürleriyle sistemde yerlerini almışlardır. Teröristlerden arınan bölgelerde halk kendi iradeleri ile meclis yönetimini ele alacaklardır. Örneğin Menbiç aylardır teröristlerden kurtarılmıştır ve Kürtlerin sayısı burada Araplardan daha azdır ve biz bu noktaya müdahale etmeyiz oranın kendi halkı kendi iradesiyle idare edilmektedir ve bu başka değişik noktalarda da böyledir.

Tesnim: Rakka’da IŞİD olan hali hazırdaki mücadeleniz devam etmektedir ve bu nasıl şekillenecektir?

Rakka’nın kurtarılmasından sonrada durum daha öncede değindiğimiz gibi şekillenecektir. Eğer Rakka halkı bizim sistemimizin bir parçası olarak kalmak istemiyorsa zorla onları bu sisteme dahil edemeyiz. Ayrıca bölge halkı kendi geleceği hakkında kararını kendi verecektir.

En Çok Okunan Görüş/Röportaj Haberler
En Önemli Görüş/Röportaj Haberler
En Çok Okunan Haberler