Ayetullah Hamanei: Küresel Sulta Düzeni Günden Güne Açığa Çıkıyor

Milletvekilleri ve meclis çalışanları, görevlerinin 3. senesinin başlangıcı dolayısıyla İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'yi ziyaret ettiler.

Ayetullah Hamanei: Küresel Sulta Düzeni Günden Güne Açığa Çıkıyor

Tesnim Haber Ajansı -İran İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamanei dün sabah İslami şura meclisi başkanı, milletvekilleri ve çalışanlarıyla yaptığı görüşmede, meclisin sistemin merkezi ve Ayetullah Humeyni'nin (r.a) buyurduğu gibi erdemlerin özü yani milletin en iyi özelliklerinin ortaya çıktığı yer olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu: Milletvekilleri yasama ve yürütmede ülkenin öncelikleri, halkın özellikle de zayıf ve muhtaç kesimin sorunlarının giderilmesi, batının değerlendirmelerinden etkilenmemek, inkılapçılık ve soylu erkinden kaçınmak gibi temel vazifelerine odaklanmalıdırlar.

Ayetullah Hamanei açıklamalarının başında ilk olarak, halka layıkıyla hizmet etmenin ibadet olduğunu belirterek şunları söyledi: Milletvekillerinin tüm uygulamaları, çalışmaları ve söylemleri eğer Allah için ve onun rızası doğrultusunda olursa, gerçek hizmet ve Allah'a yakınlaşma vesilesidir.

Hamanei daha sonra her oturumda meclisin kalitesinin bir önceki oturuma kıyasla artmasının daha iyi ve daha çok çalışmaya bağlı olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: Hizmet alanında, iyi çalışmalarda, karar alma ve uygulamada en iyi noktada olunmalıdır.

İslam İnkılabı Lideri açıklamalarının devamında, meclis başkanının yapılan çalışmalara ilişkin açıklaması ile ilgili "iyi" değerlendirmesinde bulunarak şu ifadeleri kullandı: Bu değerlendirme için kantitatif göstergeler ve onay sayısı yeterli değildir, bunun için onayın durumu ülkenin yönetiminde yani yasaların İran'ın ilerleyişindeki ve halkın sorunlarının çözümündeki etkisiyle ölçülmelidir.

Ayetullah Hamanei daha sonra Ayetullah Humeyni'nin (r.a) meclis için "millet erdemlerinin özü" ifadesine işaret ederek şu ifadeleri kullandı: İran halkı tarih boyunca "iman, ilim, özgüven, bağımsızlık, övünç ve kararlılık" gibi ahlaki faziletleri özünde taşımıştır ve bu doğrultuda, meclis ve milletvekilleri bu faziletlerin doğduğu yer, milli izzetin kaynağı, İslami düzenin hakim olduğu yer olmalıdır. Meclis şüphe, kendini beğenme, ümitsizlik, güvensizlik ve ülke sorunlarına ilgisizliğin hakim olduğu yer olmamalıdır ve milli güç ve kapasite konusunda ümitsiz bir bakış açısına sahip olmamalıdır.

İslam İnkılabı Lideri açıklamalarının devamında yabancı güçlerin tarihteki saldırılarına ilişkin tarihteki iki örneğe yani Selçukluların ve Moğolların İran'a girişine ve yine İslam'ın İran'da yayılışına işaret ederek şunları söyledi: Tüm bu süreçlerde farsça, kültür ve sanat korundu ve günden güne ilerledi ve bu iktidarın ve milletin gücünün göstergesidir.

Ayetullah Hamanei daha sonra, geçen 40 yılda İran halkının düşmanlarının durumuna işaret ederek şu ifadeleri kullandı: 40 yıl boyunca düşmanlarımız İslam’ın ilk yıllarında mezhep savaşı çıkardıkları gibi İran halkına karşı da savaş, yaptırım, güvenlik komploları ve diğer her konuda düşmanca en katı adımları attılar ancak bugün İran'ın ilim, iktidar, ilerleme durumu ve uluslararası alandaki konumu inkılabın ilk yıllarına nispetle kıyaslanamayacak derecede iyidir.

Ayetullah Hamanei açıklamalarının bu bölümünü toparlayarak şu ifadeleri kullandı: İran halkı böyle gurur kaynağı ve mükemmel bir millettir, bununla birlikte bu faziletlerin doğuşunu sağlayan sizler kendinize ve meclise bu gözle bakın ve vazifenizi yerine getirmek için çalışın.

İslam İnkılabı lideri açıklamalarının devamında " yasama ve yürütme"yi meclisin en önemli görevi olarak tanımladı ve yasamanın niteliğinin düzenli olarak gelişmesine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: Ülkenin önceliklerini dikkate almalı ve önemsiz konularda yasama yapmaktan kaçınmalısınız.

Ayetullah Hamanei daha sonra, milletvekillerine hitaben şu hatırlatmada bulundu: Sizin halka hizmet edebilmek için sadece 4 yılınız var, bu nedenle bunun her anını önemli ve öncelikli konularda yasama yapmaya harcayınız.

"Kanunsuz uygulama" ve "ülkenin menfaatlerine aykırı yasa çıkarmaktan kaçınmak" bunlar İslam İnkılabı liderinin değindiği diğer iki konuydu.

Ayetullah Hamanei açıklamalarının devamında, uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalarla ilgili olarak şunları söyledi: Bu anlaşmalar ilk olarak büyük güçlerin düşünce odalarında kendi menfaatleri doğrultusunda şekillenmektedir ve daha sonra takipçi veya aynı hedefe sahip ya da sindirilmiş devletlerin katılımıyla uluslararası bir boyut kazanmaktadır, öyle ki eğer İran gibi bağımsız bir ülke onları kabul etmezse ona "150 ülke kabul ediyor sen nasıl reddedebilirsin?" diye yüklenirler.

