Hacıların En Temel Konusu Filistin Olmalıdır

Şeyh Halit el-Mulla'ya göre; Hac fırsatının, Müslümanların İslam ümmeti ile ilgili konuları ve olaylara odaklanmaları için kullanılması Allahu Teâlânın bu emrinin hedefidir.

Hacıların En Temel Konusu Filistin Olmalıdır

Tesnim Haber Ajansı - İslam İnkılabı Rehberinin Suudi Arabistan'da bulunan Hacılara yönelik mesajları ile ümmetin ve Hac merasimi için İslam temsilcilerinin görevlerinin açıklandığı mesajın yayımlamasının ardından Tesnim Haber Ajansı Irak Ehli Sünnet Alimleri  Birliği Başkanı Şeyh Halit el-Mulla ile görüşerek bu konuda görüşlerini aldı.

Irak Ehli Sünnet Alimleri Birliği Başkanı, öncelikle Batı ülkelerinin ve düşmanların İslam ümmeti arasında fitne çıkarma planlarını engellemede Hac merasiminin önemine işaret ederek şunları söyledi: Hac; Allah'ın Müslümanlara daimi olarak farz kıldığı en büyük emridir. Allah'ın bu farzının İslam ümmetinin sorunlarının, Filistin konusu gibi temel sorunların, çözüme kavuşabilmesi için Müslümanların tek bir alanda toplanması gibi özel hedefleri vardır.

Şeyh Halit el-Mulla daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: İslam ümmetinin mücadele edilmesi gereken bir başka sorunu ise, düşmanın ümmeti parçalama çalışmalarıdır. Müslümanların bu kadar geniş katılım gösterdiği başka bir alan yoktur. Bununla birlikte Hac merasimi sade bir ibadet olarak algılanmamalı, buradaki yüce hedef gözetilmeli ve ona göre amel edilmelidir.

Şeyh Halit el-Mulla açıklamalarının devamında, Müslümanların Hac merasimi kapsamında toplanmalarının Filistin'in kurtarılmasına etkisi ile ilgili olarak şunları söyledi: Filistin konusu Müslümanlar arasında en önemli konu olmalı ve tüm Hacılar tarafından her daim hatırlanmalıdır. Çünkü yıl boyunca Hac merasimi dışında bu kadar çok Müslümanın bir araya geldiği başka bir alan yoktur. Bununla birlikte Hacılar, Filistin'i en önemli konuları olarak görmelidirler.

Her durumda Lübnan, Suriye, Irak ve diğer birçok bölgede Kudüs'ün önemine ve Beytul Mukaddes'in Müslümanlara geri verilmesinin önemine vurgu yapan direniş eksenini de unutmuyoruz. Hac fırsatının Müslümanların İslam ümmeti ile ilgili konuları ve olayları düşünmek için kullanılması, Allahu Teâlânın bu emrinin hedefidir. Nitekim İslam Peygamberi (s.a.a) veda haccını ve hac merasimini İslami hükümleri açıklamak için kullandı.

Irak Ehli Sünnet Âlimleri Topluluğu Başkanı açıklamalarının sonunda, bazılarının Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın konumuna zarar verme çabalarına değinerek şunları söyledi: Bazı kişilerin bu uygulamaları ve tutumları aslında ona ve onun gerçek direnişine karşı bir komplodur.

En Çok Okunan Görüş/Röportaj Haberler
En Önemli Görüş/Röportaj Haberler
En Çok Okunan Haberler