Hac Filistinlilerin Mazlumiyetini Anlamak İçin İyi Bir Fırsattır

Mahmut Ez Zehhar İran ile ilişkilerin tekrar eskiye dönmesi gerektiğini ve hatta daha ileriye taşınması gerektiğini belirterek; “Biz İran’ın Hamas hareketini her alanda desteklemesini istiyoruz. Bizim bu isteğimiz; Suriye, İran, Türkiye ve tüm diğer İslam ülkeleri için de geçerlidir” açıklamasını yaptı.

Hac Filistinlilerin Mazlumiyetini Anlamak İçin İyi Bir Fırsattır

Tesnim Haber Ajansı - İslam İnkılabı Rehberi İmam Hamanei hac ziyaretinde bulunan hacılar için önemli bir mesaj yayımlamış ve İslam dünyasının düşmanı olan Siyonist rejimin Müslümanlar arasında fitne çıkarma peşinde olduğunu belirterek; Müslümanların Irak, Suriye, Libya, Yemen ve Bahreyn’de kendi iç meseleleri ile uğraştığını, Filistin sorununun dikkate alınmadığını ve bu bölgelerin terör saldırıları ile karşı karşıya olduğunu ifade etmişti.

Bu bağlamda Tesnim Haber Ajansı Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Birimi üyesi Dr. Mahmud Ez-Zehhar ile röportaj gerçekleştirmiş ve Ez- Zehhar, kutsal Hac ibadeti ve Filistin meselesi hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştur.

Hac ibadetinin Filistin halkının mazlumiyetini anlamada önemli bir rolü olduğuna değinen Mahmut ez Zehhar; “öncelikle belirtmek isterim ki hac ibadeti Filistin halkının Siyonist İsrail rejimi karşısında çektiği acıları ve eziyetleri anlamada önemli bir fırsattır. Hac, mazlumlar ve mücahitler için yardım toplamak ve işbirliği yapmak için iyi bir zamandır. Ancak maalesef bu yasaklanmış durumda. Filistinliler, güvenlik ve emniyet gerekçeleri ve yapılan baskılar nedeniyle hac ibadetlerini istedikleri şekilde yapamamaktadırlar ve her geçen yıl hacca giden Filistinli sayısı azalmakta” ifadelerini kullandı.

Emperyalist devletlerin Müslümanlar arasında oluşturduğu tefrika ve fitneler nedeniyle İslam dünyasının kendi arasında çatıştığını ve bu durumdan en fazla Siyonist İsrail rejiminin faydalandığına işaret eden Hamas liderlerinden ez Zehhar; “öncelikle dikkat etmemiz gereken husus ister Müslüman olsun ister Yahudi veya Hristiyan ya da Sünni veya Şii, İsrail rejiminin tüm bölge halkları için bir tehdit ve düşman olduğudur. Bu Asya içinde Afrika içinde geçerlidir. Siyonist rejimin kurulma hedefi bağımsız ve büyük bir İslam devletinin önünü almak ve milletlerin bilinçlenmesini engellemektir” uyarısında bulundu.

Arap ülkeleri arasındaki ihtilafların ve Müslümanlar arasındaki çatışmaların İsrail rejimine fayda sağladığına ve Filistin direnişini zayıflattığına dikkat çeken ez Zehhar, Siyonist İsrail rejimi tarafından kapatılmak istenilen Mescid-i Aksa olaylarını örnek vererek; “eğer binlerce Filistinli kıyam etmeseydi bugün Mescid-i Aksa Siyonistlerin işgali altında olacaktı. Filistin halkının enerjisi ve gücü buna engel oldu. Bizim bu anlamda yardıma ihtiyacımız var ancak gerekli yardımı göremiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bölgede var olan çatışma ve savaşların son bulabilmesi için İslam ulemasının rolüne değinen ez Zehhar, kendilerinin bu konuda birçok çalışma yaptıklarını belirterek; “2005 yılında tüm mezhepleri içine alarak vahdet merkezli hazırladığımız programı Endonezya ve İran gibi İslam ülkelerine gönderdik ancak İran dışında bu programı ciddiye alan ve kabul eden ülke olmadı. Söz konusu program farklı mezhep ve kavmiyetleri göz ardı ederek Siyonist İsrail karşısında tek vücut olmuş bir ümmeti temel almaktaydı” dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın milli refah için hazırladığı 7 maddelik programı ve Türkiye ile arabuluculuğuna değinen Ez Zehhar, Mahmut Abbası’ın yalancı biri olduğunu vurgulayarak; “O, Gazze’ye yönelik yardımları engellemek için böyle bir program hazırladı. Çünkü o direnişe tamamen karşı olan birisi. Onun amacı Filistin halkının refahı ve çıkarı değil Gazze’ye yönelik baskı ve kuşatmayı artırmaktır. Mahmut Abbas’ın işgalci İsrail rejimi ile güvenlik işbirliği var ve o bu işbirliğini mukaddes bilmekte. Böyle birisine nasıl güven olur?” ifadelerini kullandı.

Son olarak Hamas’ın İran ve Suriye ile ilişkilerine değinen Hamas liderlerinden Mahmut Ez Zehhar ilişkilerin tekrar eskiye dönmesi gerektiğini ve hatta daha ileriye taşınması gerektiğini belirterek; “Biz İran’ın Hamas hareketini her alanda desteklemesini istiyoruz. Bizim bu isteğimiz; Suriye, İran, Türkiye ve tüm diğer İslam ülkeleri için de geçerlidir” açıklamasını yaptı.

En Çok Okunan Görüş/Röportaj Haberler
En Önemli Görüş/Röportaj Haberler
En Çok Okunan Haberler