Ayetullah Hamanei bu tür sözleşmeler karşısında doğru davranış şeklinin belirlenmesi konusunda şu ifadeleri kullandı: "Mecliste yakın zamanda gündeme gelen bazı uluslararası sözleşmeler" konusunda da değiğimiz gibi, yetkin, olgun ve bilge olan meclis bağımsız bir şekilde terörizm ve kara para aklama gibi konularla mücadele için yasa çıkarmalıdır. Elbette uluslararası anlaşmaların bazı maddeleri iyi olabilir ancak bu maddelere dayanarak anlaşmaya katılmamızın hiçbir gerekliliği yoktur çünkü onların asıl amaçlarını bilmiyoruz ya da onların sorunlu olduğunu biliyoruz.

İslam İnkılabı lideri daha sonra yasamanın gerekliliği ile ilgili olarak şunları söyledi: Yasa ilk aşamada halkın özellikle zayıf ve ortada tabakada olanların sorunlarını gidermek için olmalıdır ve güç odaklarının ve zenginlerin elinde bir maşa haline gelmemelidir.

Ayetullah Hamanei açıklamalarının devamında, mecliste aile ilgili konularda Batı perspektifli yaklaşımların etkisini eleştirerek şu ifadeleri kullandı: Yasamada sorunların gerçek çözümü için çalışın. Batı tarzı yaşam ailenin gerçek önemine ve değerine aykırıdır ve bu durum onlar için bu konuda çözülemez problemlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur, bununla birlikte yasamada İranlı ailelerin sorunlarının çözümü konusunda Batının kadın, çocuk, baba ve anne ile ilgili perspektifi dikkate alınmamalıdır. Yasama ülkenin öncelikle konuları hakkında yani ekonomik sorunların çözümü için olmalıdır.

Ayetullah Hamanei daha sonra ekonomik konulara ciddi bir giriş yapılması konusunda zirve yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı: Bu toplantı farkındalık ve güçlü kararlar alma, mevcut sorunların çözümü için önerileri bulma yönünde olmalıdır ve meclis de bu yönde hareket etmelidir ve düşmanlara ekonomik sorunları kötüye kullanma fırsatı vermemelidir.

Hamanei ayrıca, bazı alanlarda yasaların uygulanmaması veya ertelenmesini eleştirerek şu vurguda bulundu: Yasa uygulamak için çıkarılmaktadır ve meclis yasaların uygulanması konusu üzerinde ciddiyetle durmalıdır. 

İslam İnkılabı Lideri açıklamalarının devamında milletvekillerinin inkılabi hareket etmesi yani "akıllı, temkinli ve cesur" olmaları gerektiğine işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü: Sizler yemin ederek göreve başlıyorsunuz ve bu yemininize sadaket inkılab yanlısı bir şekilde hareket etmenin dışında mümkün değildir, çünkü eğer yemin sırasında söylenen taahhütler yerine getirilmezse milletvekilinin mecliste bulunması anayasa ve şer'i açıdan uygun olmaz.

İslam İnkılabı lideri daha sonra ülke yetkililerine "cihat yönetimi" için her zamanki tavsiyelerini yineleyerek şu ifadeleri kullandı: inkılabı motivasyon, iman ve maneviyat meclisteki milletvekillerinin davranışlarına ve konuşmalarına hakim olmalıdır.

Ayetullah Hamanei ayrıca "soylu erki"nin ülke için büyük bir sorun olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: Eğer kabilecilik ve soylu erki bizim yaşam şeklimizin bir parçası olursa bunun olumsuz etkileri son bulmayacak ve çalışmak çok zorlaşacaktır.

İslam İnkılabı lideri açıklamalarının devamında "milletvekillerinin davranışının izlenmesi" konusunun meclisin hükumeti izlemesinden daha önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: Mecliste bu amaçla oluşturulan heyet güçlendirilmelidir ve gerçek anlamda milletvekillerinin davranışını izlemelidir.

Ayetullah Hamanei daha sonra Amerika'da uluslararası zorbaların yaptığı zulümlerin ortaya çıkmasına işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü: Amerika'da binlerce çocuğun annelerinden koparıldığını gösteren resimleri görmek insanı mahvediyor ancak Amerikalılar büyük bir acımasızlıkla mülteci ailelerden çocuklarını ayırıyorlar.

Ayetullah Hamanei açıklamalarının devamında, ileri teknolojiye sahip birkaç ülkenin bir limanı mazlum Yemen halkını elinden alabilmek için yaptıkları saldırıların uluslararası zorbaların kötülüklerinin bir başka örneği olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: İnsanlığın bu düşmanları İran halkına da adalet yanlısı tutumları ve direnişleri nedeniyle düşmanlık besliyorlar ancak İran halkı Allah'ın yardımıyla iç gücünü koruyarak Amerika'yı ve diğer düşmanlarını yenecektir. Bu katiller zamanın Şimr'leridir ve Kuran-ı Kerim'e göre, onların hiçbir vaadi ve sözü güvenilir değildir ve İran halkı bugün bu gerçeği çok iyi görebilmektedir.

Ayetullah Hamanei açıklamalarının sonunda şunları söyledi: İran halkının düşmanları tam anlamıyla zorbadırlar ve İran halkının, rejiminin ve yetkilerinin hiçbir zorbaya boyun eğmeyeceği açıktır.

En Çok Okunan İran Haberler
En Önemli İran Haberler
En Çok Okunan Haberler