“Şehit Süleymani, Dünya Direniş Kahramanı” temalı makale gönderme çağrısı


“Şehit Süleymani, Dünya Direniş Kahramanı” temalı makale gönderme çağrısı

Şehit Süleymani Mektebinin 1.Uluslararası Toplantısına Makale Gönderme Çağrısı yapıldı. Bu bağlamda aşağıda gerekli bilgiler verilmiştir:

 

 

Makale özetinin teslim tarihi

16  Kasım 2022

Makale aslının teslim tarihi

21 Aralık 2022

Toplantının ana konuları

* Şehit Süleymani mektebinde stratejik etik

Şehit Süleymani; Samimiyet ve Allah’a güven

Şehit Süleymani; Kuran ile ünsiye ve Ehl-i Beyt'e tevessül

Şehit Süleymani;  Manevi boyutlar ve üstün ahlak

Şehit Süleymani;  Velayete sadıklık

 

* Şehit Süleymani mektebinde dini ve stratejik tutarlık

Şehit Süleymani ve İslam açısından insan onuru

Şehit Süleymani ve İlahi dinlerin mensuplarının birliği ve dini azınlıklara destek

Şehit Süleymani ve ulusların, ırkların ve ülkelerin birliği

Şehit Süleymani ve emperyalizme karşı yaygın direniş hareketi

Şehit Süleymani ve dinlerin mücevherleri olan pratik irfan ve epik maneviyat

Şehit Süleymani ve İslam dinleri arasında birlik ve yakınlaşma

Şehit Süleymani ve İslam ümmeti içindeki entelektüel ve siyasi akımların tutarlığı

 Şehit Süleymani  ve dini bölünme, tekfir düşüncesi ve IŞİD fitnesine karşı mücadele

 

*Şehit Süleymani mektebinin sosyal boyutları

Şehit Süleymani; Dünyaca ünlü efsane

Şehit Süleymani ve Dünya mazlumlarına bakış açıcı

Şehit Süleymani; Milletlerin yükselişi ve uyanışı

Şehit Süleymani  ve insanların kapasitelerinin organizasyonu

Şehit Süleymani mektebine sosyal katılım

Şehit Süleymani mektebinde özgecilik  ve şehadet kültürü

 

*Şehit Süleymani'nin yönetim modeli
Şehit Süleymani; Akıllı ve verimli yönetim
Şehit Süleymani ve krizler ve tehlikelerle mücadele
Şehit Süleymani ve insanlara hizmet verme yaklaşımı
Şehit Süleymani; Tehditler içinden fırsat çıkarma

Şehit Süleymani; Yöneticiler ve komutanlar için eğitici model

Şehit Süleymani;  Rakipler ve düşmanlarla etkileşim veya yüzleşme

Şehit Süleymani; Meydanda komuta ve yönetim

 

*Şehit Süleymani mektebi ve medya

Şehit Süleymani’nin kişisel boyutlarını medyaya yansımak

Şehit Süleymani ve sosyal medya

Şehit Süleymani mektebinin Batılı medya kuruluşlarında (diktatör medya kuruluşları ve ikili tutumlar) sansörü

Şehit Süleymani mektebini geliştirmek için medya modelleri

Sehit Süleymani’nin yaşam tarzından gösterebilim ve semboloji

 

*Şehit Süleymani mektebinde savunma-güvenlik doktrini

Şehit Süleymani; Güvenlik-savunma doktrinleri, öğretileri ve modelleri

Şehit Süleymani ve bölgesel ve bölge ötesi güvenlik

Şehit Süleymani; Simetrik savunma ve kapsamlı güvenlik

Şehit Süleymani; İnsanların (gönüllü halk) kalıcı güvenliği

Şehit Süleymani ve istihbarat savaşı

Şehit Süleymani; Dünyada ve Batı Asya bölgesinde barış ve güvenliğin artması

 

*Şehit Süleymani mektebinde dış politika ve yeni dünya düzeni

Şehit Süleymani; Sınırsız savaşçılar ve Şehit Süleymani'nin özgürlükçü ve emperyalizm karşıtı hareketleri

Şehit Süleymani; Uluslararası ilişkilerdeki yaklaşımlar ve teoriler

Şehit Süleymani; Dünyada ve Batı Asya bölgesinde güç dengesinin değişimi

Şehit Süleymani; Kudüs'ün özgürlüğü, Siyonism, işgalcilik, ırkçılık ve uluslararası terörizm ile mücadele

Şehit Süleymani; Genel diplomasi, hareket diplomasisi ve direniş teorisi

Şehit Süleymani; Yeni bir dünya düzeni ve ümmet oluşumu için emperyalizmin çöküşü

Şehit Süleymani’nin İran İslam Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki yeri ve rolü

Şehit Süleymani’nin İslami uyanıştaki rolü

*Şehit Süleymani suikastının hukuki ve uluslararası boyutları

Direniş kahramanının suikastının insan hakları, cezai ve uluslararası sorumluluk dahil olmak üzere uluslararası hukuk açısından incelenmesi

Uluslararası kuruluşların (insan hakları raportörleri vb.) Şehit Süleymani suikastı karşısındaki tutumunun incelenmesi

Uluslararası mahkemelerin ve yetkililerin Şehit Süleymani suikastının talimatını verenleri ve bu suikastın faillerini cezalandırma konusundaki hukuki ve cezai kapasiteleri

Şehit Süleymani suikastına ilişkin hukuki ve cezai soruşturmada ulusal mahkemelerin kapasitesi

Uluslararası sorumluluk hukuku açısından Şehit Süleymani suikastının hukuki ve uluslararası sonuçları

Ulusal yasal gereklilikler ve terörizmle mücadele düzenlemeleri (karşılaştırmalı çalışma)

İran'ın uluslararası hukuk ışında Şehit Süleymani suikastına karşı eylemleri

Irak hükmetinin Şehit Süleymani suikastıyla ilgili hakları ve sorumlulukları

Daha fazla bilgi almak için aşağıdaki adrese baş vurabilirsiniz: 

WWW.Soleimanicnf.com    

En Çok Okunan İran Haberler
En Önemli İran Haberler
En Çok Okunan Haberler