Zehra İrşadi: Yaptırımların Siyasi Manivela Olarak Kullanılması İnsani İlkelere Aykırıdır


Zehra İrşadi: Yaptırımların Siyasi Manivela Olarak Kullanılması İnsani İlkelere Aykırıdır

Yaptırımları siyasi bir manivela olarak kullanmak insani ilkelere aykırıdır ve hükümetlerin doğal afetlerle başa çıkma kabiliyetini azaltır.

Tesnim Haber Ajansı- İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Zehra İrşadi New York'ta, yaptırımların ülkelerin doğal afetlerle başa çıkma kabiliyetini azaltsa da İran'ın Birleşmiş Milletler kuruluşlarıyla işbirliği içinde 2023'te kum ve toz fırtınalarıyla mücadele konulu uluslararası bir konferans düzenleyeceğini vurguladı.
BM Genel Kurulu'nda ve toplantıda konuşma yapan İrşadi; "Özel ekonomik yardımlar da dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler'in insani yardım ve insani yardım koordinasyonunun güçlendirilmesi." konulu toplantıda ise İran'ın bu konudaki görüşlerini açıkladı.
Zehra İrşadi, uluslararası toplumun hala yeni ve gelişmekte olan zorluklarla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, sözlerine şu şekilde ekledi: "Doğal afetler, silahlı çatışmalar ve yabancı işgali, Korona salgını, ülkelerin tek taraflı yaptırım ve ablukalarının etkilerinden etkilenen insan sayısının artmasıyla birlikte, bu ülkelerin bu zorluklarla başa çıkma kapasiteleri önemli ölçüde azaldı ve aynı zamanda afetten etkilenen ülkelerin kalkınmasını da engelledi. Batı Asya bölgesinde Afganistan, Suriye, Filistin ve Yemen'deki insani durum, bu ülkelerin halkları için doğrudan ve dolaylı olarak büyük acılar çekmiştir. Ayrıca bölgemizde, yerinden edilmiş Afganların İran da dahil olmak üzere komşu ülkelere yoğun akını bu felaketi büyük ölçüde ağırlaştırdı."
İran Büyükelçisi Ve Temsilci Yardımcısı, insani krizlerin ve acil durumların temel nedenlerini ele almanın yanı sıra önleme için daha fazla yatırım yapmanın bu küresel fenomen için tek sürdürülebilir çözüm olduğuna kuvvetle inandığımız ekledi.
İran'ın bu üst düzey diplomatı şunları ekledi: "Kanaatimizce, başta ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüklerine saygı olmak üzere Birleşmiş Milletler Şartı'nın tüm ilke ve hedeflerinin tüm ülkeler ve insani yardım kuruluşları tarafından ciddi bir şekilde gözetilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde, herhangi bir kriz veya insani acil durum, özellikle açık ve gizli bir siyasi gündem altında kasıtlı olarak yaratılanlar, koruma sorumluluğu bahanesi de dahil olmak üzere dış askeri müdahaleye yol açmamalıdır."
Zehra İrşadi, İran İslam Cumhuriyeti'nin "Birleşmiş Milletler İnsani Müdahale Sistemi" de dahil olmak üzere insani yardım faaliyetlerinin önemini ve tamamen insani niteliğini korumanın gerekliliğini vurguladığını belirtti. İnsani yardımın başka yöne yönlendirilmesi ve insani yardım sağlama kisvesi altındaki insanlık dışı faaliyetlerle ilgili meşru kaygılar, kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma ile acilen ele alınmalıdır.