"Güvenlik Konseyi, Siyonist Rejimin Suriye'ye Yönelik Terör Saldırılarını Kınamalı"


"Güvenlik Konseyi, Siyonist Rejimin Suriye'ye Yönelik Terör Saldırılarını Kınamalı"

İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi, Güvenlik Konseyi'nin Siyonist rejimin Suriye'ye yönelik saldırganlığını ve terörist saldırılarını kınaması gerektiğini söyledi.

Tesnim Haber Ajansı - İran İslam Cumhuriyeti'nin New York'taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Emir Said İrevani, Siyonist rejimin Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü defalarca ihlal eden, insanları ve sivil altyapıyı kasten hedef alan eylemleri, özellikle bu ülkedeki havaalanlarına ve insani yardım taşıyan gemilere yönelik saldırıları, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartının ihlali olarak değerlendirdi ve uluslararası sözleşmelere dayalı olarak Suriye'nin meşru savunma hakkını vurguladı.
İrevani, Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik ve istikrarın ancak bu ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesi ve sürdürülmesiyle sağlanabileceğini ve bu gölgeye herhangi bir askeri operasyonun, insani meseleler açısından zorlayıcı olabileceğini ve hatta durumu daha da kötüleştirebileceğini vurguladı.
İran'ın Temsilcisi, Suriye'deki insani koşulların vahim olduğunu değerlendirerek, ülkedeki ekonomik sorunların devam etmesinin geniş kapsamlı etkilerinin olduğunu sözlerine ekledi. Bu bağlamda en korkulan konulardan biri de kolera salgınının tüm Suriye'ye yayılmasıdır ve bu durum Suriye'deki tehlikeli insani durumu daha da kötüleştirmiştir.
Emir Said İrevani ayrıca Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşlarının muhtaçlara insani yardım sağlama ve 2642 sayılı Kararın uygulanmasında işbirliği yapma çabalarını takdir etti. Batılı ülkeler tarafından uygulanan tek taraflı yaptırımların ve özellikle halk sağlığı ve gıda güvenliğine yönelik zorlukların Suriye'deki insanlık koşullarını daha da kötüleştirdiğini sözlerine ekledi. 
İrevani; "Yatırımcı ülkeler, Suriye için gerekli insani yardım fonuna katkıda bulunmadı. İran, Suriye'ye sekizinci insani yardım sevkiyatının yapılmasını destekliyor ve teslimatta somut ilerleme olmamasını ve adaletsiz ve ayrımcı dağıtımları zorlayıcı buluyor."
İranlı diplomat, siyasi süreçte İran'ın Anayasa Komisyonu'nun bir sonraki oturumunu ve gerekli çözüme ulaşmak için devam eden çalışmalarını desteklediğini sözlerine ekledi. Ayrıca işgali kaldırmayı ve Suriye Arap Cumhuriyeti'nin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygıyı yeniden tesis etmeyi herhangi bir siyasi çözümün ön koşulu olarak değerlendirdi.
İran Büyükelçisi, krizi sona erdirmek ve Suriye halkına verilen zararı azaltmak için Astana süreci toplantısının 22 ve 23 Kasım'da yapıldığını belirtti. Astana sürecinin garantörlerinin üst düzey temsilcileri bu toplantıda anayasa komitelerinin hayati rolüne vurgu yapıp Suriye'deki insani koşullardan derin endişe duyduklarını ifade ederek, ayrımcılık ve önkoşul olmaksızın tüm Suriyelilere yönelik engellerin kaldırılması ve insani yardımın artırılması gerektiğini vurguladılar.
İrevani, "İran İslam Cumhuriyeti, Suriye'nin doğal kaynaklarının, özellikle de yabancı güçlerin işgal ettiği bölgelerdeki petrol ürünlerinin çalınmasını bir kez daha kınamaktadır ve bu suç eylemini, toprak bütünlüğünün, BM kararlarının ve Suriye ile ilgili BM Şartı'nın açık bir ihlali olarak değerlendiriyor." dedi.

En Çok Okunan Dünya Haberler
En Önemli Dünya Haberler
En Çok Okunan Haberler